Giải bài tập vật lý 10 bài 5

     
- Chọn bài -Bài 1: vận động cơBài 2: hoạt động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng đổi khác đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của chuyển động. Phương pháp cộng vận tốcBài 7: không đúng số của phép đo những đại lượng đồ líBài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác minh gia tốc rơi tự do

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài xích Tập trang bị Lí 10 – bài xích 5: hoạt động tròn phần lớn giúp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong vấn đề hình thành các khái niệm và định phép tắc vật lí:

C1.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 5

( trang 29 sgk đồ Lý 10) Hãy nêu một vài lấy ví dụ như về chuyển động tròn đều.

Lời giải:

Đối với người quan sát ngồi bên trên xe đạp đang hoạt động thẳng rất nhiều thì đầu van bánh xe vận động tròn đều; Điểm đầu mút của kim giây đồng hồ đeo tay là hoạt động tròn đều…

C2. ( trang 30 sgk thiết bị Lý 10) Một dòng xe đạp chuyển động đều trên một con đường tròn bán kính 100m. Xe chạy một vòng hết 2 phút. Tính vận tốc dài của xe.

Lời giải:

1 vòng hết 2 phút = 120s

⇒ thời gian quay xe đi được một quảng đường bởi chu vi của con đường tròn là: t = T = 120(s) (T được gọi chu kỳ luân hồi quay)

Tốc độ dài của xe pháo là:

*

C3. ( trang 31 sgk đồ vật Lý 10) tất cả loại đồng hồ thời trang treo tường cơ mà kim giây quay hầu như liên tục. Hãy tính tốc độ góc của kim giây trong đồng hồ đeo tay này.

Lời giải:

*

C4. ( trang 31 sgk trang bị Lý 10) Hãy chứng minh công thức

*

Lời giải:

Theo định nghĩa tốc độ góc:


*

Xét 1 vòng tròn của hoạt động tròn hầu như ta có: Δα = 2π

*

C5. ( trang 31 sgk đồ gia dụng Lý 10) Hãy chứng minh công thức f = 1/T.

*

Lời giải:


*

C6. ( trang 31 sgk vật dụng Lý 10) Hãy tính tốc độ góc của chiếc xe đạp điện trong câu C2.

Lời giải:

Ta có tốc độ dài được tính bằng:

*

⇒ vận tốc góc của xe đạp điện là:

*

Hoặc:


*

C7. ( trang 33 sgk đồ vật Lý 10) Hãy minh chứng công thức: aht = ω2R.

Lời giải:

*

Bài 1 (trang 34 SGK vật dụng Lý 10):
vận động tròn hầu hết là gì?

Lời giải:

Chuyển động tròn đông đảo là hoạt động có quỹ đạo tròn và có vận tốc trung bình trên đầy đủ cung tròn là như nhau.

Bài 2 (trang 34 SGK vật Lý 10) : Nêu những điểm lưu ý của vecto gia tốc của chuyển động tròn đều.

Lời giải:


Đặc điểm của vecto vận tốc là:

– Phương của vecto tiếp đường với con đường tròn quỹ đạo.

– Độ khủng (tốc độ dài):

*

Bài 3 (trang 34 SGK đồ Lý 10) :
vận tốc góc là gì? tốc độ góc được xác đinh như thế nào?

Lời giải:

Tốc độ góc của hoạt động tròn những là đại lượng đo bằng góc mà nửa đường kính OM quét được vào một đơn vị chức năng thời gian. Vận tốc của hoạt động tròn đều là 1 trong đại lượng ko đổi:


*

Bài 4 (trang 34 SGK trang bị Lý 10) :
Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và vận tốc góc trong hoạt động tròn đều.

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 34 SGK đồ gia dụng Lý 10) :
Chu kì của hoạt động tròn phần nhiều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.

Lời giải:

Chu kì của vận động tròn phần lớn là thời gian để đồ dùng đi được một vòng

chu kì kí hiệu là T, đối kháng vị: giây.

Công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc là: T = 2π/ω

Bài 6 (trang 34 SGK đồ dùng Lý 10) : 6. Tần số của vận động tròn đông đảo là gì? Viết công thức tương tác giữa chu kì và tần số.

Lời giải:

Tần số của chuyển động tròn hầu như là số vòng nhưng vật đi được trong 1 giây. Tần số kí hiệu là f, đơn vị: Héc (Hz); vòng/giây.

Công thức tương tác giữa chu kì với tần số là: f = 1/T

Bài 7 (trang 34 SGK vật Lý 10) : Nêu những đặc điểm và viết bí quyết tính tốc độ trong hoạt động tròn đều.

Lời giải:

Đặc điểm của gia tốc trong chuyển động tròn hồ hết ( mang tính chất của gia tốc hướng tâm): luôn hướng vào trọng tâm quỹ đạo.

*

(R: bán kính quĩ đạo)

Bài 8 (trang 34 SGK thứ Lý 10) : chuyển động của trang bị nào tiếp sau đây là hoạt động tròn đều?

A. Hoạt động của một con lắc đồng hồ.

Xem thêm: Dịch Unit 8 Lớp 12 Unit 8: The World Of Work Sách Mới, Unit 8 Lớp 12: Reading

B. Vận động của một mắt xích xe đạp.

C. Chuyển động của chiếc đầu van xe đạp đối với người ngồi bên trên xe, xe chạy đều.

D. Chuyển động của loại đầu van xe đạp so với mặt đường, xe chạy đều.

Lời giải:

Chọn C.

Chuyển đụng của cái đầu van xe pháo đạp đối với người ngồi trên xe, xe cộ chạy số đông là chuyển động tròn đều.

Bài 9 (trang 34 SGK thiết bị Lý 10) : Câu làm sao đúng?

A. Tốc độ dài của hoạt động tròn đều nhờ vào vào bán kính quĩ đạo.

B. Tốc độ góc của vận động tròn đều nhờ vào vào bán kính quĩ đạo.

C. Cùng với v cùng ω cho trước, vận tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quĩ đạo.

D. Cả tía đại lượng bên trên không nhờ vào vào nửa đường kính quĩ đạo.

Lời giải:

A không đúng vì vận tốc dài của vận động tròn gần như không nhờ vào vào bán kính quĩ đạo.

B không đúng vì tốc độ góc là góc đồ vật quét được trong 1s yêu cầu trong chuyển động tròn hồ hết nó không phụ thuộc vào vào bán kính quĩ đạo.

→ D không đúng

Chọn C. Với v cùng ω cho trước, gia tốc hướng tâm dựa vào vào bán kính quĩ đạo vì:


*

Bài 10 (trang 34 SGK đồ dùng Lý 10) :
chỉ ra câu sai.

Chuyển đụng tròn hầu như có đặc điểm sau:

A. Tiến trình là đường tròn.

B. Vectơ vận tốc không đổi.

C. Tốc độ góc không đổi.

D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.

Lời giải:

Chọn B.

Vecto vận tốc trong hoạt động tròn đều phải có độ to không đổi nhưng tất cả hướng luôn thay đổi, cho nên vecto vận tốc thay đổi.


Bài 11 (trang 34 SGK vật dụng Lý 10) : Một quạt sản phẩm quay với tần số 400 vòng/ phút. Cách quạt nhiều năm 0,8m. Tính tốc độ dài và vận tốc góc của một điểm ngơi nghỉ đầu cánh quạt.

Lời giải:

Ta có:

*

Tốc độ góc của một điểm bất cứ ở đầu cánh quạt gió là:

*

Tốc độ lâu năm của điểm bên trên đầu cánh gió là: V = R.ω = 33,5 m/s.

Bài 12 (trang 34 SGK vật Lý 10) : Bánh xe đạp có 2 lần bán kính 0,66 m. Xe đạp chuyển động thẳng các với tốc độ 12 km/h. Tính vận tốc dài và tốc độ góc của một điểm trên vành bánh so với người ngồi bên trên xe .

Lời giải:

Bán kính của bánh xe đạp là:

*

Khi xe đạp chuyển động thẳng đều, một điểm M trên vành bánh xe đối với người quan cạnh bên ngồi trên xe chỉ vận động tròn đều. (Đối với khía cạnh đất, điểm M còn tham gia chuyển động tịnh tiến) lúc đó vận tốc dài của M bằng vận tốc dài của xe: v = 12 km/h = 10/3 m/s.

Tốc độ góc của một điểm bên trên vành bánh đối với người ngồi bên trên xe là:

*

Bài 13 (trang 34 SGK đồ Lý 10) :
Một đồng hồ treo tường bao gồm kim phút dài 10 cm và kim giờ lâu năm 8 cm. Mang lại rằng các kim tảo đều. Tính tốc độ dài và vận tốc góc của điểm đầu hai kim.

Lời giải:

Kim phút tảo 1 vòng được 1h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim phút là: Tp = 1h = 3600 s

Kim giờ quay 1 vòng không còn 12 h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim tiếng là: Tg = 12h = 43200 s.

Áp dụng công thức contact giữa tố độ lâu năm và vận tốc góc:

*

Ta có:

• vận tốc dài của kim phút là:

*

• tốc độ góc của kim phút là:

*

• tốc độ góc của kim giờ đồng hồ là:

*

Tốc độ lâu năm của kim giờ là:

Vg = Rg.ωg = 0,08. 1,45.10-4 = 0,116.10-4 m/s = 0,0116 mm/s.

Bài 14 (trang 34 SGK đồ Lý 10) : Một điểm nằm trong vành xung quanh của một lốp xe pháo máy bí quyết trục của xe pháo 30 cm. Xe hoạt động thẳng đều. Hỏi bánh xe bắt buộc quay từng nào vòng thì số chỉ trên đồng hồ thời trang tốc độ của xe đã nhảy một số trong những ứng với một km.

Xem thêm: Bài Tập Thực Hành : Đọc Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay, Bài Tập Thực Hành: Đọc Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

Lời giải:

Khi bánh xe con quay được một vòng thì xe đi được quãng đường bởi chu vi của bánh xe. Quãng đường mà một vòng đi được là chu vi của vòng tròn:

S = C = 2πR = 2. 3,14. 0,3 = 1,884m.

Vậy nhằm đi được một km = 1000m thì bánh xe đề xuất quay

*

Bài 15 (trang 34 SGK thứ Lý 10) :
Một loại tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục con quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.

Lời giải:

Bán kính của Trái Đất là: R = 6400 km = 6,4.106 m.

Trái khu đất quay một vòng quanh trục không còn 24h → Chu kì quay của 1 điểm nằm trên phố xích đạo xung quanh trục Trái Đất là: T = 24h = 24.3600 = 86400 (s).