Cách Tính Thể Tích Hình Nón

     

Bài viết sẽ chia sẻ các cách làm tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm lấy ví dụ như minh họa. 

Hình nón (hay có cách gọi khác là khối nón) là một hình học không gian 3 chiều, gồm đáy là một trong những hình tròn, đỉnh nhọn. Rất có thể hình dung 1 hình nón được chế tạo ra thành khi quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình nón

*


Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh hình nón bởi của phân phối kính dưới đáy nhân với con đường sinh với hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích xung quanhπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)l: độ dài đường sinhr: bán kính mặt đáy

Tính diện tích s toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích s xung quanh và diện tích mặt đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phầnSxp: diện tích xung quanhSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được có tác dụng tròn là 3,14)l: độ dài mặt đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bởi 1/3 diện tích s đáy nhân với chiều cao của hình nón (khoảng giải pháp từ trọng tâm đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được có tác dụng tròn là 3,14)r: bán kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng phương pháp từ trung khu đáy cho tới đỉnh)

Xác định con đường sinh, con đường cao và bán kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm mặt dưới đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên mặt đường tròn đáy mang lại đỉnh của hình chóp.

Xem thêm: Đừng Đánh Giá Con Người Qua Vẻ Bề Ngoài, Đừng Đánh Giá Người Khác Bằng Vẻ Bề Ngoài

Do hình nón được chế tạo thành khi quay một tam giác vuông quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng, nên có thể coi đường cao và nửa đường kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn con đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, lúc biết đường cao và nửa đường kính đáy, ta có thể tính được con đường sinh bằng công thức:

*

Biết nửa đường kính và con đường sinh, tính mặt đường cao theo công thức:

*

Biết đường cao và mặt đường sinh, tính bán kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích hình tròn trụ có bán kính đáy là 6cm, mặt đường cao là 8cm.

Xem thêm: Soạn Bài Sọ Dừa ( Truyện Cổ Tích Việt Nam, Truyện Cổ Tích Sọ Dừa

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là 1 trong hình không quá phức tạp, vày vậy, nếu vắt vững những công thức cơ bạn dạng trên, các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình nón.