GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO 10

     
• bài bác 1: thành phần nguyên tử • bài 2: hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố chất hóa học • bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối vừa phải • bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử • bài 5: luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Cân nặng của nguyên tử. Obitan nguyên tử • bài xích 6: Lớp cùng phân lớp electron • bài xích 7: năng lượng của các electron vào nguyên tử. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử • bài bác 8: rèn luyện chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cùng Định luật pháp tuần hoàn
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học nâng cao 10

• bài xích 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố chất hóa học • bài 11: Sự đổi khác một số đại lượng đồ gia dụng lí của các nguyên tố hóa học • bài xích 12: Sự đổi khác tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố hóa học. Định mức sử dụng tuần trả • bài xích 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học • bài xích 14: luyện tập chương 2 • bài bác 15: Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành nghiên cứu hóa học. Sự đổi khác tính chất của những nguyên tố trong chu kì và nhóm

Chương 3: liên kết hóa học


• bài 16: định nghĩa về liên kết hóa học. Liên kết ion • bài 17: liên kết cộng hóa trị • bài bác 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành links đơn, links đôi và liên kết ba • bài bác 19: luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa những obitan nguyên tử • bài bác 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử • bài xích 21: Hiệu độ âm điện và link hóa học tập • bài bác 22: Hóa trị với số oxi hóa • bài bác 23: links kim loại • bài xích 24: rèn luyện chương 3

Chương 4: phản ứng hóa học


• bài xích 25: phản bội ứng thoái hóa khử • bài bác 26: Phân nhiều loại phản ứng trong chất hóa học vô cơ • bài xích 27: rèn luyện chương 4 • bài 28: Bài thực hành số 2: bội nghịch ứng oxi hóa - khử

Chương 5: nhóm halogen
Xem thêm: Những Chú Bé Không Chết Lớp 4, Kể Câu Chuyện Những Chú Bé Không Chết (3 Mẫu)

• bài xích 29: khái quát về đội halogen • bài 30: Clo • bài 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric • bài bác 32: hòa hợp chất gồm oxi của clo • bài bác 33: rèn luyện về clo cùng hợp chất của clo • bài xích 34: Flo • bài bác 35: Brom • bài 36: Iot • bài bác 37: luyện tập chương 5 • bài bác 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của những halogen • bài 39: Bài thực hành số 4: đặc điểm các hợp hóa học của halogen

Chương 6: đội oxi


• bài xích 40: bao quát về nhóm oxi • bài xích 41: Oxi • bài 42: Ozon với hiđro peoxit • bài 43: lưu hoàng • bài xích 44: Hiđro sunfua • bài xích 45: hợp chất có oxi của diêm sinh • bài 46: rèn luyện chương 6 • bài 47: Bài thực hành thực tế số 5: tính chất của oxi, diêm sinh • bài xích 48: Bài thực hành số 6: tính chất các hợp chất của diêm sinh

Chương 7: vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa học


• bài bác 49: tốc độ phản ứng hóa học • bài bác 50: cân đối hóa học tập • bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học tập • bài 52: Bài thực hành số 7: tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Tiếng Việt Lớp 8, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Tiếng Việt

Mục lục Giải bài xích tập SGK hóa học 10 nâng cấp theo chương •Chương 1: Nguyên tử •Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học với Định nguyên tắc tuần hoàn •Chương 3: links hóa học •Chương 4: phản ứng hóa học •Chương 5: team halogen •Chương 6: nhóm oxi •Chương 7: tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa học