GIẢI BÀI TẬP TOÁN 10 BÀI 1 MỆNH ĐỀ

     

Hướng dẫn giải, đáp án bài bác tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Các bài tập về mệnh đề.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 bài 1 mệnh đề

A. Cầm tắt con kiến thức

Nếu những em không lắm rõ

Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập hòa hợp – Đại số lớp 10.

Tóm tắt con kiến thức:

1. Mệnh đề là câu khẳng định hoàn toàn có thể xác định được xem đúng giỏi sai của nó. Một mệnh đề bắt buộc vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa trở nên là câu khẳng định mà sự đúng đắn, tuyệt sai của nó còn tùy thuộc vào một trong những hay những yếu tố trở thành đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n chia hết cho 3” không phải là mệnh đề, vày không thể xác định được nó đúng giỏi sai.

Nếu ta gán mang lại n quý giá n= 4 thì ta rất có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán cho n giá trị n=9 thì ta gồm một mệnh đề đúng.

*

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo bao gồm dạng: “Nếu A thì B”, trong những số đó A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B.Tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai khi A đúng với B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A => B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là 1 trong mệnh đề đúng với mệnh đề B => A cũng là 1 trong mệnh đề đúng thì ta nói A tương đương với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là điều kiện cần và đủ để có B hoặc A khi và chỉ khi B giỏi A nếu còn chỉ nếu B.

7.

Xem thêm: Tế Bào Thịt Quả Cà Chua Dưới Kính Hiển Vi, Tế Bào Cà Chua Dưới Kính Hiển Vi

Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃


Quảng cáo


Cho mệnh đề chứa biến: P(x), trong số đó x là biến nhận cực hiếm từ tập đúng theo X.

– Câu khẳng định: với x bất kỳ tuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có tối thiểu một x ∈ X (hay mãi mãi x ∈ X) để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

B.Giải bài bác tập Toán Đại lớp 10 trang 9.

Bài 1. trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề chứa biến?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1;

d) 2 – √5 Quảng cáo


Bài 2. Xét tính trắng đen của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề che định của nó.

a) 1794 chia hết cho 3;

b) √2 là một vài hữu tỉ:

c) π 0”.

Bài 3. cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b phân tách hết mang lại c (a, b, c là số đông số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bởi 0 gần như chia hết mang lại 5.

Tam giác cân có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều kiện đủ”.

Xem thêm: Để Chứng Minh Amino Axit Là Hợp Chất Lưỡng Tính Ta Có Thể Dùng Phản Ứng

c) vạc biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện “điều kiện cần”.