Biểu Thức Có Chứa Một Chữ

     

………………………………………………………………………………

b) các số 58 674, 56 743, 65 065, 75 420 viết theo máy tự từ lớn đến bé bỏng là:

……………………………………………………………………………...

Bạn đang xem: Biểu thức có chứa một chữ

Hướng dẫn giải:

a) 23 345, 32 246, 32 435, 40 809.

b) 75 420, 65 065, 58 674, 56 743.

Bài 2. Viết số gồm:

a) 4000 + 500 + 30 + 8

b) 70000 + 6000 + 500 + 40 + 6

c) 80000 + 2000

d) 90000 + 900 + 9

e) 6000 + 400 + 3

Hướng dẫn giải:

a) 4000 + 500 + 30 + 8 = 4538

b) 70000 + 6000 + 500 + 40 + 6 = 76546

c) 80000 + 2000 = 82000

d) 90000 + 900 + 9 = 90909

e) 6000 + 400 + 3 = 6403

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 8627 + 5769

b) 6452 – 5734

c) 6618 x 5

d) 28467 : 7

Hướng dẫn giải:

*

Bài 4. Tính quý giá biểu thức (theo mẫu):

*

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 5. tìm a:

a) a x 7 = 5677 + 784

b) a : 6 = 1548 - 267

Hướng dẫn giải:

a) a x 7 = 5677 + 784

a x 7 = 6461

a = 6461 : 7

a = 923

b) a : 6 = 1548 – 267

a : 6 = 1281

a = 1281 x 6

a = 7686

Bài 6. Tính nhẩm:

30000 + 20000 + 4000

90000 – 30000 + 5000

70000 – (4000 + 6000)

Hướng dẫn giải:

30000 + 20000 + 4000 = 50000 + 4000 = 54000

90000 – 30000 + 5000 = 60000 + 5000 = 65000

70000 – (4000 + 6000) = 70000 – 10000 = 60000

C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Viết số gồm:

a) 3000 + 700 + 40 + 5

b) 4000 + 600 + 10

c) 2000 + 80 + 9

d) 5000 + 2

Bài 2.

Xem thêm: Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương Iv Lịch Sử 7, Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương Iv

Đặt tính rồi tính:

a) 234 x 5

b) 2345 x 6

c) 10236 : 3

d) 18954 : 6

Bài 3. Tính

a) 7200 – 3456 : 4

b) 4350 + 2136 : 6

Bài 4. search a:

a) a x 8 = 1880

b) a : 9 = 357

c) 3285 : a = 9

Bài 5. Tính quý hiếm biểu thức theo mẫu:

*

*

Bài 6. Tính quý hiếm biểu thức:

a) 2000 – a x 3 với a = 12

b) 36 x (32 : b) cùng với b = 4

Bài 7. Tính nhẩm:

a) 40000 + 20000 x 3

b) 70000 – 10000 : 2

c) (50000 + 30000) : 4

Bài 8. Viết tiếp vào khu vực chấm:

a) với m = 7 thì 153 – m x 5 = ………

b) cùng với n = 4 thì 264 + 68 : n = ……….

c) cùng với a = 39 thì 425 – (a + 78) = ……..

d) cùng với b = 6 thì 48 x (36 : b) = ………

Bài 9. Một hình chữ nhật gồm chiều dài 29cm, chiều rộng 19cm. Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật đó. Tra cứu độ nhiều năm cạnh của hình vuông.

Bài 10.

Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 5 Trang 79, 80, Luyện Tập Chung ) Sgk Toán 5

trong năm này anh 14 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp gấp đôi tuổi em?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 1 trong các mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên hoanggiaphat.vn để hiểu bài tốt hơn.