Các Bài Toán Hình Lớp 9 Hk1

     

Ôn tập toán hình học tập lớp 9 học tập kìI


Ôn tập toán hình học tập lớp 9 học kì 1: đường tròn – cung – dây

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC thứu tự tại E, D. BD với CE giảm nhau tại H. Chứng tỏ :

AH vuông góc BC (tại F ở trong BC).FA.FH = FB.FC.bốn điểm A, E, H, D cùng nằm bên trên một mặt đường tròn , xác minh tâm I của mặt đường tròn này.IE là tiếp tuyến của con đường tròn (I).

Giải.

1. AH vuông góc BC :