GIẢI BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO 10

     
- Chọn bài bác -Bài 25: phản bội ứng thoái hóa khửBài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 27: rèn luyện chương 4Bài 28: Bài thực hành số 2: làm phản ứng thoái hóa - khử

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài xích 27: rèn luyện chương 4 (Nâng Cao) góp HS giải bài xích tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho câu hỏi phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong phản ứng chất hóa học sau: Cl2 + 6KOH -> KClO3 + 5KCl + 3H2O.Cl2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa nâng cao 10

B. Chỉ là chất khử.

C. Vừa chất oxi hóa, vừa là hóa học khử.

D. Không hẳn chất oxi hóa, chưa phải chất khử,

Lời giải:

Chọn C.

*

Số lão hóa của cl2 vừa tăng vừa giảm đề xuất Cl2 vừa là hóa học oxi hóa vừa là hóa học khử

Bài 2 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong phản nghịch ứng chất hóa học sau:

3K2MnO4+ 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH, thành phần mangan đóng vai trò gì?

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không trở nên oxi hóa, không trở nên khử.

Tìm câu trả lời đúng.

Lời giải:

chọn C

*

Ta thấy số thoái hóa của nguyên tố Mn vừa tăng và vừa giảm nên nó vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử.

Bài 3 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): đa số câu sau đây là đúng hay sai?

A. Nguyên liệu là chất oxi hóa.

B. Lúc đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, thành phần cacbon chuyển thành cacbon monooxit.

C. Sự gửi một hóa học từ tâm trạng lỏng lịch sự trạng thái rắn là một thay đổi vật lí tỏa nhiệt.

D. Sự bay hơi là một thay đổi hóa học

Lời giải:

Câu và đúng là A, C.

Câu không nên là B, D.


Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, thành phần cacbon gửi thành cacbon đioxit.

Sự cất cánh hơi là sự thay đổi vật lí.

Bài 4 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu lấy ví dụ về phản bội ứng phân hủy sinh sản ra:

a) hai đơn chất.

b) hai vừa lòng chất.

c) một đối chọi chất và một phù hợp chất..

Xem thêm: Các Cách Diệt Cỏ Tranh Tận Gốc Không Dùng Thuốc Trừ Cỏ, Cách Kiểm Soát Cỏ Tranh Không Dùng Thuốc Hóa Học

Hãy cho thấy thêm các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng phân hủy

a) Hai đối chọi chất: 2HgO→ 2Hg + O2 ; H2S →H2 + S

b) Hai hòa hợp chất: Cu(OH)2 → CuO+ H2O CaCO3→ CaO + CO2

c) Một 1-1 chất với một phù hợp chất: 2KClO3 → 2KCl + 3O2

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Ở a) cùng c) là phản ứng oxi hóa khử bởi số oxi hóa của những nguyên tố cố gắng đổi;

Ở b) không phải phản ứng thoái hóa khử do số oxi hóa không nuốm đổi.

Bài 5 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu ra lấy một ví dụ về bội phản ứng hóa phù hợp của:

a) hai đối kháng chất.

b) hai phù hợp chất.

c) một đối kháng chất và một đúng theo chất.

Hãy cho biết thêm các phản nghịch ứng đó liệu có phải là phản ứng oxi hóa-khử tốt không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng hóa hợp:

a) Hai đối chọi chất: 2H2 + O2 → 2H2O; 2K + Cl2 → 2KCl

b) Hai hòa hợp chất: CaO + H2O → Ca(OH)2 ; SO3 + H2O → H2SO4

c) xuất phát từ 1 đơn hóa học và một hợp chất: 2SO2 + O2 → 2SO3;

4FeO + O2 → 2Fe2O3

Ở a) với c) là phản bội ứng lão hóa khử vì số oxi hóa của các nguyên tố cố đổi;

ở b) không phải phản ứng oxi hóa khử vì số lão hóa không cụ đổi.

Phản ứng hóa hợp:

a) Hai solo chất: 2H2 + O2->2H2O; 2K + Cl2->2KC1

b) Hai thích hợp chất: CaO + H2O -> Ca(OH)2 ; SO3+ H2O-> H2SO4

c) xuất phát điểm từ một đơn hóa học và một phù hợp chất: 2SO2 + O2 -> 2SO3;

4FeO + O2 → 2FO2O3

Ở a) với c) số oxi hóa của các nguyên tố ráng đổi; nghỉ ngơi b) số oxi hóa không thay đổi.

Bài 6 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu lấy ví dụ như về bội phản ứng tạo ra muối từ:

a) hai 1-1 chất,

b) hai hòa hợp chất.

c) một đối kháng chất và một hợp chất.

Hãy cho thấy các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử tuyệt không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng sinh sản muối.

a) tự hai 1-1 chất: fe + S → FeS ; 2Na + Cl2 → 2NaCl

b) từ bỏ hai hợp chất: HCl + KOH → KCl + H2O ; K2O + CO2 → K2CO3

c) xuất phát từ 1 đơn hóa học và một phù hợp chất: Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 +3H2O


Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

Ở bội nghịch ứng a) với c) là làm phản ứng oxi hóa khử vì gồm sự đổi khác số oxi hóa của các nguyên tố.

Ở phản bội ứng b) chưa phải phản ứng thoái hóa khử vì không có sự biến hóa số oxi hóa.

Bài 7 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): NaOH hoàn toàn có thể được điều chế bằng:

a) Một phản nghịch ứng hóa hợp.

b) Một phản ứng thế.

c) Một bội nghịch ứng trao đổi.

– Hãy chỉ ra phản ứng hóa học cho từng trường vừa lòng trên.

– Hãy cho thấy các bội phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử xuất xắc không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng pha trộn NaOH

a) Một bội nghịch ứng hóa hợp: Na2O + H2O -> 2NaOH.

b) Một bội nghịch ứng thế: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

c) Một bội phản ứng trao đổi: Na2CO3 + Ba(OH)2 -> 2NaOH + BaCO3

ở bội nghịch ứng b) là bội phản ứng oxi hóa-khử vì có sự chuyển đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước cùng sau bội nghịch ứng; phản ứng a) cùng c) không là phản ứng oxi hóa khử vì không tồn tại sự biến hóa số oxi hóa,

Bài 8 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho thấy thêm số lão hóa của nitơ trong các phân tử cùng ion tiếp sau đây :

Đinitơ oxit N2O;Axit nitric HNO3Ion nitrit NO2-;

Hidrazin N2H4; Hiđroxylamin NH2OH;AmoniacNH3;

Nitơ đioxit NO2; Ion nitrat NO3- ; Ion hidrazini N2H5 ;

Axit nitrơ HNO2; Đinitơ pentaoxit N2O5;lon amoni NH4+;

Khí nitơ N2; Nitơ monooxit NO;Đinitơ tetraoxit N2O4.

Lời giải:

Số lão hóa của nitơ trong những phân tử và ion là:

*

Bài 9 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa-khử dưới đây:

a) NaClO + KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O

b) Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 +H2O + KNO2

c) Al + Fe3O4 → A12O3 + Fe

d) FeS4 + O2 → Fe2O3 + SO2

e) Mg + HNO3→Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.

Lời giải:


*
*
*

*
*

Bài 10 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao):
xong các phương trình hóa học bên dưới đây:

a) KMnO2 + HCl -> Cl2 + MnCl2 + …

b) SO2 + HNO3+ H2O -> NO + …

c) AS2S3 + HNO3 + H2O-> H3ASO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

*

*
*

Bài 11 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao):
mang đến kali iotua công dụng với kali pemanganat trong hỗn hợp axit sunfuric, ngựời ta thu dựợc l,2g mangan (II) sunfat.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Về Thơ Sgk Ngữ Văn 9 Ôn Tập Về Thơ Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2

a) Tính số gam iot tạo nên thành.