GIẢI BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO LỚP 10

     
Bài 37 rèn luyện chương IV. Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Sách giáo khoa chất hóa học lớp 10 Nâng cao. Đổ dung dịch ; Hãy cho biết thêm tên của các chất A, B, C

Bài 1: Đổ hỗn hợp AgNO3 thứu tự vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr cùng NaI thì thấy :

A. Cả 4 hỗn hợp đều tạo nên kết tủa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa nâng cao lớp 10

B. Có 3 dung dịch tạo thành kết tủa với 1 dung dịch không tạo thành kết tủa.

C. Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo thành kết tủa.

D. Có 1 dung dịch tạo nên kết tủa và 3 dung dịch không tạo nên kết tủa.

Tìm phương pháp đúng.

Chọn B.

Bài 2: Có tía bình không ghi nhãn, từng bình đựng một trong số dung dịch NaCl, NaBr cùng NaI. Chỉ dùng hai thuốc thử (không cần sử dụng AgNO3), làm rứa nào để xác minh dung dịch chứa trong mỗi bình ? Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Bài 15 Sinh Học 11 Bài 15 Sinh 11: Tiêu Hóa Ở Động Vật, Lý Thuyết Sinh 11: Bài 15

Trích mỗi hỗn hợp một ít làm mẫu thử và cho ít hồ tinh bột vào 3 mẫu thử trên, tiếp tục cho nước clo theo lần lượt vào 3 mẫu mã thử.


Quảng cáo - Advertisements


– mẫu mã thử chuyển sang tiến thưởng là NaBr

(Cl_2 + 2NaBr,, o ,,2NaCl + Br_2)

– mẫu mã thử bao gồm xuất hiện greed color là mẫu mã NaI

(Cl_2 + 2NaI,, o ,,2NaCl + I_2)

– Mẫu không tồn tại hiện tượng là NaCl.

Bài 3: Hãy cho biết thêm tên của các chất A, B, C hiểu được chúng tham gia các phản ứng được ghi bằng các sơ vật dụng sau. Biết A là chất khí ở đk tiêu chuẩn.


(eqalign& A + H_2,, o ,,B cr& A + H_2O,, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,B + C cr& A + H_2O + SO_2,, o ,,B, + ,…… cr& C,, o ,,B + …….. cr )

Phương trình phản ứng :

(eqalign& Cl_2 + H_2,uildrel as overlongrightarrow ,,2HCl cr& left( A ight),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( B ight) cr& Cl_2 + H_2O mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ HCl + HClO cr& left( A ight),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( B ight),,,,,,,,left( C ight) cr )

(eqalign và Cl_2 + 2H_2O + SO_2,, o ,,2HCl + H_2SO_4 cr và left( A ight),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( B ight) cr & 2HClO,, o ,,2HCl + O_2 uparrow cr và ,,,left( C ight),,,,,,,,,,,,,,,,,left( B ight) cr )

Bài 4: Chia một hỗn hợp nước brom có màu quà thành nhì phần. Dẫn khí A không màu đi qua phần một thì hỗn hợp mất màu. Dẫn khí B không màu trải qua phần nhì thì dung dịch sẫm màu sắc hơn.

Hãy cho thấy khí A cùng khí B rất có thể là đều chất gì ? Viết các phương trình hóa học.

Khí A : (SO_2) , khí B: HI.

Xem thêm: Top 6 Các Font Chữ Đẹp Cho Powerpoint Miễn Phí Tiếng Việt (2022)

Phần I: (SO_2 + Br_2 + 2H_2O,, o ,,2HBr + H_2SO_4)

Phần II : (Br_2 + 2HI,, o ,,2HBr + I_2 downarrow )

Bài 5: Brom có lẫn một không nhiều tạp chất là clo. Làm ráng nào để thu được brom tinh khiết. Viết phương trình hóa học.