Công nghệ 10 bài 26

     

Dựa vào quý hiếm của các bầy giống, phân chia các bầy vật nuôi trong khối hệ thống nhân giống đồ dùng nuôi thành các bọn khác nhau theo cực hiếm của nó:

a) Đàn hạt nhânlà bọn giống có phẩm chất cao nhất, được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất, lựa chọn lọc nghiêm ngặt nhất và có hiện đại di truyền béo nhất. Số lượng vật nuôi trong bầy hạt nhân ko nhiều.

Bạn đang xem: Công nghệ 10 bài 26

b) Đàn nhân giốngdo đàn hạt nhân xuất hiện để nhân giống lũ càng cấp tốc càng tốt. Đàn nhân giống bao gồm năng suất, mức độ nuôi dưỡng, tinh lọc và có văn minh di truyền tốt hơn bầy hạt nhân mà lại có số lượng vật nuôi các hơn.

c) Đàn yêu đương phẩmdo bầy nhân giống hiện ra để cung ứng ra những con vật thương phẩm như: lợn để nuôi thịt, bò để nuôi giết hoặc sữa,… Đàn yêu thương phẩm tất cả năng suất, mức độ nuôi dưỡng và chọn lọc thấp nhưng con số vật nuôi nhiều.

*

2. Đặc điểm hệ của khối hệ thống nhân giống hình tháp

Chỉ vào trường đúng theo cả ba bầy giống là thuần chủng thì năng suất của chúng new xếp theo lắp thêm tự trên. Nếu như các lũ nhân giống cùng thương phẩm là con lai thì năng suất của lũ nhân tương tự cao hơn bọn hạt nhân và bọn thương phẩm cao hơn lũ nhân giống do ưu nuốm lai

Trong hệ thống nhân nhìn giống hình tháp, chỉ được phép đưa nhỏ giống từ bầy hạt nhân xuống bọn nhân giống với từ bầy nhân như thể xuống bầy thương phẩm, không làm cho ngược lại.

II - QUY TRÌNH SẢN XUẤT nhỏ GIỐNG

1. Quy trình sản xuất gia súc giống

*

2. Các bước sản xuất cá giống

*


Phần 2: 10 thắc mắc trắc nghiệm technology 10 bài 26: sản xuất giống trong chăn nuôi cùng thủy sản

Câu 1:Đặc điểm của bọn hạt nhân là (trường hợp cả 3 bầy đều thuần chủng):

A. Số lượng nhiều nhất.

B. Có tân tiến di truyền cao hơn bọn nhân giống.

C. Số lượng nhiều hơn bầy thương phẩm.

D. Gồm năng suất phải chăng nhất.

Đáp án:B. Có tiến bộ di truyền cao hơn bọn nhân giống

Giải thích:Đặc điểm của lũ hạt nhân là: Có tân tiến di truyền cao hơn bầy nhân giống. – SGK trang 77

Câu 2:Đặc điểm của lũ thương phẩm là (trường hợp cả 3 đàn đều thuần chủng):

A. Số lượng ít hơn lũ hạt nhân.

B. Có văn minh di truyền cao hơn đàn nhân giống.

C. Con số nhiều nhất.

D. Tất cả năng suất cao nhất.

Đáp án:C. Con số nhiều nhất.

Giải thích:Đặc điểm của lũ thương phẩm là: con số nhiều nhất. – SGK trang 77

Câu 3:Đặc điểm của bọn nhân tương đương là (trường hòa hợp cả 3 bầy đều thuần chủng):

A. Số lượng ít hơn bầy hạt nhân.

B. Số lượng nhiều nhất.

C. Có năng suất cao hơn bọn thương phẩm.

Xem thêm: Soạn Sinh Học 8 Bài 27 : Tiêu Hóa Ở Dạ Dày, Sinh Học 8 Bài 27: Tiêu Hoá Ở Dạ Dày

D. Tất cả năng suất cao nhất.

Đáp án:C. Có năng suất cao hơn bọn thương phẩm.

Giải thích:Đặc điểm của đàn nhân tương tự là: bao gồm năng suất cao hơn lũ thương phẩm – SGK trang 77

Câu 4:Đặc điểm của hệ thống nhân theo hình tháp

A. Năng suất của đàn nhân giống rất có thể cao hơn bầy hạt nhân khi bao gồm ưu chũm lai.

B. Năng suất của bọn nhân giống luôn luôn cao hơn bọn hạt nhân.

C. Được phép đưa bé giống từ đàn nhân tương đương sang đàn hạt nhân.

D. Ko được phép đưa nhỏ giống từ bầy nhân giống như sang lũ thương phẩm

Đáp án:A. Năng suất của bọn nhân giống hoàn toàn có thể cao hơn bọn hạt nhân khi gồm ưu cầm cố lai.

Giải thích:Đặc điểm của khối hệ thống nhân theo hình tháp: Năng suất của đàn nhân giống hoàn toàn có thể cao hơn lũ hạt nhân khi bao gồm ưu rứa lai – SGK trang 78

Câu 5:Tiến cỗ di truyền là:

A. Sự đội giá trị của những đặc tính tốt ở cầm cố hệ con so với thay hệ bố mẹ chúng.

B. Sự đội giá trị của các đặc tính xuất sắc ở vậy hệ bé so với chũm hệ ông bà chúng.

C. Sự tăng giá trị của toàn bộ các đặc tính ở cố gắng hệ nhỏ so với chũm hệ bố mẹ chúng.

D. Sự đội giá trị của các đặc tính không giỏi ở cố gắng hệ bé so với cụ hệ cha mẹ chúng.

Đáp án:A. Sự đội giá trị của các đặc tính xuất sắc ở nắm hệ bé so với thay hệ bố mẹ chúng.

Giải thích:Tiến cỗ di truyền là: Sự đội giá trị của các đặc tính giỏi ở nắm hệ con so với nuốm hệ bố mẹ chúng – Thông tin bổ sung SGK trang 78

Câu 6:Bước thứ 3 trong các bước sản xuất cá kiểu như là :

A. Chọn lọc và nuôi chăm sóc cá ba mẹ.

B. Lựa chọn cá đẻ (tự nhiên và nhân tạo)

C. Chọn lọc và đưa sang nuôi quá trình sau

D. Ấp trứng và ương nuôi cá bột, cá hương, cá giống

Đáp án:D. Ấp trứng và ương nuôi cá bột, cá hương, cá giống

Giải thích:Bước thiết bị 3 trong tiến trình sản xuất cá giống là : Ấp trứng với ương nuôi cá bột, cá hương, cá như thể – SGK trang 78

Câu 7:Có bao nhiêu công đoạn trong quá trình sản xuất gia súc giống?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Đáp án:B. 4

Giải thích:Có 4 công đoạn trong quy trình sản xuống tóc súc tương tự – SGK trang 78

Câu 8:Điều kiện chọn lọc và nuôi chăm sóc gia súc bố mẹ :

A. Đầy đủ dinh dưỡng

B. đến vật nuôi vận động hợp lí

C. Sử dụng con bố(phối giống) và bé mẹ(sinh đẻ) phù hợp lí

D. Tất cả đáp án trên

Đáp án:D. Tất cả đáp án trên

Giải thích:Điều kiện tinh lọc và nuôi chăm sóc gia súc phụ huynh : Đầy đầy đủ dinh dưỡng. Mang đến vật nuôi chuyên chở hợp lí. Thực hiện con bố(phối giống) và bé mẹ(sinh đẻ) phù hợp lí

Câu 9:Dựa vào giá trị của các đàn giống, phân loại các bọn vật nuôi trong hệ thống nhân giống thứ nuôi thành:

A. Đàn hạt nhân, bọn nhân giống, lũ thương phẩm.

B. Đàn phân tử nhân, bầy thuần chủng, lũ thương phẩm.

Xem thêm: Sợi Nhớ Sợi Thương - Sợi Nhớ, Sợi Thương

C. Đàn hạt nhân, bọn nhân giống, bầy thuần chủng

D. Toàn bộ đều sai

Đáp án:A. Đàn hạt nhân, bọn nhân giống, lũ thương phẩm.

Giải thích:Dựa vào cực hiếm của các đàn giống, phân loại các bầy vật nuôi trong khối hệ thống nhân giống thiết bị nuôi thành: Đàn hạt nhân, lũ nhân giống, bọn thương phẩm – SGK trang 77