Soạn câu hỏi và bài tập hóa học 10

     

Giải bài tập trang 83 bài 17 phản bội ứng lão hóa khử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: cho các phản ứng sau...

Bạn đang xem: Soạn câu hỏi và bài tập hóa học 10


Bài 1 trang 82 sgk hoá học tập 10

Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO ( xrightarrow<>t^0) 2Hg + O2

B. СаСОз ( xrightarrow<>t^0) CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 ( xrightarrow<>t^0) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 ( xrightarrow<>t^0) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng làm sao là phản nghịch ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 trang 82 sgk hoá học tập 10

 Cho những phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở bội phản ứng làm sao NH3 không đóng vai trò chất khử ?

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 83 sgk hoá học tập 10

 Trong số các phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản nghịch ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong những phản ứng bên trên chi bao gồm phản ứng C là bội nghịch ứng oxi hoá - khử vì tất cả sự chuyển đổi số oxi hoá của những nguyên tố.

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Trong phản ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 nhập vai trò gì ?

A. Chỉ là hóa học oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là hóa học khử.

D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

LỜI GIẢI

NO2 nhập vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là hóa học khử : C đúng.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 11 Học Kì 2, Tổng Hợp Kiến Thức Môn Vật Lý Lớp 11

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Phân biệt hóa học oxi hoá và sự oxi hoá, hóa học khử với sự khử. Lấy thí dụ nhằm minh họa.

LỜI GIẢI

Chất oxi hoá là hóa học nhận electron.

Sự oxi hoá một chất là tạo nên chất đó nhường electron.

Chất khử là hóa học nhường electron.

Sự khử một chất là sự việc làm cho chất đó thu electron.

Thí dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhường nhịn elcctron, là chất khử. Sự dường electron của fe được gọi là sự việc oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng dấn electron, là chất oxi hoá. Sự thừa nhận electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng.

Bài 6 trang 83 sgk hoá học tập 10

Thế như thế nào là bội phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy cha thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản bội ứng hoá học trong đó có sự gửi electron giữa các chất phản bội ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 trang 83 sgk hoá học tập 10

Lập phương trình bội phản ứng oxi hoá - khử dưới đây theo phương thức thăng bằng electron :

a) cho MnO2 tác dụng với hỗn hợp axit HCl đặc, chiếm được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) cho Cu công dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập: Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu Ngắn Nhất, Soạn Bài: Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu

c) mang đến Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s với H2O.

Lời giải

Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử :

*

 

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Cần từng nào gam đồng nhằm khử hoàn toàn lượng ion bạc tình có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?