GIẢI BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4

     

Để củng ráng lại kiến thức về chương 4. hoanggiaphat.vn xin chia sẻ với các bạn bài: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu. Với kiến thức và kỹ năng trọng tâm và những bài tập có giải mã chi tiết, hy vọng rằng đây vẫn là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. METAN

1. Cấu trúc phân tửCTCT của metan (CH4)
*
Trong phân tử metan gồm 4 liên kết đơn

2. đặc thù hóa học

Tác dụng cùng với oxi:

CH4+ 2O2→ CO2+ 2H2O

Tác dụng cùng với clo khi tất cả ánh sáng:(phản ứng thế)

CH4+ Cl2→HCl + CH3Cl

3. Ứng dụng

Dùng làm cho nhiên liệu.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 chương 4

II. ETILEN

1. Bí quyết cấu tạo

Etilen có công thức cấu tạo:

*

Viết gọn: CH2=CH2Trong links đôi tất cả một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong những phản ứng hóa học.

2. đặc thù hóa học

Tác dụng với oxi:.

C2H4+ 3O2→(to) 2CO2+ 2H2O

Tác dụng với hỗn hợp brom:phản ứng cộng

CH2=CH2+ Br2→ Br – CH2– CH2– Br

Phản ứng trùng hợp

…+ CH2=CH2+ CH2=CH2+ CH2=CH2+ … →(to, xt, p) …CH2– CH2– CH2– CH2– CH2– CH2…

3. Ứng dụng

Etilen dùng để làm sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...Etilen sử dụng kích thích quả mau chín.

Xem thêm: Thành Lập Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân Thành Lập Ở Đâu

III. AXETILEN

1. Kết cấu phân tử

Axetilen gồm một links ba thân hai nguyên tử cacbon.Công thức cấu trúc của axetilenH – C ≡ C – H;Viết gọnHC ≡ CH.

2. đặc điểm hóa học

Tác dụng với oxi:

2C2H2+ 5O2→(to) 4CO2+ 2H2O

Tác dụng với hỗn hợp brom:

HC=CH + Br2→ Br – CH=CH – Br

HC=CH + Br2→ Br2CH – CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với rất nhiều chất khác như H2, Cl2...

3. Ứng dụng

Axetilen sử dụng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.Axetilen là vật liệu để cung ứng poli (vinyl clorua) sử dụng sản xuất vật liệu bằng nhựa PVC và các hóa chất khác.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Về Ngữ Pháp (Tiếp Theo) Lớp 9 Tập 2, Tổng Kết Về Ngữ Pháp ( Tiếp Theo)

IV. BENZEN

1.Cấu chế tác phân tử

6 nguyên tử C liên kết với nhau chế tạo ra thành vòng, 3 links đôi xen kẹt 3 liên kết đơn
*

2. đặc điểm hóa học

Phản ứng cháy:

2C6H6+ 15O2→(to)12CO2+ 6H2O

Phản ứng núm với cùng với brom:

C6H6(l) + Br2(l) →HBr + C6H5Br (brom bezen)

Phản ứng cộng:

C6H6+ 3H2→(to, Ni)C6H12

3. Ứng dụng

Benzen là nguyên liệu đặc biệt để cung cấp chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ sâu.. Benzen có tác dụng dung môi, hòa tan nhiều chất hữu cơ.