Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 35

     
bài xích 1 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK hóa học 11. Ứng với phương pháp phân tử...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 35

Xem lời giải


bài bác 2 trang 159 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 2 trang 159 SGK chất hóa học 11. Toluen với benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Xem giải thuật


bài bác 3 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 3 trang 159 SGK chất hóa học 11.Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra trong những trường đúng theo sau:

Xem giải mã


bài bác 4 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài 4 trang 160 SGK chất hóa học 11. Trình bày phương thức hóa học phân biệt các chất...

Xem lời giải


bài xích 5 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài bác 5 trang 160 SGK hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng gồm tỉ khối tương đối so với ko khí bằng 3,17...

Xem giải thuật


bài bác 6 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài 6 trang 160 SGK chất hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem lời giải


bài bác 7 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài bác 7 trang 160 SGK chất hóa học 11. đến benzen tính năng với lượng dư...

Xem lời giải


bài bác 8 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài 8 trang 160 SGK chất hóa học 11. So sánh đặc thù hóa học của etylbenzen cùng với stiren, viết phương trình hóa học của những phản ứng để minh họa.

Xem thêm: ____He Always Did Well On His English Tests, His Parents Were Not Surprised That He Got An A

Xem lời giải


bài xích 9 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 9 trang 160 SGK hóa học 11. Sử dụng công thức cấu tạo viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng giữa stiren...

Xem lời giải


bài xích 10 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 10 trang 160 SGK hóa học 11. Trình bày cách thức hóa học tập phân biệt...

Xem giải mã


bài xích 11 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 11 trang 160 SGK hóa học 11. Khi bóc hiđro của 66,25 kg etylbenzen chiếm được 52 kg stiren...

Xem giải thuật


bài 12 trang 161 SGK chất hóa học 11

Giải bài bác 12 trang 161 SGK hóa học 11. Trình diễn cách đơn giản dễ dàng để chiếm được naphtalen tinh khiết....

Xem giải thuật


bài bác 13 trang 161 SGK chất hóa học 11

Giải bài 13 trang 161 SGK chất hóa học 11. Từ etilen cùng benzen, tổng hòa hợp được stiren theo sơ đồ:...

Xem thêm: Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 1 Năm 2021, Bộ 20 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.