Giải hóa 10 bài 2 (cánh diều): thành phần của nguyên tử

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Giải SGK hóa học 10 bài bác 2 (Kết nối tri thức): Nguyên tố hóa học


1.889

Lời giải bài xích tập chất hóa học lớp 10 bài 2: nguyên tố hóa họcsách Kết nối trí thức ngắn gọn, cụ thể sẽ góp học sinh dễ dàng trả lời thắc mắc Hóa học 10 bài 2từ đó học giỏi môn Hóa 10.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 2 (cánh diều): thành phần của nguyên tử

Giải bài bác tập chất hóa học lớp 10 bài xích 2: yếu tắc hóa học

Video giải chất hóa học 10 bài bác 2: Nguyên tố hóa học - liên kết tri thức

Mở đầu trang 17 chất hóa học 10:Các nguyên tử bao gồm cùng số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân thì có điểm lưu ý gì chung? thân số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton và số electron bao gồm mối contact như nỗ lực nào?

Phương pháp giải:

- Nguyên tố chất hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân

- Một nguyên tử th-nc về điện gồm số proton = số electron

- Số proton trong hạt nhân nguyên tử bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân

Lời giải:

- các nguyên tử gồm cùng số đơn vị điện tích phân tử nhân đã thuộc cùng các loại nguyên tố hóa học

- Một nguyên tử trung hòa về điện tất cả số proton = số electron. Nhưng số proton trong hạt nhân = số đơn vị điện tích phân tử nhân

=> Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân = số proton = số electron

I. Nhân tố hóa học

Câu 1 trang 17 chất hóa học 10: cho các nguyên tử sau: B (Z = 8, A = 16), D (Z = 9, A = 19), E (Z = 8, A = 18), G (Z = 7, A = 15). Trong các nguyên tử trên, những nguyên tử nào thuộc và một nguyên tố hóa học?

Phương pháp giải:

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử tất cả cùng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân

Lời giải:

- Ta có:

+ B có Z = 8

+ D có Z = 9

+ E bao gồm Z = 8

+ G có Z = 7

=> Nguyên tử B cùng E thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học vì gồm cùng số đơn vị điện tích phân tử nhân (Z = 8)

II. Kí hiệu nguyên tử

Câu 2 trang 18 chất hóa học 10: Kí hiệu một nguyên tử cho thấy thêm những thông tin gì? đến ví dụ

Phương pháp giải:

Lời giải:

- Kí hiệu một nguyên tử cho biết:

+ Kí hiệu của nguyên tố đó

+ Số hiệu nguyên tử => Số proton cùng số electron

+ Số khối => Số neutron = Số khối – số proton

- Ví dụ:816Ocho biết:

+ yếu tắc oxygen, kí hiệu: O

+ Oxygen có số hiệu nguyên tử = số prtoton = số electron = 8

+ Số khối của oxygen = 16 => Số neutron = 16 – 8 = 8

Câu 3 trang 18 hóa học 10:Hãy màn biểu diễn kí hiệu của một vài nguyên tử sau:

a) Nitrogen ( số proton = 7 cùng số neutron = 7)

b) Phosphorus ( số proton = 15 với số neutron = 16)

c) Copper ( số proton = 29 với số neutron = 34)

Phương pháp giải:

Trong 1 nguyên tử:

+ Số proton = số hiệu nguyên tử = Z

+ Số khối: A = số proton + số neutron

Lời giải:

a) Nitrogen ( số proton = 7 với số neutron = 7)

+ Nitrogen gồm kí hiệu nguyên tố: N

+ Số proton = Z = số hiệu nguyên tử = 7

+ Số khối: A = số proton + số neutron = 7 + 7 = 14

=> Kí hiệu nguyên tử:714N

b) Phosphorus ( số proton = 15 cùng số neutron = 16)

+ Phosphorus tất cả kí hiệu nguyên tố: P

+ Số proton = Z = số hiệu nguyên tử = 15

+ Số khối: A = số proton + số neutron = 15 + 16 = 31

=> Kí hiệu nguyên tử:1531P

c) Copper ( số proton = 29 và số neutron = 34)

+ Copper gồm kí hiệu nguyên tố: Cu

+ Số proton = Z = số hiệu nguyên tử = 29

+ Số khối: A = số proton + số neutron = 29 + 34 = 63

=> Kí hiệu nguyên tử:2963Cu

III. Đồng vị

Câu 4 trang 18 chất hóa học 10: xác định thành phần nguyên tử (số proton, neutron, electron) của mỗi đồng vị sau:

a)1428Si,1429Si,1430Si

b)2654Fe,2656Fe,2657Fe,2658Fe

Phương pháp giải:

- Kí hiệu một nguyên tử mang lại biết:

+ Kí hiệu của nhân tố đó

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron

+ Số neutron = số khối – số proton

Lời giải:

a)

1428Si

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 14

- Số neutron = 28 – 14 = 14

1429Si

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 14

- Số neutron = 29 – 14 = 15

1430Si

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 14

- Số neutron = 30 – 14 = 16

b)

2654Fe

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 26

- Số neutron = 54 – 26 = 28

2656Fe

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 26

- Số neutron = 56 – 26 = 30

2657Fe

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 26

- Số neutron = 57 – 26 = 31

2658Fe

- Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 26

- Số neutron = 58 – 26 = 32

IV. Nguyên tử khối

Câu 5 trang 20 Hóa học tập 10: Tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử những đồng vị của neon (Ne) được xác minh theo phổ cân nặng (Hình 2.4). Tính nguyên tử khối vừa phải của Ne.

Xem thêm: Cách Vẽ Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu Trang Trong Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu

*

Phương pháp giải:

- Nguyên tử khối vừa đủ của một nguyên tố hóa học ghi trong bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.

Xem thêm: Các Loại Mũ Của Chào Mào Đẹp, Kinh Nghiệm Chọn Dáng Chim Chào Mào Đẹp

- Nguyên tử khối trung bình:M=aA+bB+cC+dD+...100

Trong đó: A, B, C, D… là số khối của các đồng vị

a, b, c, d… là xác suất của các đồng vị tương ứng

Lời giải:

Ta có:20Nechiếm 90,0%;21Nechiếm 1,0%;22Nechiếm 9,0%

=>MNe=90.20+1.21+9.22100=20,19

Vậy nguyên tử khối trung bình của Ar là 20,19

Câu 7 trang 20 Hóa học tập 10:Copper (đồng) được sử dụng làm dây dẫn điện, huy chương, trống đồng… Nguyên tử khối trung bình của copper bởi 63,546. Copper vĩnh cửu trong tự nhiên dưới nhị dạng đồng vị2963Cuvà2965Cu. Tính tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị2963Cutồn trên trong trường đoản cú nhiên.