TIẾNG ANH 7 UNIT 2: HEALTHY LIVING

     
- Chọn bài -Unit 1: BACK to SCHOOLUnit 2: PERSONAL INFORMATIONUnit 3: AT HOMEUnit 4: AT SCHOOLUnit 5: WORK & PLAYUnit 6: AFTER SCHOOLUnit 7: THE WORLD OF WORKUnit 8: PLACESUnit 9: AT trang chủ AND AWAYUnit 10: HEALTH và HYGIENCEUnit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHYUnit 12: LET"S EAT!Unit 13: ACTIVITIESUnit 14: FREETIME FUNUnit 15: GOING OUTUnit 16: PEOPLE và PLACES

Mục lục

4. Listen & read. Then answer the questions.6. Read. Then answer.4. Listen. Then practice with a partner.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 2: healthy living


Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Học giỏi Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giờ đồng hồ anh, sách giải bài bác tập giờ anh 7 triệu tập vào việc sử dụng ngữ điệu (phát âm, từ bỏ vựng cùng ngữ pháp) để cải tiến và phát triển bốn kĩ năng (nghe, nói, đọc và viết):

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK tiếng Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với bạn học, nói số điện thoại cảm ứng thông minh của những người này.)

a) Dao Van An 7345610: seven – three – four – five – six – one – oh.

b) Pham Viet Anh 8269561: eight – two – six – nine – five – six – one.

c) Pham Thanh cha 5267117: five – two – six – seven – one – one – seven.

d) Dinh Thi Bang 9259288: nine – two – five – nine – two – double eight.

e) Vu Thanh Bat 6275564: six – two – seven – double five – six – four.

f) Bui Ngoc Linh 8231236: eight – two – three – one – two – three- six.

2. Listen và write the telephone numbers.

(Lắng nghe với viết các số điện thoại.)

Bài nghe:

a) 8 251 654 b) 8 250 514c) 8 521 963 d) 8 351 793e) 8 237 041 f) 8 821 652

3. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số điện thoại của doanh nghiệp là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình sẽ gọi cho chính mình sớm.


Now ask your classmates và complete the list. (Bây tiếng hỏi các bạn trong lớp của em và kết thúc danh mục này.)

Ví dụ:

*

4. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe cùng đọc. Kế tiếp trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin chào. Tất cả phải Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : chổ chính giữa đây. Buổi tối mai chúng ta có thong dong không?

Phong: Ừ. Bản thân rảnh.

Tâm : Bạn cũng muốn đi coi phim không?

Phong: mong muốn chứ. Mấy giờ đồng hồ phim đã bắt đầu?

Tâm : Phim sẽ bắt đầu lúc 7 giờ.

họ sẽ chạm mặt nhau cơ hội 6 giờ 45.

Phong: chúng ta sẽ chạm chán nhau làm việc đâu?

Tâm : chúng ta sẽ gặp mặt nhau trước rạp phim.

Phong: tốt đấy. Mình sẽ gặp bạn vào trong ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai sẽ gặp gỡ nhau?)

=> Tam & Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ sẽ làm gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ sẽ gặp nhau lúc nào/ dịp mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ sẽ chạm chán nhau làm việc đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Sau đó viết những câu trả lời.)

Bài nghe:

*

6. Read. Then answer.

(Đọc. Kế tiếp trả lời.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn hội thoại này, Hân hoàn toàn có thể là chị hoặc em của Lan. Chú ý trong hình mình thấy Hân còn khôn xiết trẻ cần mình sẽ dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin chào. Bao gồm phải Lan kia không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Bạn đang gọi đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh có thể nói chuyện với Lan được không?

Hân : khôn xiết tiếc. Hiện nay chị ấy không có ở nhà.

Phong: khi nào thì chị ấy sẽ về?

Hân : khoảng chừng 6 tiếng chị ấy đang về.


Phong: Được rồi. Vui tươi nói mang đến chị ấy là anh sẽ gọi lại sau 6 giờ.

Hân : Vâng ạ. Em vẫn nói mang lại chị ấy. Trợ thì biệt.

Phong: lâm thời biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai vẫn gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang vấn đáp điện thoại?)

=> Han, Lan’s sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói tới ai?)

=> They’re talking about Lan.

d) When will she be back? (Khi như thế nào cô ấy trở về?)

=> She will be back about 6 o’clock.

e) When will Phong gọi her again? (Khi như thế nào Phong sẽ gọi lại cho cô ấy?)

=> Phong will hotline her again after six.

Xem thêm: Lý Thuyết Định Lý Talet Trong Tam Giác Vuông, Định Lý Talet Và Những Hệ Quả Của Định Lý Talet

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Will you come to my party?

(Bạn sẽ đến dự buổi tiệc của tôi chứ?)

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)


*

B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK giờ Anh 7)

1. Listen và repeat.

(Nghe cùng lặp lại.)

Bài nghe:

first (thứ nhất)second (thứ hai)third (thứ ba)
fourth (thứ tư)fifth (thứ năm)sixth (thứ sáu)
seventh (thứ bảy)eighth (thứ tám)ninth (thứ chín)
tenth (thứ mười)eleventh (thứ mười một)twelfth (thứ mười hai)
thirteenth (thứ mười ba)fourteenth (thứ mười bốn)fifteenth (thứ mười năm)
sixteenth (thứ mười sáu)seventeenth (thứ mười bảy)eighteenth (thứ mười tám)
nineteenth (thứ mười chín)twentieth (thứ nhị mươi)twenty-first (thứ nhì mốt)
twenty-second (thứ hai hai)twenty-third (thứ nhị ba)twenty-fourth (thứ nhị tư)
twenty-fifth (thứ hai năm)twenty-sixth (thứ nhì sáu)twenty-seventh (thứ nhì bảy)
twenty-eighth (thứ nhị tám)twenty-ninth (thứ hai chín)thirtieth (thứ cha mươi)
thirty-first (thứ cha mốt)

2. Listen & write the dates.

(Nghe và viết các ngày tháng.)

Bài nghe:

*

a) the first of Julyb) the nineteenthc) the sixthd) the fourteenthe) the seventeenthf) the thirty-first

3. Write the months in order from first lớn twelfth.

(Viết các tháng theo thứ tự tự tháng thứ nhất đến tháng vật dụng mười hai.)

*

January : mon MộtJuly : mon Bảy
February: mon HaiAugust : mon Tám
March : tháng BaSeptember: mon Chín
April : mon TưOctober : mon Mười
May : tháng NămNovember : tháng Mười Một
June : tháng SáuDecember : mon Mười Hai

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Kế tiếp luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Thầy Tân: Mời tín đồ kế tiếp.

Hoa : Em kính chào thầy.

Thầy Tân: chào em. Tên em là gì?

Hoa : Phạm Thị Hoa ạ.

Thầy Tân: Ngày sinh của em là gì?

Hoa : Ngày 8 mon 6. Sinh nhật cho tới em sẽ được 14 tuổi.

Thầy Tân: Địa chỉ của em?

Hoa : Số 12 con đường Trần Hưng Đạo. Em sống với cô chú.

Thầy Tân: Số smartphone của em?

Hoa : 8 262 019.

Thầy Tân: Cảm ơn em, Hoa. Em tất cả thích trường bọn họ không?

Hoa : Dạ có. Nó siêu đẹp. Tuy nhiên em siêu lo lắng.

Em không có người bạn nào cả. Em ko được vui mang đến lắm.

Thầy Tân: Đừng lo. Thầy chắc hẳn rằng chẳng bao thọ nữa em sẽ có không ít bạn mới.


*

Trả lời câu hỏi:

a) How old is Hoa now? (Bây tiếng Hoa bao nhiêu tuổi?)

=> She is thirteen now.

b) How old will she be on her next birthday? (Cô ấy sẽ từng nào tuổi vào sinh nhật tới?)

=> She will be 14 on her next birthday.

c) When is her birthday? (Sinh nhật của cô ý ấy vào ngày nào?)

=> It’s on the eighteenth of June.

d) Who does Hoa live with? (Hoa sinh sống với ai?)

=> She lives with her uncle and aunt.

e) Why is Hoa worried? (Tại sao Hoa lại lo lắng?)

=> She’s worried because she doesn’t have any friends.

Về em.)

f) How old will you be on your next birthday? (Em sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?)

=> I’ll be fourteen on my next birthday.

g) Who vị you live with? (Em sinh sống với ai?)

=> I live with my parents.

h) What is your address? (Địa chỉ của em?)

=> My address is 1102 Giai Phong Street.

5. Read the dialogue again. Then complete this form.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó hoàn thành phiếu sau.)

Student Registration Form

(Phiếu đăng kí học tập sinh)

Name : Pham Thi Hoa

Date of birth : June 8th

Address : 12 Tran Hung Dao Street

Telephone number: 8 262 019

6. Read. Then complete the card.

(Đọc. Sau đó xong xuôi thiệp mời này.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Lan 12 tuổi. Vào công ty Nhật, 25 mon 5, cô ấy sẽ tiến hành 13 tuổi. Cô ấy sẽ tổ chức triển khai một buổi tiệc cho sinh nhật của cô ấy. Cô ấy đã mời một vài người bạn.

Cô ấy sống ngơi nghỉ số 24 mặt đường Lý thường xuyên Kiệt. Bữa tiệc sẽ ra mắt tại nhà của cô ấy. Nó sẽ bước đầu lúc 5 tiếng chiều và xong xuôi lúc 9 giờ.

Complete this invitation thẻ to Lan’s party. (Hoàn thành tấm thiệp mời tham dự lễ hội sinh nhật của Lan.)

Dear Nam,

I am having a birthday các buổi tiệc nhỏ on Sunday, May 25th. The tiệc nhỏ will be at my house at 24 Ly Thuong Kiet Street from 5 pm to 9 pm.

I hope you will come và join the fun.

Love,

Lan Telephone: 8 674 758

7. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party.

(Suy nghĩ và viết. Hãy tưởng tượng em vẫn là khách mời dự buổi tiệc sinh nhật của Lan.)

a) What will you give Lan? (Bạn sẽ tặng gì đến Lan?)

=> I’ll give her a beautiful pen-box. (hộp đựng bút)

b) How will you get khổng lồ her home? (Bạn mang lại nhà Lan bằng phương tiện gì?)

=> I’ll get to her home by bicycle.

c) What games will you play? (Bạn sẽ chơi trò giải trí gì?)

=> I’ll plays the trò chơi “Let’s sing”.

d) What will you eat? (Bạn sẽ ăn gì?)

=> I’ll eat cakes, sweets và fruits.


e) What will you drink? (Bạn vẫn uống gì?)

=> I’ll drink soft drink.

f) What time will you leave? (Khi nào các bạn ra về?)

=> I’ll leave at about 8.30 pm.

8. Now write an invitation to your birthday party.

Xem thêm: Giải Gdcd 8 Bài 4: Giữ Chữ Tín, Bài 4: Giữ Chữ Tín

(Bây giờ hãy viết một thiệp mời tới tiệc sinh nhật của bạn.)

June 25th

Dear Thanh,

I am having a birthday buổi tiệc nhỏ next Sunday, June 27th. The buổi tiệc nhỏ will be at my house at 112 Le Duan street, from 6 pm to lớn 10 pm. Will you come to join in with us? I hope you will come and have a great time.