Mục Lục Giải Sách Bài Tập Toán 6 Sách Mới

     

Một siêu thị sách thiếu nhi đã ghi lại số lượng chuyện tranh thiếu nhi cùng truyện gọi thiếu nhi chào bán được những ngày trong tuần như sau: a) Vẽ biểu thiết bị cột kép trình diễn số cuốn truyện shop bán được các ngày trong tuần. B) loại truyện nào cửa hàng bán được rất nhiều hơn?


Câu hỏi:

Một cửa hàng sách em nhỏ đã lưu lại số lượng truyện tranh thiếu nhi với truyện phát âm thiếu nhi bán được những ngày trong tuần như sau:

*

a) Vẽ biểu thiết bị cột kép biểu diễn số cuốn truyện cửa hàng bán được các ngày trong tuần.

Bạn đang xem: Mục lục giải sách bài tập toán 6 sách mới

b) Loại truyện nào cửa hàng bán được nhiều hơn?

Lời giải:

a) Các cách vẽ biểu vật dụng cột kép:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang cùng dọc vuông góc với nhau

- Trục ngang ghi các ngày vào tuần.

- Trục dọc: địa thế căn cứ vào số truyện bán được rất nhiều nhất và ít nhất của từng loại.

Ta phân chia các khoảng cách đều là 5.

Bước 2: Tại vị trí từng đối tượng người dùng trên trục ngang, vẽ hai cột hình chữ nhật

- biện pháp đều nhau

- tất cả cùng chiều rộng

- Có độ cao thể hiện nay số cuốn truyện từng loại bán được trong tuần, khớp ứng với khoảng chừng chia trên trục dọc.

Bước 3: hoàn thiện biểu đồ

- Tô màu sắc hoặc gạch chéo cánh để rõ ràng hai cột trong cột kép.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 162, Phép Nhân Trang 162, Giải Bài 1,2,3,4 Trang 162 Toán Lớp 5: Phép Nhân

- đề tên biểu đồ: Số cuốn truyện shop bán được vào tuần

- Ghi tên những trục với số liệu tương xứng trên mỗi cột:

+ Trục ngang: các ngày trong tuần (từ sản phẩm công nghệ Hai đến thứ Sáu), hàng ngày biểu diễn nhì cột (truyện tranh thiếu nhi cùng truyện đọc thiếu nhi).

+ Trục dọc: số cuốn truyện.

Ta gồm biểu thiết bị cột kép trình diễn số cuốn truyện siêu thị bán được các ngày trong tuần như sau:

*

b) bí quyết 1: Quan cạnh bên ta thấy cột truyện tranh thiếu nhi ở tất cả các ngày đều cao hơn cột truyện gọi thiếu nhi ở toàn bộ các ngày.

Vậy truyện tranh thiếu nhi siêu thị bán được không ít hơn ở toàn bộ các ngày trong tuần.

Cách 2: Tính số chuyện tranh và truyện gọi thiếu nhi bán tốt ở tất cả các ngày trong tuần rồi so sánh:

Số chuyện tranh thiếu nhi bán tốt ở tất cả các ngày trong tuần là:

25 + 18 + 12 + 20 + 35 = 110 (cuốn truyện)

Số truyện hiểu thiếu nhi bán tốt ở tất cả các ngày vào tuần là:

15 + 10 + 5 + 5 + 15 = 50 (cuốn truyện)

Vì 110 > 50 bắt buộc tổng số truyện tranh thiếu nhi bán được không ít hơn số truyện hiểu thiếu nhi.

Xem thêm: Mối Liên Hệ Giữa Etilen Rượu Etylic Và Axit Axetic, Hóa 9 Bài 46:

Vậy truyện tranh thiếu nhi cửa hàng bán được rất nhiều hơn ở toàn bộ các ngày trong tuần.