Công thức tính sai số vật lý 12

     

Năm 2017, đề thi vật dụng Lí chấp nhận của BGD&ĐT tất cả ra không ít câu tương quan tới không nên số phép đo của đại lượng vật dụng lí. Ví dụ là không nên số phép đo bé lắc đơn.Với muốn muốn những em hoàn toàn có thể làm giỏi được dạng này, tôi xin mang bài gia tốc trọng trượng làm ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Công thức tính sai số vật lý 12

CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Bước 1: Rút đại lượng đồ dùng lí đề nghị đo tự biểu thức tổng quát.$T = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2$Bước 2: Lấy cực hiếm trung bình biểu thức đó.$overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2$Bước 3: Thay những giá trị trung bình của đề bài bác đã cho vô biểu thức mức độ vừa phải đó.Bước 4: đem loga nepe nhì vế biểu thức đại lượng buộc phải đo$ln left( g ight) = ln left( frac4pi ^2ell T^2 ight), = ln left( 4pi ^2 ight) + ln left( ell ight) + ln left( frac1T^2 ight)$Bước 5: lấy vi phân hai về biểu thức loga nepe$fracdgg = 0 + fracdell ell – 2fracdTT$Bước 6: cầm dấu vi phân bằng sai số ∆ và lấy độ lớn đối số trước nó$fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + left| – 2 ight|fracDelta Toverline T o fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T $

*
Sai số phép đo các đại lượng vật dụng lí trong đề thi 2017

VÍ DỤ MINH HỌACâu 1 Trích ngôn từ trong đề thi chấp thuận của BGD&ĐT năm 2017: triển khai thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con rung lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài bé lắc đối chọi là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,02 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua mất sai số của số π. Sai số phép đo đại lượng trang bị lí gia tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tại chỗ làm nghiên cứu làA. 9,8 ± 0,2 (m/s$^2$).B. 9,7 ± 0,2 (m/s$^2$).C. 9,7 ± 0,3 (m/s$^2$).D. 9,8 ± 0,3 (m/s$^2$).Giải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2 o overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2 = left( frac2pi 2,00 ight)^2.0,99 = 9,8left( fracms^2 ight)\fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T = frac199 + 2.frac0,022,00 = 0,03 o Delta g = 9,87.0,03 = 0,2961endarray$Gia tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tại khu vực làm phân tách là g = 9,8 ± 0,3 (m/s$^2$)Chọn D.Câu 2 Trích câu chữ trong đề thi phê chuẩn của BGD&ĐT năm 2017: thực hiện thí nghiệm đo vận tốc trọng trường bằng con nhấp lên xuống đơn, một học sinh đo được chỉều dài nhỏ lắc là 119 ± 1 (cm), chu ki dao động nhỏ của nó ỉà 2,20 ± 0,01 (s), lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Vận tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tạí vị trí làm thí điểm làA. G = 9,7 ± 0,1 (m/s$^2$).B. G = 9,8 ± 0,1 (m/s$^2$).C. G = 9,7 ± 0,2 (m/s$^2$).D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s$^2$).Giải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2 o overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2 = frac4.9.87.1,192,20^2 = 9,7left( fracms^2 ight)\fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T = frac1119 + 2.frac0,012,20 = 0,0175 = 0,2left( fracms^2 ight)endarray$Do kia g = 9,7 ± 0,2 (m/s$^2$)Chọn C.Câu 3 Trích văn bản trong đề thi chấp thuận của BGD&ĐT năm 2017: triển khai thí nghiệm đo tốc độ trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài nhỏ lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 s.

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Thương Vợ Của Trần Tế Xương Hay Nhất, Thương Vợ Của Trần Tế XươngXem thêm: Soạn Văn Thực Hành Về Thành Ngữ Điển Cố, Soạn Văn Lớp 11: Thực Hành Về Thành Ngữ, Điển Cố

Lấy π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π. Tốc độ trọng trường do học viên đo được tại khu vực làm phân tách làA. G = 9,7 ± 0,1 m/s$^2$.B. G = 9,8 ± 0,1 m/s$^2$.C. G = 9,8 ± 0,2 m/s$^2$.D. G = 9,7 ± 0,2 m/s$^2$.Giải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2 o overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2 = 9,8left( fracms^2 ight)\fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T o Delta g = 0,2left( fracms^2 ight)endarray$Chọn CCâu 4 Trích nội dung trong đề thi xác định của BGD&ĐT năm 2017: thực hiện thí nghiệm đo tốc độ trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài con lắc 1-1 là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ tuổi của nó là 2,20 ± 0,02 (s). Rước π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Không đúng số phép đo đại lượng đồ gia dụng lí gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thể nghiệm làA. G = 9,8 ± 0,2(m/s$^2$).B. G = 9,8 ± 0,3(m/s$^2$).C. G = 9,7 ±0,3 (m/s$^2$).D. G = 9,7 ±0,2 (m/s$^2$).Giải$left{ eginarrayloverline g = left( frac2pi overline T ight).overline ell = left( frac2pi 2,20 ight)^2.1,19 = 9,71\Delta g = left( fracDelta ell overline ell + 2.fracDelta Toverline T ight).overline g = left( frac1119 + 2.frac0,022,2 ight).9,71 = 0,26endarray ight. o g = 9,7 pm 0,3left( fracms^2 ight)$Chọn C.