CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

     

Khi học tập về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có tương đối nhiều dạng toán phân số như những phép Cộng, Trừ, Nhân, phân chia hay rút gọn gàng phân số giữa các phân số làm các em bối rối.

Bạn đang xem: Các bài toán về phân số


Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để các em làm rõ và vận dụng làm các bài tập.

A. Tóm tắt kim chỉ nan Phân số

Bạn sẽ xem: những dạng toán về Phân số và bài bác tập – Toán lớp 6


1. Quy tắc

– Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân chia cả tử và chủng loại của phân số cho một ước tầm thường (khác 1 với -1) của chúng.

2. Phân số về tối giản

– Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa) là phân số nhưng tử và mẫu mã chỉ bao gồm ước chung là 1 và -1.

Nhận xét : Khi phân tách tử và chủng loại của một phân số mang đến ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số về tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là buổi tối giản nếu như |a| cùng |b| là hai số nguyên tố thuộc nhau.

– khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn gàng phân số đó đến tối giản.

Xem thêm: Thể Tích Và Diện Tích Đáy Khối Lăng Trụ Tam Giác, Công Thức Tính Thể Tích Khối Chóp Lăng Trụ

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: search một BC của những mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung.

Bước 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng giải pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng mẫu chung các phân số sau

a)

*
b) 
*
c)  d) 

– nhắc nhở đáp số:

a) mẫu phổ biến 20, ta có: 

*

b) mẫu chung 20, ta có: 

*

c) mẫu chung 154, ta có: 

*

d) mẫu chung 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: đối chiếu Phân số

Phương pháp:

– Trong hai phân số bao gồm cùng chủng loại dương, phân số nào tất cả tử lớn hơn thế thì lớn hơn, có nghĩa là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

– Muốn đối chiếu hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhị phân số bao gồm cùng chủng loại dương rồi so sánh những tử với nhau: phân số nào gồm tử lớn hơn thế thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
frac37" />

+ Dạng 3: hai phân số bởi nhau

Phương pháp:

– nhị phân số a/b và c/d hotline là đều bằng nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: tìm kiếm x để 2 phân số bởi nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cùng phân số

Phương pháp:

* cộng hai phân số thuộc mẫu: mong cộng nhì phân số thuộc mẫu, ta cộng những tử và không thay đổi mẫu, tức là:

*

* cộng hai phân số không cùng mẫu: ý muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số tất cả cùng một mẫu mã rồi cộng những tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

– mong muốn trừ một phân số cho một phân số,ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ:

*

Bài tập: triển khai các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

– mong muốn nhân hai phân số,ta nhân những tử với nhau cùng nhân các mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: tiến hành phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

– nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép chia phân số

Phương pháp:

– ý muốn chia một phân số hay như là 1 số nguyên cho 1 phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch hòn đảo của số chia, tức là:

*

– nhị số nghịch dảo cùng với nhau khi tích của chúng bởi 1.

Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử: Lý Thuyết Và Bài Tập, Bài Tập Lớp 8 Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử

Bài tập: thực hiện phép chia những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tìm kiếm phân số của một số cho trước

Phương pháp:

– mong muốn tìm m/n của số b đến trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

– lưu ý đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết giá trị phân số của nó

Phương pháp:

– hy vọng tìm một số ít biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bằng 8,1 b) 2/5 của nó bằng 7,5 

– gợi nhắc đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tìm kiếm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

– mong muốn tìm tỉ số xác suất của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b với viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tìm kiếm tỉ số

1) 

*
2) 
*

– gợi nhắc đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu vật phần trăm

Phương pháp:

– tỉ trọng b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

– gợi nhắc đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp các em nắm rõ các dạng toán về phân số sinh hoạt lớp 6, hồ hết góp ý với thắc mắc những em hãy nhằm lại phản hồi phía dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học hành thật tốt.