SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 12

     
 Bài 32 Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ.Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK hóa học 12 Nâng cao. Khi năng lượng điện phân MgCl2 lạnh chảy; Trong từng trường đúng theo sau đây, hãy đưa ra một phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng nhằm minh họa

Bài 1: Khi năng lượng điện phân (MgCl_2) nóng chảy.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12

A. Ở rất dương, ion (Mg^2 + ) bị oxi hóa

B. Ở rất âm, ion (Mg^2 + ) bị khử

C. Ở cực dương, nguyên tử (Mg) bị oxi hóa

D. Ở cực âm, nguyên tử (Mg) bị khử.

Chọn B.

Khi năng lượng điện phân (MgCl_2) nóng chảy:

 (MgCl_2 o Mg^2 + + 2Cl^ – .)

Cực âm: (Mg^2 + )

 (Mg^2 + + 2e o Mg^0.)

Cực dương: (Cl^-)

 (2Cl^ – – 2e o Cl_2^0.)

Vậy: Ở rất âm, ion (Mg^2 + ) bị khử thành (Mg).

Xem thêm: Đề Ôn Tập Và Thi Tiếng Anh Family And Friend 1 Testing And Evaluation Book

Bài 2: Điện phân một muối kim loại M lạnh chảy với cường độ loại điện là 10A trong thời gian 2 giờ, tín đồ ta thu được ngơi nghỉ catot 0,373 mol kim loại M. Số lão hóa của kim loại M trong muối bột là:


Quảng cáo - Advertisements


A. +1

B. +2

C. +3

D. +4

Chọn B. Ta có:

(M^n + + n.e o M^0.)

(0,373n leftarrow 0,373)

 (n_e = I.t over 96500 Leftrightarrow 0,373n = I.t over 96500 Leftrightarrow n = 10.2.3600 over 96500.0,373 = 2)


Vậy số lão hóa của sắt kẽm kim loại (M) là (+2).

Bài 3: (1,24,g) gam (Na_2O) tác dụng với nước, được (100) ml dung dịch. độ đậm đặc mol của hóa học trong dung dịch là:

A. 0,04M

B. 0,02M

C. 0,4M

D. 0,2M

Chọn C. Ta có:

(eqalign& n_Na_2O = 1,24 over 62 = 0,02(mol) cr& Na_2O + H_2O o 2NaOH cr )

(0,02 ;;;;;; ;;;;;;;; o 0,04)

 ( Rightarrow CM_NaOH = 0,04 over 0,1 = 0,4M)

Bài 4: Trong từng trường thích hợp sau đây, hãy chỉ ra một phương trình hóa học của bội phản ứng để minh họa:

a) Nguyên tử (Mg) bị oxi hóa.

b) Ion (Mg^2 + ) bị khử.

Xem thêm: Dịch Unit 8 Lớp 12 Unit 8: The World Of Work Sách Mới, Unit 8 Lớp 12: Reading

c) Ion magie gồm số lão hóa không cụ đổi.

a) Nguyên tử (Mg) bị oxi hóa:

(mathop Mglimits^0 + Cl_2uildrel t^0 overlongrightarrow mathop MgCl_2limits^ + 2 )

b) Ion (Mg^2 + ) bị khử:

(mathop Mglimits^ + 2 Cl_2uildrel dpnc overlongrightarrow mathop Mglimits^0 + Cl_2)

c) Ion magie gồm số lão hóa không gắng đổi:

(2mathop Mglimits^ + 2 (NO_3)_2uildrel t^0 overlongrightarrow 2mathop Mglimits^ + 2 O + 4NO_2 + O_2)