Bảng Lượng Giác Các Góc

     

+ trường hợp hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bạn đang xem: Bảng lượng giác các góc

Tức là: cho hai góc (alpha ,eta ) gồm (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính hóa học 2:

+ ví như hai góc nhọn (alpha ) và (eta ) tất cả (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính hóa học 3:

+ nếu như (alpha ) là một góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính tỉ con số giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính toán các yếu đuối tố bắt buộc thiết.

Xem thêm: Ở Đâu Xuất Hiện Điện Từ Trường ? Ở Đâu Xuất Hiện Điện Từ Trường

Dạng 2: So sánh những tỉ số lượng giác giữa các góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa những tỉ con số giác về cùng loại (sử dụng đặc điểm "Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Bài 3 Các Phép Toán Tập Hợp, Toán 10 Bài 3: Các Phép Toán Tập Hợp

Dạng 3: Rút gọn, tính quý giá biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta hay sử dụng các kiến thức

+ ví như (alpha ) là 1 trong những góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ ví như hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

kimsa88
cf68