GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 12 NÂNG CAO SGK

     
• bài 1: Este • bài bác 2: Lipit • bài 3: hóa học giặt cọ • bài bác 4: luyện tập mối liên hệ giữa hidrocacbon va một số trong những dẫn suất của hidrocacbon

Chương 2: Cacbohiđrat
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 12 nâng cao sgk

• bài 5: Glucozơ • bài bác 6: Saccarozơ • bài bác 7: Tinh bột • bài xích 8: Xenlulozơ • bài bác 9: Luyện tập: cấu tạo và đặc điểm của một trong những cacbohiđrat vượt trội • bài xích 10: Bài thực hành thực tế 1: Điều chế este và tính chất của một số trong những cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein


• bài 11: Amin • bài bác 12: Amino axit • bài 13: Peptit cùng protein • bài xích 14: Luyện tập: cấu trúc và đặc thù của amin, amino axit và protein • bài bác 15: Bài thực hành thực tế 2: một vài tính chất của amin, amino axit với protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime


• bài xích 16: Đại cương về polime • bài bác 17: vật liệu polime • bài bác 18: luyện tập polime và vật tư polime

Chương 5: Đại cương cứng về kim loại


• bài xích 19: kim loại và kim loại tổng hợp • bài 20: hàng điện hóa sắt kẽm kim loại • bài xích 21: Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại • bài 22: Sự năng lượng điện phân • bài bác 23: Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại • bài bác 24: Điều chế sắt kẽm kim loại • bài 25: Luyện tập: Sự năng lượng điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại • bài bác 26: Bài thực hành 3: dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại • bài xích 27: Bài thực hành thực tế 4: Ăn mòn kim loại. Chống nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 42 43, Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 42

• bài 28: sắt kẽm kim loại kiềm • bài 29: một trong những hợp chất quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm • bài bác 30: sắt kẽm kim loại kiềm thổ • bài bác 31: một số hợp chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm thổ • bài bác 32: Luyện tập: đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ • bài bác 33: Nhôm • bài xích 34: một vài hợp chất quan trọng đặc biệt của nhôm • bài xích 35: Luyện tập: đặc điểm của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm • bài xích 36: Bài thực hành số 5: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúng • bài 37: Bài thực hành thực tế số 6: đặc điểm của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Crom - fe - Đồng


• bài xích 38: Crom • bài bác 39: một trong những hợp hóa học của crom • bài bác 39: một trong những hợp hóa học của crom • bài bác 40: fe • bài 41: một số hợp chất của fe • bài 42: kim loại tổng hợp của fe • bài bác 43: Đồng và một trong những hợp hóa học của đồng • bài 44: sơ sài về một số kim loại khác • bài 45: Luyện tập: đặc điểm của crom, sắt và phần đông hợp hóa học của chúng • bài xích 46: Luyện tập: đặc điểm của đồng và hợp chất của đồng. Qua quýt về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb • bài 47: Bài thực hành thực tế 7: tính chất hóa học tập của crom, sắt, đồng và hầu như hợp hóa học của bọn chúng

Chương 8: Phân biệt một số trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch


• bài bác 48: dấn biết một số trong những cation trong hỗn hợp • bài bác 49: nhận biết một vài anion trong dung dịch • bài xích 50: nhấn biết một số trong những chất khí • bài 51: chuẩn chỉnh độ axit - bazơ • bài xích 52: chuẩn chỉnh độ thoái hóa - khử bằng phương pháp pemanganat • bài bác 53: Luyện tập: dìm biết một số trong những chất vô cơ • bài xích 54: Bài thực hành thực tế 8: Nhân biệt một vài ion trong hỗn hợp • bài bác 55: Bài thực hành 9: chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học cùng vấn đề phát triển kinh tế, buôn bản hội, môi trường


• bài bác 56: chất hóa học và vấn đề phát triển kinh tế • bài bác 57: hóa học và vụ việc xã hội • bài xích 58: Hóa học với vấn đề môi trường


Xem thêm: The Children Là Số Ít Hay Nhiều Trong Tiếng Anh, Danh Từ Số Ít Và Số Nhiều

Mục lục Giải bài bác tập SGK chất hóa học 12 nâng cấp theo chương •Chương 1: Este - Lipit •Chương 2: Cacbohiđrat •Chương 3: Amin, Amino axit và protein •Chương 4: Polime và vật tư polime •Chương 5: Đại cưng cửng về kim loại •Chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm •Chương 7: Crom - fe - Đồng •Chương 8: Phân biệt một số trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ hỗn hợp •Chương 9: Hóa học cùng vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, thôn hội, môi trường