Giải sbt tiếng anh 8 unit 4: our past

     

Lời giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 4: Our past hay, chi tiết giúp học viên làm bài bác tập trong SBT giờ đồng hồ Anh 8.

Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh 8 unit 4: our past


Giải SBT tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

1 (trang 34 sách bài tập tiếng Anh 8) Write the past simple khung of the verbs (Viết dạng đối chọi quá khứ của những động từ)

a) do – did

b) go – _______

c) tell – _______

d) buy – _______

e) give – _______

f) spend – _______

g) fly – _______

h) drink – _______

i) swim – _______

j) sleep – _______

Đáp án:

a. Do – did f. Spend – spent

b. Go – went g. Fly – flew

c. Tell – told h. Drink- drank

d. Buy – bought i. Swim – swam

e. Give – gave j. Sleep – slept

2 (trang 34 sách bài tập giờ Anh 8) Put one of the verbs in the box in the right size in each sentence (Đặt một trong các động từ vào ô sinh sống dạng tương xứng trong từng câu)

do

give

take

have

buy

be

spend

get up

teach

go

eat

a) Nam’s father_________ him how to lớn ride a xe đạp when he was 7.

b) I___________ only one glass of milk for breakfast this morning.

c) tía usually has some rice for lunch, but today he___________ noodles (Pho).

d) – Where did you go last Sunday?

– I __________ lớn my cousin’s birthday party.

e) Someone came & ____________ me this parcel.

f) She ____________ her homework, and then she went to lớn the market.

g) Tom __________ hours trying to lớn repair his Computer set.

h) Yesterday Mrs. Hong ___________ her children to lớn Lenin Park.

i) Tom usually gets up early. This morning he ____________ at 8.30.

j) My brother__________ very interested in playing soccer when he lived in the countryside.

Đáp án:

a. Taught

b. Had

c. Eat

d. Went

e. Gave

f. Did

g. Spent

h. Took

i. Got up

j. Was

Hướng dẫn dịch:

a) cha của Nam sẽ dạy anh ấy biện pháp đi xe đạp khi anh ấy 7 tuổi.

b) Tôi chỉ có một ly sữa cho bữa sớm sáng nay.

c) tía thường ăn cơm trưa, nhưng từ bây giờ ba ăn mì (Phở).

d) - công ty nhật tuần trước đó bạn đã từng đi đâu?

- Tôi đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của anh họ tôi.

e) Có bạn đến với đưa đến tôi bưu khiếu nại này.

f) Cô ấy làm bài tập về nhà, và kế tiếp cô ấy đi chợ.

g) Tom đã đạt hàng giờ nhằm sửa chữa máy bộ tính của mình.

h) ngày qua Mrs. Chị Hồng đưa những con đến khu dã ngoại công viên Lê Nin.

i) Tom thường xuyên dậy sớm. Sáng ngày hôm nay anh ấy dậy cơ hội 8h30.

j) Anh trai tôi hết sức thích chơi soccer khi anh ấy sống sinh sống nông thôn.

3 (trang 35 sách bài xích tập giờ Anh 8) Complete the dialogues using the past simple (Hoàn thành những cuộc đối thoại bằng quá khứ đơn)

a) A: __________________________________?

B: I went to school by bus.

b) A: __________________________________ yesterday morning?

B: Early? No. I got up at about 9 o’clock. Yesterday was Sunday.

c) A: Where did you go last summer?

B:___________________________________ Ha Long Bay.

d) A:_________________________________ in the supermarket?

B: I bought some beef and oranges.

e) A: What did you drink at the party?

B:____________________ some Coca-Cola.

f) A:_____________________ last night?

B: I slept very well.

g) A: What story did she tell you?

B:______________________ me “The Last Leaf”, an interesting short story.

Đáp án:

a. How did you go to school?

b. Did you get up early.

c. I went to

d. What did you buy?

e. I drank

f. How did you sleep

g. She told

Hướng dẫn dịch:

a) A: chúng ta đã đi học như thay nào?

B: Tôi đang đi đến trường bằng xe buýt.

b) A: chúng ta có dậy nhanh chóng vào sáng ngày hôm qua không?

B: Sớm? Không. Tôi thức dậy vào thời gian 9 giờ. Ngày hôm qua là công ty nhật.

c) A: bạn đã đi đâu vào ngày hè năm ngoái?

B: Tôi đã đi đến Vịnh Hạ Long.

d) A: chúng ta đã cài đặt gì trong vô cùng thị?

B: Tôi đã tải một không nhiều thịt bò và cam.

e) A: các bạn đã uống gì trong bữa tiệc?

B: Tôi sẽ uống một không nhiều Coca-Cola.

f) A: các bạn ngủ tối qua như vậy nào?

B: Tôi ngủ khôn cùng ngon.

g) A: Cô ấy sẽ kể cho bạn nghe mẩu truyện gì?

B: Cô ấy nói cùng với tôi “Chiếc lá cuối cùng”, một câu chuyện ngắn thú vị.

4 (trang 35-36 sách bài xích tập tiếng Anh 8) Match a line in (I) with a line in (II). Complete the line in (II) with a subject and used to (Nối một mẫu trong (I) với một mẫu trong (II). Xong dòng trong (II) với một chủ ngữ với used to)

(I)

a) My grandfather was very fit ‘when he was young.

b) My grandmother was very good at swimming.

c) My parents had some lovely holidays.

d) My uncle was a pilot for Vietnam Airlines.

e) My dad didn’t have a motorbike.

f) I had a dog when I was a kid.

g) When my mom was young, she had a sweet voice.

(II)

A. ____________ fly a T.U 134.

B. ____________ go everywhere by bicycle.

C. ____________ go swimming in the moring in summer.

D. ____________ visit the beautiíul places in Ha Noi & Ha Long.

E. ____________ a famous singer.

F. ____________ follow me everywhere.

Đáp án:

I.

a. G

b. C

c. D

d. A

e. B

f. F

g. E

II.

A. He used to

B. He used to

C. She used to

D. They used to

E. She used to lớn be

F. It used to

G. He used to

Hướng dẫn dịch:

I.

a) Ông tôi rất cân xứng khi ông còn trẻ.

b) Bà tôi bơi rất giỏi.

c) bố mẹ tôi đang có một vài kỳ nghỉ xứng đáng yêu.

d) Chú tôi là phi công của Vietnam Airlines.

e) bố tôi không có xe máy.

f) Tôi gồm một bé chó khi tôi còn nhỏ.

g) Khi bà mẹ tôi còn trẻ, bà có một các giọng nói ngọt ngào.

II.

A. Anh ấy đã có lần lái dòng T.U 134.

B. Anh ấy thường đi khắp nơi bằng xe pháo đạp.

C. Cô ấy đã từng có lần đi tập bơi trong vườn cửa vào mùa hè.

D. Họ đã đặt chân đến nơi đó thăm các địa điểm đẹp ở hà thành và Hạ Long.

E. Cô ấy đã có lần với một ca sĩ nổi tiếng.

F. Anh ấy đã từng theo tôi khắp đầy đủ nơi.

5 (trang 36 sách bài tập tiếng Anh 8) Answer the questions about you và your relatives (Trả lời các câu hỏi về bạn và người thân trong gia đình của bạn)

a) Did you use lớn cry so much every night when you were a baby?

b) Did you use to follow your mom lớn the market when you were a kid?

c) Where did you use khổng lồ go in summer?

d) What did you use to vì in the summer in those days?

e) Where did your grandparents use khổng lồ live?

f) Did your father use to lớn smoke when he was young?

g) Did your mom use khổng lồ help your grandmother with housework when she was a child?

h) Did your grandmother use lớn tell you folktales?

i) How did your parents use to go khổng lồ school?

Gợi ý:

a. No, I didn"t. I didn"t used to lớn cry so much when I was a kid.

b. Yes, I did. I used khổng lồ follow my mom to the market when I was a kid.

c. I used khổng lồ go khổng lồ Ha Noi in summer lớn visit my grandmother và relatives.

d. I used khổng lồ go lớn around the đô thị with my cousins in the summer in those days.

e. My grandparents used lớn live in Ha Noi.

f. No, he didn"t. He didn"t used khổng lồ smoke when he was young.

g. Yes. My mom used khổng lồ help my grandmother with housework when she was a child.

h. Yes. My grandmother used to tell us folktales.

i. My parents used to go to school on foot.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn đã có lần khóc không ít mỗi đêm khi chúng ta còn là một trong đứa trẻ?

- Không, tôi ko có. Tôi đã không từng khóc nhiều khi tôi còn là 1 đứa trẻ.

b) Hồi nhỏ bạn bao gồm từng theo người mẹ đi chợ không?

- Có. Tôi đã từng có lần theo bà mẹ đi chợ lúc còn nhỏ.

c) Bạn đã có lần đi đâu vào mùa hè?

- Tôi đã có lần ra tp. Hà nội vào ngày hè để thăm bà cùng họ hàng.

Xem thêm: Để Bảo Vệ Động Vật Quý Hiếm Cần, Nêu Các Biện Pháp Bảo Vệ Động Vật Quý Hiếm

d) Vào mùa hè trong những ngày đó các bạn thường làm gì?

- Tôi đã có lần đi quanh thành phố với những người đồng đội họ của chính mình vào mùa hè trong những ngày đó.

e) Ông bà của người tiêu dùng đã từng sống sống đâu?

- Ông bà tôi từng sống làm việc Hà Nội.

f) Bố của doanh nghiệp có hút thuốc khi còn trẻ không?

- Không, ông ấy không làm vậy. Ông ấy ko từng hút thuốc khi còn trẻ.

g) khi còn nhỏ, bà bầu bạn bao gồm giúp bà nội bạn thao tác nhà không?

- Có. Chị em tôi thường góp bà tôi thao tác nhà khi bà còn nhỏ.

h) Bà của công ty có hay đề cập chuyện dân gian cho bạn nghe không?

- Có. Bà tôi thường kể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện dân gian.

i) phụ huynh bạn đã thực hiện cách nào nhằm đi học?

- phụ huynh tôi thường đi dạo đến trường.

6 (trang 37 sách bài bác tập giờ Anh 8) Look at the pictures. Write seven sentences about what Long used to vì when he was a child (Nhìn vào những bức tranh. Viết 7 câu về những việc Long hay làm khi còn nhỏ)

Đáp án:

a. Long used lớn fly a kite.

b. Long used lớn go swimming.

c. Long used lớn climb trees.

d. Long used to listen to music.

e. Long used to lớn go fishing.

f. Long used lớn get up late.

g. Long used to get bad marks.

Hướng dẫn dịch:

a. Long đã từng có lần thả diều.

b. Long đã có lần đi bơi.

c. Long đã có lần leo cây.

d. Long đang nghe nhạc.

e. Long từng đi câu cá.

f. Long quen thuộc dậy muộn.

g. Long từng bị điểm kém.

7 (trang 38-39 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8) Make up sentences using prepositions of time: in, at, on, before, after, between (Tạo thành câu sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian: in, at, on, before, after, between)

a) I/ usually/ go lớn school/ 6 o’clock.

b) We/ have/ English lessons/ Monday, Wednesday và Friday.

c) He/ be/ back/ 4.15 và 4.30.

d) I/ phone/ you/ Tuesday morning/ about 10 o’clock.

e) My dad/ go khổng lồ work/ breakfast.

f) Everyone/ be/ busy/ Tet holiday.

g) I/ usually/ listen/ music/ Sunday moring.

h) We/ often/ watch/ The Moming News/ TV/ breakfast.

Đáp án:

a. I usually go to school at 6 o"clock.

b. We have English lessons on Monday, Wednesday & Friday.

c. He will be back/ is going to be back between 4.15 & 4.30.

d. I will phone you on Tuesday morning at about 10 o"clock.

e. My dad goes to work after breakfast.

f. Everyone are busy on Tet holiday.

g. I usually listen lớn music on Sunday morning.

h. We often watch The Morning News on TV before breakfast.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi thường đến trường dịp 6 giờ.

b. Cửa hàng chúng tôi có những buổi học tập tiếng Anh vào sản phẩm công nghệ Hai, thứ tư và thứ Sáu.

c. Anh ấy sẽ trở về trong khoảng thời gian từ 4.15 cho 4.30.

d. Tôi sẽ gọi cho chính mình vào sáng thứ tía lúc khoảng tầm 10 giờ.

e. Ba tôi đi làm sau khi nạp năng lượng sáng.

f. Ngày Tết ai ai cũng bận rộn.

g. Tôi thường xuyên nghe nhạc vào sáng chủ nhật.

h. Công ty chúng tôi thường coi Tin tức buổi sáng sớm trên TV trước khi ăn sáng.

8 (trang 39 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8) Fill in the gap with your own information (Điền vào thời gian trống bằng thông tin của riêng rẽ bạn)

a) I learned to lớn ride a bicycle when I was ____________ .

b) My house was built _____________ years ago.

c) I started learning English when I was______________ years old.

d) I didn’t leam khổng lồ read until I was _____________ .

e) I learned lớn swim _____________ ago.

Gợi ý:

a. A child

b. Three

c. Eleven

d. Six

e. Three years

Hướng dẫn dịch:

a) Tôi học tập đi xe pháo đạp khi còn nhỏ.

b) Ngôi nhà đất của tôi được xây dựng cách đó 3 năm.

c) Tôi bắt đầu học tiếng Anh lúc tôi 11 tuổi.

d) Tôi đã không đọc cho đến khi tôi 6 tuổi.

e) Tôi đang học bơi từ thời điểm cách đó 3 năm.

Now answer these questions about the past. (Bây giờ hãy vấn đáp những thắc mắc này về thừa khứ.)

a) How old were you when you started Grade 6?

b) How long ago did your teacher start teaching?

c) When did you go lớn the kindergarten?

d) How old were you when you read your first novel?

e) How long ago was your school built?

Gợi ý:

a. I started Grade 6 when I was 11 years old.

b. My teacher started teaching over 20 years ago.

c. I went yo the kindergarten when I was four (years old).

d. I read the first novel when I was 15 years old.

e. Our school was built over 100 years ago.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn ban đầu học lớp 6 từng nào tuổi?

- Tôi ban đầu học lớp 6 khi tôi 11 tuổi.

b) cô giáo của bạn bước đầu dạy từ thời điểm cách đó bao lâu?

- Thầy tôi bắt đầu dạy cách đây hơn 20 năm.

c) các bạn đến trường chủng loại giáo lúc nào?

- Tôi đang đi tới nhà trẻ lúc tôi tứ tuổi.

d) độc giả cuốn tiểu thuyết đầu tiên của chính mình bao nhiêu tuổi?

- Tôi hiểu cuốn tiểu thuyết đầu tiên khi tôi 15 tuổi.

e) Trường của công ty được xây dựng từ thời điểm cách đó bao lâu?

- Trường học tập của chúng tôi được xây dựng từ thời điểm cách đây hơn 100 năm.

9 (trang 40 sách bài bác tập giờ Anh 8) Read the passage & fill in each gap with the correct khung of a verb from the box. You can use a verb more than once (Đọc đoạn văn với điền vào mỗi khu vực trống cùng với dạng đúng của động từ trong hộp. Bạn cũng có thể sử dụng một hễ từ nhiều hơn thế nữa một lần)

grow up

explore

write

spend

help

think be

behave

educate

give

have to

get

go

stay

Mary Kingsley spent eighteen months between 1893 & 1895 (1) West Africa. The two books she (2) ________________ and the lectures she back in England about her travels (4)___________ to change the way Europeans (5) _________ about their Aírican colonies. Kingsley also (6)_________ to start the study of people’s customs and lives in Africa. Mary Kingsley (7)__________ bom near London in 1862 and (8)___________ while Victoria was Queen of England. At that time, women were expected to lớn (9) ________________ at home, take care of their husbands và children, và (10) _______ like ladies. Mary’s íather was a doctor, & her mother was his cook. The parents (11)__________ married only four days before Mary was bom. Her father (12)_________ most of his time traveling in far-off countries. Her mother was never well and Mary (13)____________ take care of her, so Mary never married. She never (14)___________ khổng lồ school either. She had lớn (15) ________ herself.

Đáp án:

1. Exploring

2. Wrote

3. Gave

4. Helped

5. Thought

6. Had to

7. Was

8. Grew up

9. Stay

10. Behaved

11. Got

12. Spent

13. Had to

14. Went

15. Educate

Hướng dẫn dịch:

Mary Kingsley đã làm qua mười tám tháng giữa năm 1893 và 1895 để khám phá Tây Phi. Nhì cuốn sách mà lại bà viết cùng những bài xích giảng nhưng bà chỉ dẫn ở Anh về chuyến du hành của bà giúp biến hóa cách fan Châu Âu nghĩ về các thuộc địa châu Phi của họ.Kingsley đã và đang giúp ban đầu nhân học, phân tích về phong tục và cuộc sống thường ngày của người dân, của Châu Phi.

Kingsley sinh ra ở ngay gần London năm 1862 và lớn lên khi Victoria là phái nữ hoàng Anh. Vào thời khắc đó, thiếu phụ được nghĩ là bắt buộc ở nhà, chăm sóc chồng và hành xử như người thiếu phụ bình thường. Phụ vương của Mary là một trong những bác sĩ, và mẹ bà là bạn nấu ăn. Cha mẹ kết hôn chỉ 4 ngày trước khi Mary ra đời. Thân phụ bà sẽ dành phần đông thời gian đi du ngoạn ở những nước xa xôi, với ông hầu như không bao giờ trở về nhà. Chị em bà sức khỏe không xuất sắc và bà đã đoạt cả cuộc đời của chính bản thân mình trong phòng ngủ với tất cả các màn cửa đóng lại. Vớ nhiên, Mary phải âu yếm mẹ, vì vậy Mary ko kết hôn. Bà cũng không bao giờ đi học; cô đề xuất tự học.

10 (trang 40-41 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8) Read the passage & answer the multiple-choice questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các thắc mắc trắc nghiệm)

Early people lived by hunting animals and gathering grains. A tribe lived in an area until its food supply dwindled. Then the tribe had to move lớn new hunting grounds where there was more food. This way of life caused a special problem for the tribes. They had lớn depend on luck, as well as on their hunting skill. If they could find no animals, the whole tribe was in danger of starving. & even when the hunters had good luck one day, they were not sure lớn find animals the next time. The tribe moved often because much land was needed to tư vấn a few people.

Finally, people learned that they could grow their food. At first, the women of the tribe raised patches of wild grain. Later, people discovered that they could plant their own seed."Farming slowly became a way of life. As people turned away from hunting lớn farming, their lives changed. When the food supply became more constant, they no longer moved from place to place. The success of their crops depended partly on the weather, but there were things they could vì to help crops grow. Now, the tribe could grow in size because farming provided a way lớn feed people.

a) Early people íirst lived by__________ .

A. Farming B. Hunting C. Fishing

b) It was easy for early people to find food.

A. Trae B. False C. Not mentioned

c) Why did the early tribes move so often?

A. They moved because the weather was bad.

B. They did not lượt thích to stay in one place.

C. They moved because the hunting was poor.

d) The women of the tribe learned to___________ .

A. Raise patches of wild grain

B. Hunt for wild animals

C. Gather wild grains

e) The main idea of the passage is__________ .

A. Special problems in the Middle Ages

B. How farming became a way of life

C. How to have good luck at hunting

Đáp án:

a. B

b. B

c. C

d. A

e. B

Hướng dẫn dịch:

Người xưa sống bởi săn bắn động vật và thu hái ngũ cốc. Một cỗ tộc sống trong một vùng cho đến khi nguồn hỗ trợ lương thực ở đó cạn dần. Sau đó, bộ lạc phải di chuyển đến các khu vực săn phun mới nơi có tương đối nhiều thức nạp năng lượng hơn. Phương pháp sống này tạo ra một vấn đề đặc biệt quan trọng cho các bộ lạc. Bọn họ phải phụ thuộc vào may mắn, cũng như về kỹ năng săn phun của họ. Giả dụ họ không tìm thấy cồn vật, cả cỗ lạc đều có nguy cơ bị đói. Và trong cả khi hầu như thợ săn có như mong muốn một ngày như thế nào đó, họ không chắc chắn sẽ tìm kiếm thấy đụng vật trong thời gian ngày kế tiếp. Cỗ tộc dịch rời thường vì buộc phải nhiều khu đất để hỗ trợ.

Xem thêm: Chuyên Đề Ôn Tập Văn Học Trung Đại Việt Nam Lớp 9, Soạn Bài Kiểm Tra Truyện Trung Đại

Cuối cùng, mọi fan đã đọc được rằng họ hoàn toàn có thể trồng lương thực của họ. Lúc đầu, hầu như người thanh nữ của cỗ tộc trồng phân tử dại. Sau đó, mọi fan phát chỉ ra rằng họ có thể tự trồng hạt như thể của họ. "Làm nông dần dần trở thành một thủ tục sống. Lúc mọi tín đồ quay sườn lưng từ săn bắn sang canh tác, cuộc sống của chúng ta đã núm đổi. Hỗ trợ thực phẩm trở bắt buộc liên tục, họ không hề cần dịch chuyển từ nơi này cho nơi khác. Sự thành công xuất sắc của cây cỏ phụ thuộc 1 phần vào thời tiết, nhưng có những thứ họ hoàn toàn có thể làm để giúp cây xanh phát triển. Bây giờ, cỗ lạc rất có thể phát triển về quy mô vì canh tác là một phương pháp để nuôi sống con người.