Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân

     

Đặt tính rồi tính:a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; Biết 4,5l dầu khối lượng 3,42kg. Hỏi 8l dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8); b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25); d) (17,4 : 1,45).

Bạn đang xem: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Phương pháp giải:

Muốn chia một trong những thập phân cho một vài thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở chỗ thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy sinh sống số bị phân chia sang bên nên bấy nhiêu chữ số.

- vứt dấu phẩy ngơi nghỉ số phân chia rồi triển khai phép phân chia như phân tách số trường đoản cú nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Biết (4,5l) dầu cân nặng (3,42kg). Hỏi (8l) dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của (1) lít dầu (=) trọng lượng của (4,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính khối lượng của (8) lít dầu (=) cân nặng của (1) lít dầu ( imes ,8).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

(4,5l) dầu: (3,42kg)

(8l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(3,42 : 4,5 = 0,76 ;(kg))

(8l) dầu nặng nề số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 8 = 6,08 ;(kg))

Đáp số: (6,08kg.)


May một bộ xống áo hết (2,8m) vải. Hỏi (429,5m) vải vóc thì may được rất nhiều nhất từng nào bộ quần áo như thế và còn quá mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phép tính chia: (429,5 : 2,8). Thương chính là số bộ áo quần may được cùng số dư là số vải còn thừa.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt: (2,8m): (1) bộ

(429,5m): ... Bộ? (thừa:... (m)?)

Ta có: 

*

(429,5 : 2,8 = 153) (dư (1,1)) 

Vậy nếu bao gồm (429,5m) vải thì cửa hàng may được (153) bộ áo xống và còn vượt (1,1m) vải.

Xem thêm: The Broken Realms Series: Books 1 & 2

Đáp số: (153) cỗ quần áo; dư (1,1m) vải.


Lý thuyết

a) lấy ví dụ 1: Một thanh sắt dài (6,2dm) trọng lượng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của thanh sắt đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải tiến hành phép chia: (23,56 : 6,2 = ;?;)

Ta có: (23,56 : 6,2 = (23,56 imes 10) : (6,2 imes 10))

(23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)

Thông thường xuyên ta đặt tính rồi làm như sau: 

 Phần thập phân của số (6,2) gồm một chữ số.

 Chuyển vệt phẩy của số (23,56) sang bên buộc phải một chữ số được (235,6); quăng quật dấu phẩy làm việc số (6,2) được (62).

+) triển khai phép chia (235,6 : 62).

*

Vậy: ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))

b) lấy ví dụ như 2: (82,55 : 1,27 = ;?)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

 Phần thập phân của nhì số (82,55) với (1,27) cùng bao gồm hai chữ số; vứt dấu phẩy ở nhì số này được (8255) cùng (127).

 Thực hiện phép phân tách (8255 : 127).

Xem thêm: "Excuse Me - Which One Is Corect

*

Muốn chia một vài thập phân cho một số trong những thập phân ta có tác dụng như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì đưa dấu phẩy sống số bị phân tách sang bên nên bấy nhiêu chữ số.