Giải sách toán lớp 3

     
*Bạn đang xem: Giải sách toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ các số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có cha chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có bố chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng phân tách • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số có hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân tách 6 • rèn luyện trang 25 • tìm một trong những phần cân nhau của một số trong những • luyện tập trang 26 • chia số tất cả hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân chia hết và phép chia tất cả dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên nhiều lần • rèn luyện trang 34 • Bảng chia 7 • rèn luyện trang 36 • bớt đi một số lần • luyện tập trang 38 • tìm kiếm số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ nhiều năm • thực hành thực tế đo độ dài (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • vấn đề giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có cha chữ số cùng với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 56 • đối chiếu số lớn gấp mấy lần số nhỏ nhắn • luyện tập trang 58 • Bảng phân tách 8 • rèn luyện trang 60 • so sánh số nhỏ xíu bằng 1 phần mấy số béo • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • rèn luyện trang 69 • chia số gồm hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • phân tách số gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có bố chữ số mang lại số tất cả một chữ số • chia số có bố chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng phân chia • luyện tập trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • làm cho quen cùng với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số đến 10 000


• các số có bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm ngơi nghỉ giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • luyện tập chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số có bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân tách số tất cả bốn chữ số mang lại số có một chữ số • chia số có bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có bốn chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • làm cho quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành thực tế xem đồng hồ (tiếp theo) • bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 132 • có tác dụng quen với thống kê lại số liệu • làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: các số cho 100 000
Xem thêm: Xem Phim Không Kịp Nói Yêu Em Tập 34 Vietsub, Xem Phim Không Kịp Nói Yêu Em Tập 34

• các số bao gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • các số có năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • rèn luyện trang 154 • Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền vn • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số tất cả năm chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • chia số bao gồm năm chữ số cho số gồm một chữ số • chia số có năm chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Bài 34 Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Trên Thế Giới

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân với phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang đến 10 000 •Chương 4: các số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm