GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 10 BÀI 2

     

kim chỉ nan Vật lý 10: bài xích 2. Hoạt động thẳng đều

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Thời gian chuyển động của thứ trên quãng đường M1M2 là:

 t = t2 − t1

- Quãng đường đi được của đồ vật trong thời gian t là:

s = x2 − x1

*

1. Tốc độ trung bình

Tốc độ vừa đủ = Quãng đường đi được/ thời gian chuyển động

*

2. Hoạt động thẳng đều

Chuyển rượu cồn thẳng hồ hết là hoạt động có hành trình là đường thẳng cùng có vận tốc trung bình đồng nhất trên hầu hết quãng đường.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 2

Trong chuyển động thẳng đều, khi nói vận tốc của xe trên một quãng con đường hoặc trong một khoảng thời hạn nào đó thì ta hiểu đó là tốc độ trung bình.

3. Quãng đường đi được trong vận động thẳng đều

Công thức tính quãng đường đi được ss trong hoạt động thẳng đều:

s = vtbt = vt

Với v là vận tốc của vật.

Trong vận động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình vận động thẳng đều

- Tọa độ của chất điểm sau thời gian chuyển động t sẽ là:

x = xo + s = xo + vt

Phương trình trên được hotline là phương trình chuyển động thẳng hầu như của chất điểm M.

Xem thêm: Lý Thuyết Kèm Bài Tập Chuyển Động Tịnh Tiến Của Vật Rắn Và Chuyển Động Quay Của Vật Rắn Quanh Một Trục Cố Định

*

2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều

Giả sử bao gồm một bạn đi xe đạp, xuất phát từ địa điểm A, phương pháp gốc toạ độ O là 5 km, vận động thẳng hồ hết theo hướng Ox với vận tốc 10 km/h.

Phương trình vận động của xe đạp là:

x = 5 + 10t

với x tính bởi kilômét với t tính bởi giờ. Ta hãy tìm kiếm cách màn trình diễn sự phụ thuộc vào của x vào t bằng vật thị.

a)Bảng (x, t)

Trước hết ta phải khởi tạo bảng những giá trị tương ứng giữa x và t, hotline tắt là bảng (x, t), bên dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ nhì trục vuông góc: trục hoành là trục thời hạn (mỗi độ chia ứng với 1 giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ chia ứng cùng với 10 km). Ta gọi hai trục này là hệ trục (x, t). Trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm những điểm bao gồm x với t khớp ứng trong bảng (x, t). Nối những điểm kia với nhau, ta được một đoạn thẳng; đoạn thẳng này hoàn toàn có thể kéo dài thêm về bên cạnh phải. Hình sau đây được điện thoại tư vấn là thứ thị toạ độ - thời hạn của chuyển động thẳng hầu như đã cho.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 11 Bài 15 : Dòng Điện Trong Chất Khí, Vật Lý 11 Bài 15: Dòng Điện Trong Chất Khí

*

Đồ thị toạ độ - thời hạn biểu diễn sự phụ thuộc của toạ độ của vật vận động vào thời gian.