Dịch Unit 12 Lớp 12

     

Bài học tập Unit 12 Water Sports phần Readinghướng dẫn những em vận dụng các kỹ năng đọc đọc để mày mò nội dung về các môn thể thao dưới nước với luật chơi của chúng.

Bạn đang xem: Dịch unit 12 lớp 12


Tóm tắt bài bác giảng

1. Before You Read Unit 12 Lớp 12

2. While You Read Unit 12 Lớp 12

2.1.Unit 12 Reading Task 1

2.2.Unit 12 Reading Task 2

2.3.Unit 12 Reading Task 3

3.After You Read Unit 12 Lớp 12

4. Bài xích dịch Reading Unit 12 Lớp 12

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Reading Unit 12 Lớp 12


(Làm việc theo cặp. Nhìn hình và vấn đáp câu hỏi.)

*

Can you name the thể thao in the picture? (Bạn có thể gọi thương hiệu môn thể dục trong hình không?)Where is it played? (Nó được chơi ở đâu?)How vị people play it? (Mọi fan chơi nó như vậy nào?)Guide khổng lồ answerIt’s water polo.It"s played in a pool.People play it with a ball, which is passed to lớn each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms.

Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B.

(Làm câu hỏi theo cặp. Ghép phần đa từ ở cột A cùng với nghĩa của bọn chúng ở cột B.)

AB
opponent penalizeejectfoultiea. To make someone leave a gameb. An kích hoạt in sports that is against the rulesc. To lớn punish a team or player who break the rulesd. A situation in a trò chơi when 2 teams have the same scorese. Someone who tries khổng lồ defeat another person in a competition

Guide lớn answer(1-e)opponent:someone who tries to lớn defeat another person in a competition (đối thủ)(2-c)penalize:to punish a team or player who break the rules (phạt)(3-a)eject:to make someone leave a game (đuổi ra ngoài)(4-b)foul:an action in sports that is against the rules (chơi xấu, phạm luật)(5-d)tie:a situation in a game when 2 teams have the same scores (tỉ số hòa)
2.2. Unit 12 ​Reading Task 2

Complete the following sentences, using the information from the passage.

(Hoàn thành phần lớn câu sau, dùng thông tin từ đoạn văn.)

Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.The trang chủ team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..Both teams sprint for the ball from…………….A không tính phí throw is awarded for minor fouls, such as…………….A trò chơi is divided into quarters ranging from………….in length.Guide khổng lồ answerWater polo is played in a pool 1.8metres deep, 30 meterslong and 20 meterswide.The home team wears white caps, the visiting team wears blue capsand the goalies wearred caps with the number 1 in white.Both teams sprint for the ball fromtheir own goal lines.A không tính tiền throw is awarded for minor fouls, such asholding or punching the ball.A game is divided into quarters ranging from five khổng lồ eight minutesin length.
2.3. Unit 12 Reading Task 3

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

Where can people play water polo? (Người ta đùa môn bóng nước ở đâu?)Where is the ball when the game starts? (Quả bóng chỗ nào khi cuộc đấu bắt đầu?)How can the ball be advanced? (Quả bóng được gửi tới bằng phương pháp nào?)Which players are allowed lớn hold the ball with both hands? (Cầu thủ làm sao được phép duy trì bóng bằng cả 2 tay?)What happens to a player who commits five personal fouls? (Điều gì sẽ xẩy ra với ước thủ phạm 5 lỗi?)Guide lớn answerPeople can play it in a pool.It is in the centre of the pool.The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer"s head.Only the goalie can hold the ball with both hands.He is ejected from the same after committingfive personal fouls.

3. After You Read Unit 12 Lớp 12


Work in groups. Make a comparison between football & water polo, using the following suggestions.

(Làm việc từng nhóm. So sánh giữa soccer và bóng nước, dùng những từ gợi nhắc sau.)

place lớn play (nơi thi đấu)number of players (số ước thủ)main rules (luật chính)length of trò chơi (thời gian trận đấu)Guide to answer
Foot ballWater Polo
Place lớn playon a pitch or a playgroundin a pool
Number of players117
Main rulesthe ball is advanced with a fool;only the goalie can hold the ball in hands;a cảm ứng of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.major foul in the penalty area is awarded a penaily from a penally spota player is ejected when be received a red card.minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a không tính phí throw gtom the spoot of the foul;major foul is penalized by one minute in the penally box;a player committing five personal fouls is ejected.
Length of gametwo halves, 45 minutes eachinto quarters from 5 lo 8 minutes in length.


4. Phần dịch Reading Unit 12 Lớp 12


Bóng nước được chơi chơi một chiếc hồ sâu 1.8 mét, nhiều năm 30 mét với rộng 20 mét, với size thành cao 3m và cao hơn nữa mặt nước ít nhất là 0.9 mét. Form thành được ghi lại bằng những cột dọc, một xà ngang cùng một tấm lưới.

Mỗi đội có 7 cầu thủ, 6 tay tập bơi và 1 thủ môn. Đội gia chủ đội mũ trắng, đội khách nhóm mũ xanh còn thủ môn team mũ đỏ với hàng đầu màu trắng.

Giống như trơn đá, trò chơi bắt đầu với quả bóng giữa hồ cùng cả hai team lao ra tranh láng từ vun gôn của họ. Trái bóng được mang lại trước bằng phương pháp chuyền một tay hoặc tập bơi với đầu nổi trên mặt nước cùng bóng trọng điểm hai cánh tay chính vì vậy bóng lướt đi trên đẩy sóng do đầu của cầu thủ tạo ra. Không tính thủ môn, không mong thủ làm sao được quyền giữ lại bóng bởi hai tay.

Các mong thủ hậu vệ ko được phép bức tường ngăn đối phương di chuyển trừ khi ước thủ kia đang nắm dữ bóng. đầy đủ lỗi nghiêm trọng có khả năng sẽ bị một trái phạt trong tầm một phút ngơi nghỉ vòng cấm địa và cầu thủ làm sao phạm 5 lỗi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Xem thêm: Cổng Parabol Của Trường Bách Khoa Hà Nội Nằm Trên Đường Nào, Đi Tìm Cổng Trường Đại Học

Đối với mọi lỗi nhỏ, chẳng hạn như giữ hoặc đấm bóng sẽ tiến hành hưởng một cú ném bóng trên điểm phạm lỗi. Nên có tối thiểu hai cầu thủ va bóng sau cú ném đó thì bàn thắng mới được tính.

Trận đấu được chia thành 4 hiệp, mỗi hiệp tự 5 cho 8 phút. Sau tỉ số hòa, tất cả hai hiệp phụ, mỗi hiệp phụ dài 3 phút. Nếu trận đấu vẫn hòa sau hai hiệp phụ, hai nhóm sẽ liên tiếp chơi 3 phút nữa cho tới khi có đưa ra quyết định của trọng tài.


Water sports are as challenging as they are fun. Although water sports are not as popular as basketball or football, activities such as parasailing, water skiing, water polo, wakeboarding, jet skiing & competitive swimming interest many people. Ail water sports have an element of danger involved, which is why it is important khổng lồ follow these safety tips before you dive in.

Step 1: Learn how to lớn swim. Sure, it seems obvious, but it is also extremely important. Bởi not even think about skiing, tubing, wakeboarding or water polo if you cannot stay afloat in water deeper than your height.

Step 2: check your equipment và your life safety tools. Count your life vests và have floatation devices nearby. If you are engaging in a thể thao that requires a lot of equipment, such as wakeboarding, go over every piece to lớn ensure proper functioning.

Step 3: Be physically fit. Put your pride aside & get in shape. Most water sports are incredibly strenuous và require the player to lớn have physical endurance. It can be dangerous khổng lồ participate in a water sport, such as water skiing or wakeboarding, when your body isn"t ready.

Step 4: Save the tricks for the professionals. If you are an amateur, vị not attempt water sport tricks. It is tempting lớn push to lớn the next cấp độ with sports like skiing and sailing, but train heavily first.

Step 5: Recruit a spotter. When you vị water sports, always have an extra person on hand to lớn spot for you. This includes indoor sports like" water polo, diving and competitive swimming.

1. Water sports are much more popular than basket ball và football.

a. True b. False c. No information

2. Sometimes it is dangerous to lớn playa water sport.

a. True b. False c. No information

3. The first thing you have to do is khổng lồ learn how khổng lồ swim if you want to take up a water sport.

a. True b. False c. No information

4. You need khổng lồ have a boat right beside all the time if you want khổng lồ take up a water sport.

a. True b. False c. No information

5. There are tricks which amateur players cannot play.

a. True b. False c. No information

Key
12345
baaca

Câu 1:Fill in each numbered blank with one suitable word or phraseRowing is a sport in which athletes race" against each other on river, lakes or on the ocean, (1) _____ on the type of race & the discipline. The boats are propelled by the reaction forces on the oar blades (2) _____ they are pushed against the water. The sport can be both recreational, focusing (3) _____ learning the techniques required, và competitive where overall fitness plays a large role. It is also one of (4) _____ oldest Olympic sports. In the United States, nước australia and Canada, high school & collegial rowing is sometimes referred khổng lồ as crew.

(5) _____ rowing, the athlete sits in the boat facing backwards, towards the stern, and uses the oars which are held in (6) _____ by the oarlocks khổng lồ propel the boat forward, towards the bow. It is a demanding thể thao requiring strong vi xử lý core balance as well as physical (7) _____ and cardiovascular endurance.

Xem thêm: When I Arrived The Theater, The Play Would Have Already Started (?)

Since the kích hoạt of rowing (8) _____ fairly popular throughout the world, there are many different types of (9) _____. These include endurance races, time trials, stake racing, bumps racing, và the side-by-side format used in the Olympic Games. The many different formats are a result of the long (10) _____ of the sport, its development in. Different regions of the world, và specific local requirements & restrictions.