Địa Lí 12 Bài 23

     

Ngành nông nghiệp nước ta bao hàm có nhị ngành chính đó là trồng trọt với chăn nuôi. Mỗi ngành đang và đang có những sự vận động và di chuyển nhất định. Vậy ngành trồng trọt đang xuất hiện sự chuyển dịch cơ cấu như vậy nào? hi vọng bài thực hành thực tế hôm nay, phần nào giúp các bạn hiểu được điều đó.

Bạn đang xem: địa lí 12 bài 23


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu

1.2. Dụng cụ

2. Câu chữ tiến hành

2.1. Vận động 1:Tốc độ tăng trưởng

2.2. Hoạt động2:Xu hướng trở nên động

3. Kết luận


*


- Biết đo lường và tính toán số liệu và rút ra đều nhận xét bắt buộc thiết.

- Củng cố kỹ năng đã học ngành trồng trọt.


Dựa vào bảng số liệu:

*

a) Hãy tính vận tốc tăng trưởng giá bán trị cung cấp ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%).

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng quý giá sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) dấn xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng và sự thay đổi giá trị phân phối ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên đề đạt điều gì trong cung cấp lương thực với trong việc phát huy thế bạo phổi của nông nghiệp & trồng trọt nhiệt đới?

Gợi ý làm cho bài

a) vận tốc tăng trưởng giá bán trị cung ứng ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

- công thức tính:

+ rước năm trước tiên làm năm gốc.

+ vận tốc tăng trưởng năm tiếp theo = (giá trị cung cấp năm sau)/(giá trị thêm vào năm gốc).100%

- Áp dụng công thức

+ mang năm 1990 làm năm gốc, vận tốc tăng trưởng năm 1990 = 100%

+ vận tốc tăng trưởng thực phẩm năm 1995 = (giá trị phân phối lương thực năm 1995)/(giá trị cung ứng lương thực năm 1990).100% = (42110,4/33289,6).100% = 126,5%

⟹Tương tự, ta tính được hiệu quả ở bảng sau:

*

b) Vẽ biểu đồ:

- khoảng cách năm không đầy đủ nhau

- Chú ý: thương hiệu biểu đồ, chú giải, đơn vị chức năng đầy đủ.

*

c) nhấn xét:

- nhấn xét về mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự đổi khác giá trị tiếp tế ngành trồng trọt:

+ cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (382,3 % năm 2005), kế tiếp là rau đậu (256,8%), cả hai team này đều phải có tốc độ tăng trưởng cao hơn ngành trồng trọt nói bình thường (217,6%). Tỉ trọng cây lâu năm trong cơ cấu giá trị cung ứng ngành trồng trọt có xu thế tăng lên.

+ Cây lương thực, cây ăn quả và các loại cây không giống có tốc độ tăng trưởng rẻ hơn tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt (lần lượt là 191.8%;160,0% và 142.3%). Tỉ trọng cha nhóm cây này trong cơ cấu tổ chức giá trị thêm vào ngành trồng trọt có xu hướng giảm.

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Địa Lý 10 Bài 7 Địa Lí 10 Bài 7, Địa Lí 10 Bài 7: Cấu Trúc Của Trái Đất

- Sự chuyển đổi trên bội phản ánh:

+ Trong cung cấp lương thực, lương thực đã gồm sự nhiều mẫu mã hóa sản phẩm, những loại rau đậu được tăng cường phát triển.

+ Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới ngày càng được đẩy mạnh thế khỏe khoắn với việc tạo thành nhiều thành phầm hàng hóa có giá trị cao.


Cho bảng số liệu:

*

a) Phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời hạn từ năm 1975 – 2005.

b) Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp gồm liên quan thế nào đến sự chuyển đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp?

Gợi ý làm bài

Để phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và nhiều năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng như phục vụ cho thắc mắc b), buộc phải tính toán, up load số liệu, lập thành bảng mới như sau:


*

a) nhấn xét:

- Tổng diện tích s cây công nghiệp vn tăng khá cấp tốc từ 382,9 lên 2495,1 nghìn ha (gấp 6,5 lần).

- diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng cấp tốc hơn cây lâu năm hằng năm:

+ Cây công nghiệp lâu năm tăng từ 172,8 lên 1633,6 ngàn ha (gấp 9,4 lần).

+ Cây từng năm tăng từ bỏ 210,1 lên 861,5 ngàn ha (gấp 4 lần).

- Về sự chuyển đổi cơ cấu diện tích:

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hằng năm sút từ 54,9% (1975) xuống 34,5% (2005).

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm tăng tự 45,1 % (1975) lên 65,5 % (2005).

Xem thêm: Lý Thuyết Và Sơ Đồ Mối Quan Hệ Giữa Các Hợp Chất Vô Cơ ? Vẽ Sơ Đồ Mối Quan Hệ Giữa Các Hợp Chất Vô Cơ

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp bao gồm liên quan rõ nét đến sự biến hóa trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp:

- trong những năm sau đổi mới, việt nam hình thành các vùng chuyên canh cây lâu năm lớn nhằm mục tiêu khai thác thế táo tợn từng vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với Đông phái nam Bộ. Đây là 3 vùng siêng canh cây công nghiệp nhiều năm lớn duy nhất nước ta, vị vậy mà diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng lên cấp tốc chóng

- cây lâu năm hằng năm vẫn liên tục được cải cách và phát triển nhưng ít hơn so với cây công nghiệp lâu năm.