Giải bài tập toán lớp 8 tập 2

     

Giải bài bác tập trang 100 bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: fan ta đánh đậm hồ hết cạnh tuy vậy song và cân nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta đánh đậm các cạnh tuy vậy song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật như sống hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b và 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh song song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật bên trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một hình lập phương (h30). Quan gần cạnh hình và mang đến biết :

a) phần đông cạnh nào tuy vậy song với cạnh C1C?

b) hầu hết cạnh nào tuy nhiên song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh song song cùng với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy vậy song với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một ngôi nhà dài 4,5m, rộng lớn 3,7m với cao 3,0m. Bạn ta ước ao quét vôi xà nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần phải quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích s của 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) ta cần sử dụng công thức

2(a + b). C cùng với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Top 5 Bài Văn Biểu Cảm Về Cô Giáo Mà Em Yêu Quý, Cảm Nghĩ Về Thầy Cô (22 Mẫu)

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một phòng ở. Quan liền kề hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b tuy nhiên song cùng với mp (P)?

b) Đường trực tiếp p tuy nhiên song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta có a ⊂ (P) ;

b // (P)

còn mặt khác b ko thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p. Không nằm trong sàn công ty và đường thẳng p song song với đường thẳng q vào sàn nhà đề nghị p song song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) có cạnh AB tuy nhiên song với mặt phẳng (EFGH).

Xem thêm: New Nhận Biết Một Vài Dạng Đột Biến Hình Thái Lông Chuột Dạng Đột Biến Màu Sắc

Hãy đề cập tên các cạnh khác song song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy vậy song với số đông mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không tuy vậy song với phương diện phẳng (EFGH), hãy đã cho thấy mặt phẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đó.