Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Của Thực Dân Pháp Và Những Chuyển Biến Về Kinh Tế Xã Hội Ở Việt Nam

     
*

*

I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897-1914

Sau khi xong cuộc bình định, Pháp khai quật thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, để tách bóc lột dân chúng Việt Nam, đặt cơ sở thống trị lâu dài.

Bạn đang xem: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở việt nam

1. Tổ chức bộ vật dụng nhà nước của thực dân Pháp

a. Mục tiêu của cuộc khai thác:

- chia rẽ các dân tộc Đông Dương.

-Tăng cường áp bức, kìm kẹp có tác dụng giàu mang lại tư bản Pháp.

-Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

-Tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp.

-Năm 1887 Pháp lập Liên Bang Đông Dương.

b. Việt nam bị chia thành ba xứ:

-Bắc Kỳ là xứ nửa bảo hộ đứng đầu là Thống sứ Pháp.

-Trung Kỳ với chế độ bảo hộ, đứng đầu là Khâm Sứ Pháp.

-Nam Kỳ theo chế độ thuộc địa, đứng đầu là Thống đốc Pháp.

-Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh đứng đầu là viên quan tiền người Pháp.

-Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, dưới là xã xã vì quan chức địa phương cai quản.

c. Nhận xét về hệ thống bao gồm quyền của Pháp

-Chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

-Kết hợp giữa đơn vị nước thực dân và phong kiến.

-Chia Việt nam thành ba quốc gia riêng rẽ biệt là Bắc Kỳ, Trung Kỳ cùng Nam Kỳ.

-Tất cả đều phục vụ mang đến lợi ích tư bản Pháp.

*

2. Chính sách kinh tế

- Tích cực: Cuộc khai thác của Pháp có tác dụng xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa sở hữu yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu có tác dụng xuất hiện nền khiếp tế sản phẩm hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền ghê tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực: Một vào những mục tiêu của công cuộc khai quật thuộc địa là vơ vét sức người, sức của quần chúng. # Đông Dương. Bởi vậy:

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai quật cùng kiệt

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

+ Công nghiệp phạt triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

+ Xây dựng hệ thống giao thông vận tải phục vụ đến công cuộc tách lột

+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường VN, đánh những thuế mới, nặng nhất là thuế mối, rượu, thuốc phiện.

Nhận xét:

-Nền khiếp tế Việt nam lạc hậu, phụ thuộc.

Xem thêm: Công Nghệ 8 Bài 44 : Đồ Dùng Loại Điện Cơ Quạt Điện, Máy Bơm Nước

-Tài nguyên vạn vật thiên nhiên bị khai thác triệt để.

-Nông nghiệp giậm chân tại chỗ.

-Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

3. Chính sách văn hóa, giáo dục

-Giai đoạn đầu, duy trì nền Hán học cũ.

-1905 cải cách giáo dục, mở trường đào tạo người Việt phục vụ cho cai trị của Pháp.

-Ấu học ở xóm thôn học chữ Hán cùng chữ Quốc ngữ.

-Tiểu học ở phủ, huyện học chữ Hán,chữ Quốc ngữ với chữ Pháp.

-Trung học ở tỉnh học chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp bắt buộc.

-Nhận xét:

+ Hạn chế vạc triển giáo dục.

+ duy trì “văn hóa làng” theo hướng “bần thuộc hóa” cùng “ngu dân hóa”

+ bảo trì thói hư tật xấu.

II. Những chuyển biến của làng hội Việt Nam


1. Sự hình thành những giai tầng mới trong làng hội

Bên cạnh những giai cấp cũ ko ngừng bị phân hoá, làng hội Việt nam giới đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:

- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm cho chỗ dựa, tay sai đến thực dân Pháp. Mặc dù nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa cùng nhỏ có tinh thần yêu thương nước.

- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức tách lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, gia nhập cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào có tác dụng việc trong số hầm mỏ, đồn điền.

- Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, tất cả nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn... Bị kìm hãm, chèn ép. Vì thế lực tởm tế nhỏ bé, lệ thuộc cần họ không dám mạnh dạn đấu tranh, chỉ mong mỏi muốn gồm những vắt đổi nhỏ để dễ bề có tác dụng ăn sinh sống.

- Tiểu tư sản thành thị, bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người có tác dụng nghề tự do. Đó là những người tất cả trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc bắt buộc đã sớm giác ngộ với tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

- công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, công ty máy, xí nghiệp, lương thấp phải đời sống khổ cực, gồm tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

2. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đô thị Việt phái nam ra đời với phát triển, buộc phải xuất hiện tầng lớp mới là tiểu tư sản thành thị, tư sản cùng công nhân

-Tầng lớp tư sản: chủ hãng mua sắm nhỏ; chưa hưởng ứng các cuộc vận động biện pháp mạng

-Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: chủ xưởng thủ công nhỏ, viên chức, sinh viên; tất cả ý thức dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX.

-Đội ngũ công nhân xuất thân từ dân cày bị tách lột, có tinh thần đấu tranh.

Xem thêm: Phim Ngọn Gió Tình Yêu Tập 11, Xem Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc

-Tư tưởng dân chủ tư sản bởi ảnh hưởng của cuộc Duy Tân ở Nhật Bản truyền vào Việt nam giới qua sách vở của Trung Quốc.