Giải Tiếng Anh 11 Unit 1

     
A. READING trang 12 sgk tiếng Anh 112. While you read trang 13 sgk tiếng Anh 11B. SPEAKING trang 15 sgk giờ đồng hồ Anh 11C. LISTENING trang 17 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you listen trang 17 sgk giờ đồng hồ Anh 11E. Language Focus trang 19 sgk giờ đồng hồ Anh 112. Grammar trang đôi mươi sgk giờ Anh 11G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 1. Friendship trang 12 sgk tiếng Anh 11 bao hàm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, tự vựng,.. để giúp đỡ các em học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 11 unit 1

Unit 1. Friendship – Tình bạn

A. READING trang 12 sgk giờ Anh 11

1. Before you read trang 12 sgk tiếng Anh 11

*

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What vì you think of the friend in the poem?”

(Làm bài toán theo cặp. Thực hành đọc bài bác thơ sinh hoạt trang tiếp sau và luận bàn câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về người bạn trong bài thơ”.)

*

Dịch bài:

Bạn có một fan bạnSáng tác bởi Carole KingKhi bạn lo ngại và thất vọngBạn nên sự quan tiền tâmVà chẳng gồm gì chính xác cảHãy nhắm mắt với nghĩ về tôiTôi đang sớm đến mặt bạnĐể có tác dụng sáng lên màn đêm bất minh nhất vị trí bạn;Chỉ phải gọi thương hiệu tôiBạn biết tôi ở đâu màTôi đang chạy lại đến mặt bạnDù là xuân, hạ, thu, đôngTất cả gần như gì bạn cần là điện thoại tư vấn tên tôiVà tôi sẽ tới bên bạn, vâng, tôi đã đến,Bạn tất cả một bạn bạn!

Answer: (Trả lời)

I think the friend in the poem is a true friend.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ về người các bạn trong bài bác thơ là một trong những người chúng ta thật sự.

2. While you read trang 13 sgk giờ Anh 11

Read the passage the bởi the tasks that follow.

(Hãy đọc đoạn văn này cùng làm các bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to lớn be incapable of it. For a friendship to lớn be close và lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, và no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi vì not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it và feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We bởi vì not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends – sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits & pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Dịch bài:

Mọi người ai ai cũng có một vài người quen biết, dẫu vậy không ai có rất nhiều bạn cả, bởi vì tình đồng bọn thiết thiệt sự thì không tồn tại nhiều, và có rất nhiều người hình như không thể đã đạt được tình bạn. Để mang đến tình chúng ta được thân thương và bền vững, cả nhị người bạn phải có một số trong những phẩm chất rất đặc biệt.

Phẩm chất trước tiên là tính ko ích kỉ. Một người chỉ biết suy nghĩ lợi ích và cảm giác của riêng rẽ mình ko thể là 1 trong những người chúng ta thật sự được. Tình chúng ta là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa trên cơ sở mang đến và nhận, và không tồn tại tình các bạn nào rất có thể trường tồn, trường hợp như chỉ tất cả một mặt cho và một bên nhận.

Tính kiên cường là phẩm chất thứ hai của tình bạn. Một trong những người ngoài ra không gồm tính kiên định. Họ hăng hái theo xua đuổi một sở thích, mà lại chẳng bao thọ sau họ cảm giác chán nó và ban đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một mục tiêu mới nào đó. Những người dân không lập trường cùng không kiên định như vậy thì không thể đã có được tình bạn bền vững được.

Lòng trung thành là phẩm chất đặc trưng thứ ba. Nhị người bạn phải trung thành với chủ với nhau, cùng họ phải biết nhau quá tường tận đến nỗi không tồn tại điều gì nghi ngờ giữa họ. Bọn họ đừng nghĩ nhiều về số đông người chuẩn bị tin vào những lời đồn thổi đại, phần nhiều chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. Phần nhiều ai thuận tiện bị tác động bởi đông đảo lời xì xào cần yếu nào là những người bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ là phẩm hóa học thứ tư. đồng đội phải có sự tin cậy lẫn nhau để mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy an toàn khi kể lẫn nhau về những kín riêng tứ của mình, nhưng lại có những người nhiều chuyện quan trọng giữ kín chuyện của chính bản thân mình hoặc của bạn khác. Những người dân như vậy đã không bao giờ kết các bạn dài lâu.

Cuối cùng, giữa anh em phải có sự cảm thông hoàn toàn, cảm thông bởi mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu mong và mong mơ của nhau. Với ở đâu không tồn tại sự thông cảm nhau, thì ở đó không có tình bạn.

Task 1 trang 14 sgk tiếng Anh 11

Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi khu vực trống bởi một từ/ nhiều từ ham mê hợp.)

acquaintance mutual give-and-take

loyal lớn incapable of unselfish

friend suspicious

1. Good friendship should be based on______understanding.

2.The children seem lớn be______working quietly by themselves.

3. He is a(n)______man. He always helps people without thinking of his own benefit.

4. A(n)______is a person one simply knows, & a(n)______is a person with whom one has a deeper relationship.

5. You can’t always insist on your own way – there has to be some______ .

6. Despite many changes in his life, he remained ______his working principles.

7. He started lớn get______when she told him that she had been to Britain for many times.

Answer: (Trả lời)

1. Mutual; 2. Incapable of; 3. Unselfish; 4. Acquaintance; 5. Friend; 6. Give-and-take; 7. Loyal to; 8. Suspicious

Tạm dịch:

1. Một tình bạn xuất sắc nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.

2. Trẻ em có vẻ như tự bọn chúng không có tác dụng làm câu hỏi một bí quyết yên tĩnh.

3. Anh ấy là một trong người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp đỡ mọi người mà không cho là đến ích lợi cá nhân.

4. Tín đồ quen là người đơn giản và dễ dàng mà bạn biết, cùng một người chúng ta là người dân có mối quan tiền hệ sâu sắc hơn.

5. Bạn không thể lúc nào thì cũng khăng khăng tự động – phải gồm sự nhường nhịn.

6. Tuy vậy có nhiều thay đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc thao tác củ mình.

7. Anh ấy ban đầu nghi ngờ lúc cô ấy nói cùng với anh rằng cô đang đi tới Anh nhiều lần.

Task 2 trang 14 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa chọn nào vào A, B, C hoặc D bắt tắt phù hợp nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

B. Conditions of true friendship

C. Features of a good friend

D. Friends & acquaintances

Answer: (Trả lời)

B. Conditions of true friendship.

Tạm dịch:

A. Một người luôn xuất hiện khi bạn cần mới là người các bạn thật sự.

B. Những điều kiện của tình chúng ta chân chính.

C. Những người dân bạn và những người dân quen.

Task 3 trang 15 sgk tiếng Anh 11

Answer the questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the first chất lượng for true friendship và what does it tell you?

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?

3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you?

4. Why must there be a mutual trust between friends?

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

6. What is the last unique for true friendship và what does it tell you?

Answer: (Trả lời)

1. The first chất lượng for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal khổng lồ each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

5. Talkative people can’t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship.

Tạm dịch:

1. Phẩm chất đầu tiên của tình bạn sống động là gì với nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì? ⇒ Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó cho ta hiểu được một fan chỉ biết để ý đến lợi ích và cảm giác của riêng rẽ mình không thể là 1 trong người các bạn thực sự được.

2. Tại sao những tín đồ hay chuyển đổi và không kiên định không thể tất cả tình các bạn thật sự? ⇒ những người dân hay biến hóa và không bền chí không thể có tình các bạn thật sự bởi vì họ hăng hái theo xua đuổi một sở thích, nhưng mà chẳng bao lâu họ cảm xúc chán nó và bước đầu cảm thấy bị thu hút bởi một số mục tiêu mới làm sao đó.

3. Phẩm chất thứ cha của tình bạn chân thực là ai và nó có thể cho mình biết điều gì? ⇒ Phẩm hóa học thứ ba của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó mang lại ta biết rằng hai người các bạn phải trung thành với nhau, và họ phải biết nhau thừa tường tận mang đến nỗi không có điều gì nghi ngờ giữa họ.

4. Lý do phải gồm sự tin yêu lẫn nhau thân hai bạn bạn? ⇒ Phải bao gồm sự tin yêu lẫn nhau thân hai người chúng ta vì họ muốn cảm thấy bình yên khi kể cho những người kia nghe những bí mật thầm kín đáo của mình.

5. Vì sao những fan nhiều chuyện quan trọng kết các bạn được bền lâu? ⇒ những người nhiều chuyện chẳng thể kết các bạn được bền vững lâu dài vì họ quan yếu giữ kín đáo chuyện của chính bản thân mình hoặc của fan khác.

6. Phẩm chất sau cùng của tình bạn sống động là gì và nó có thể cho bạn biết điều gì? ⇒ Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó cho ta biết rằng để biến đổi một người bạn thật sự, bạn phải thông cảm với chúng ta của mình, ngơi nghỉ đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa các bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình bạn chân thật.

3. After you read trang 15 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Discuss the questions: “Why bởi vì we need to lớn have friends?” Then report … . (Làm câu hỏi theo cặp. Luận bàn câu hỏi: “Tại sao bọn họ cần có các bạn bè?” kế tiếp tường thuật công dụng phần bàn bạc của chúng ta với lớp.)

Answer: (Trả lời)

Đoạn văn 1:

In this life, people need lớn have friends. Why vì you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can share with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can’t live separately with others, life is a community. Therefore, we need khổng lồ have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Đoạn văn 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? perhalf you will feel all of bad things in this life. Like you know, we need khổng lồ have friends in this life because of a lot of reason. Nobody here on earth live alone. Both you và me need friends by my side. The life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired & disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come khổng lồ a standstill và we don’t know how lớn solve our trouble. This is the time we need friends. They will give a moral tư vấn to us. By their side, we feel safe & comfortable which we can’t get from others. Friends is a gift to lớn human. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom and sadness. They can give us good advice when we run into trouble. They can mô tả their good times so that the joy is doubled & the sadness will give place to happiness & a ray of hope. Vày we have so much reason lớn have friends in this life? yes, of course. Friends play a important role in our life so that we need to lớn respect them.

Một bài bác thơ:

We need friends for many reasons, all throughout the four seasons.

We need friends to lớn comfort us when we are sad, và to have fun with us when we are glad.

We need friends to give us good advice. We need someone we can count on to treat us nice.

We need friends because we are social in nature, & having friends makes us feel secure.

We need friends to lớn remember us once we have passed, sharing memories that will always last.

B. SPEAKING trang 15 sgk tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 15 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Look at the people below và describe their physical characteristics.

(Làm việc theo cặp. Nhìn rất nhiều người tiếp sau đây và biểu lộ những đặc điểm thể chất của họ.)

*

Useful language:

height tall, medium, short,…

face square, large, oval,…

forehead broad, high…

nose straight, crooked,…

hair black, grey,…

appearance handsome, beautiful, good-looking,…

Answer: (Trả lời)

A: Can yon describe the man in the picture?

B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead, yellow hair and a crooked nose. He is wearing suit. He is quite good looking.

A: Can vou describe the woman in the picture?

B: The woman is about 22. She is wearing dress, she has shoulder – length black hair. She has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.

Tạm dịch:

Cụm từ hữu ích:

Chiều cao: cao, vừa, thấp

Khuôn mặt: chữ điền, to, trái xoan,…

Trán: rộng, cao,…

Mũi: thẳng, gãy,…

Tóc: đen, xám,…

Vẻ bề ngoài: đẹp mắt trai, xinh gái, ưa nhìn,…

A: bạn cũng có thể mô tả người đàn ông vào tranh này được không?

B: Ông ấy cao. Ông ấy có khuôn phương diện chữ điền, trán rộng, tóc vàng cùng mũi gãy. Ông đã mặc bộ com-lê. Ông trông tương đối là ưa nhìn.

A: bạn có thể mô tả người đàn bà trong bức ảnh này được không?

B: Người phụ nữ này khoảng tầm 22 tuổi. Cô ấy vẫn mặc áo dài, mái tóc black ngang vai. Cô ấy có khuôn phương diện trái xoan, mũi thẳng, trán rộng cùng mắt đen. Cô ấy hơi xinh xắn.

2. Task 2 trang 16 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Discuss & number the following personalities in order of importance in friendship.

(Làm bài toán theo nhóm. Thảo luận và khắc số những đậm chất ngầu và cá tính sau theo thứ tự đặc trưng của tình bạn. Tường thuật tác dụng của bạn trước lớp.)

caring sincere helpful

hospitable generous understanding

modest honest pleasant

Answer: (Trả lời)

– My group thinks that being caring is the most important in friendship because when caring about each other, they will cốt truyện happiness or difficulty with their friends…

– My friend, Minh is a very pleasant boy. He is always cheerful & often tells jokes. It makes us lượt thích to be with him all the time.

Tạm dịch:

1. Sincere (adj): chân thành

2. Honest (adj): trung thực

3. Generuos(adj): rộng lượng

4. Modest (adj): khiêm tốn

5. Caring (adj): chu đáo

6. Hospitable (adj): hiếu khách

7. Understanding (adj): thông cảm

8. Helpful (adj): góp đỡ

9. Pleasant(adj): thân mật, vui vẻ

– team tôi nghĩ về biết vồ cập là điều quan trọng nhất trong tình bạn bởi vì khi quan tiền tâm cho nhau họ sẽ chia sẻ niềm vui và khó khăn với bạn mình.

– chúng ta của tôi, Minh là 1 trong những chàng trai dễ tính. Bạn ấy luôn luôn động viên bạn khác cùng kể những mẩu truyện cười. Điều đó làm cho cửa hàng chúng tôi luôn ý muốn ở sát bên bạn ấy.

3. Task 3 trang 16 sgk giờ Anh 11

Role-play: Talk about a famous friend.

(Diễn vai: nói tới một người bạn nổi tiếng)

JournalistInterviewee
You are interviewing the interviewee about a friend of his or hers who has just won the first international prize in Mathematics.You have a friend whom you admire greatly. She/He has just won the first international prize in Mathematics. You are being interviewed by a journalist about him or her.

Before you start, agree upon the basic profile of the friend. Use the following suggestions to ask và answer questions:

his/her namewhy he/she is interested in Maths
date of birthhow much time he/she spends on Maths every day
his/her physical characteristicswhat makes him/her a good friend
his/her hobbieswhat made him/her successful
his/her personalitieswhat he/she does in his/her không tính tiền time

Useful language:

His or her personalities:

friendly, humorous, quick-witted, good-natured, helpful, honest, pleasant, caring

How he or she won the prize:

studious, intelligent, keenly interested in Mathematics, eager khổng lồ learn, patient, calm

Answer: (Trả lời)

A: What is his name?

B: His name is Minh.

A: When was he born?

B: He was born on the 23rd November.

A: What does he look like?

B: He is tall và thin. He has a square face & a broad forehead.

A: What are his hobbies?

B: They are collecting difficult math exercises và reading math books.

A: What are his characteristics?

B: He is very friendly, humourous & good-natured.

A: Why is he intersted in Maths?

B: Well, because he likes calculations và he believes that it’s very useful to lớn his life.

A: How much time does he spend on Maths every day?

B: About 2 or 3 hours after fishing other subjects at school he spends all of his không tính phí time on Maths.

A: do you think he is a good friend?

B: Of course, yes.

A: Why?

B: Because he always treats me very well, helps me whenever I need specially in Maths. We nói qua each other everything thick và thin.

A: What bởi you think made him successful?

B: Certainly, it’s his love for maths. He is also studious, intelligent ang eager to lớn learn everything new.

A: What does he vì chưng in his không tính phí time?

B: As I said besides Maths, he also spend some of his free time on playing sports and going out with freinds.

A: Thank you very much for your answers.

B: It’s my pleasure.

Tạm dịch:

Phóng viênNgười được chất vấn
Bạn đang phỏng vấn người tham gia về một người các bạn có bạn đó tín đồ đã giành quán quân trong hội thi Toán quốc tế.You have a friend whom you admire greatly. She/He has just won the first international prize in Mathematics. You are being interviewed by a journalist about him or her.

Trước khi bước đầu thỏa thuận về những tin tức cơ bạn dạng của một fan bạn. Thực hiện những lưu ý sau nhằm hỏi và vấn đáp những câu hỏi:

– tên của người tiêu dùng ấy

– ngày sinh

– điểm sáng ngoại hình

– sở thích

– tính cách

– tại sao bạn ấy thích toán

– chúng ta ấy dành bao nhiêu thời gian học toán mỗi ngày

– điều gì làm cho bạn ấy biến hóa người bạn tốt

– điều gì làm cho bạn ấy thành công

– các bạn ấy làm cái gi khi lỏng lẻo rỗi

Cụm từ hữu ích:

– Tính cách của doanh nghiệp ấy: thân thiện, hài hước, nhanh trí, xuất sắc bụng, hay giúp đỡ, chân thành, dễ dàng tính, biết quan tâm

– chúng ta ấy giành phần thưởng như nuốm nào: chuyên học, thông minh, quan trọng yêu yêu thích Toán, hồi hộp học tập, kiên nhẫn, bình tĩnh

A: Tên chúng ta ấy là gì?

B: các bạn ấy thương hiệu Minh.

A: các bạn ấy sinh ngày nào?

B: các bạn ấy sinh ngày 23 tháng 11.

A: các bạn ấy trông ra làm sao nhỉ?

B: chúng ta ấy cao và gầy. Khuôn mặt chữ điền cùng trán rộng.

A: Sở thích của công ty ấy là gì?

B: các bạn ấy thích hợp sưu trung bình những câu hỏi khó và đọc sách toán học?

A: Tính tình các bạn ấy cầm cố nào?

B: chúng ta ấy vô cùng thân thiện, vui nhộn và giỏi bụng.

A: tại sao bạn ấy say đắm toán?

B: À, bạn ấy thích các phép tính và tin tưởng rằng nó có ích cho cuộc sống đời thường của mình.

A: từng ngày bạn ấy dành bao nhiêu thời gian học toán?

B: khoảng 2 hoặc 3 giờ sau khi hoàn thành những môn học tập khác ở trường chúng ta ấy thành thời hạn còn lại mang lại môn toán.

A: các bạn có nghĩ chúng ta ấy là tín đồ bạn giỏi không?

B: đương nhiên là có.

A: tại sao?

B: bởi vì bạn ấy luôn đối xử với tôi tốt nhất , luôn trợ giúp tôi lúc tôi cần nhất là vấn đề tương quan đến toán. Phần nhiều lúc vui bi đát chúng tôi chia sẻ với nhau đầy đủ thứ.

A: Điều gì giúp bạn ấy thành công?

B: chắc chắn rằng đó là niềm đê mê toán. Chúng ta ấy cũng tương đối chăm học, thông minh và ham học hỏi bất kỳ điều gì new lại.

A: bạn ấy làm gì khi rảnh rỗi?

B: Như đã nói bên cạnh toán các bạn ấy cũng dành thời gian rảnh nghịch thể thao và ra ngoài với bạn bè.

A: Cảm ơn câu trả lời của bạn.

B: Đó là niềm vinh hạnh của tôi mà.

C. LISTENING trang 17 sgk giờ Anh 11

1. Before you listen trang 17 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau trên đây .)

1. Who is your best friend?

2. How did you happen to meet him or her?

3. How long have vou known each other?

4. What qualities do you admire in your best friend?

Answer: (Trả lời)

1. My best friend is Trinh.

2. I met her when I was in grade 8 on the first day at the beginning of the academy year.

3. We have known each other for 3 years.

4. I admire her because she is helpful, unselfish, truthful, & reliable.

Tạm dịch:

1. Fan bạn tốt nhất của doanh nghiệp là ai? ⇒ Bạn rất tốt của tôi là Trinh.

2. Chúng ta đã gặp mặt bạn ấy như vậy nào? ⇒ Tôi gặp gỡ bạn ấy khi tôi học lớp 8 vào ngày thứ nhất của năm học tập mới.

3. Những hạn biết nhau được bao thọ rồi? ⇒ cửa hàng chúng tôi biết nhau khoảng chừng 3 năm rồi.

4. Chúng ta cảm phục phẩm hóa học gì sinh hoạt người chúng ta của mình? ⇒ Tôi thích bạn ấy vì các bạn ấy hay giúp đỡ mọi người, ko ích kỷ, thật thà với đáng tin cậy.

Listen and repeat (Nghe cùng lặp lại)

apartment building guitarist motorbike

sense of humour favourite around

2. While you listen trang 17 sgk tiếng Anh 11

You will hear Lan & Lona talk about their best friends. Listen khổng lồ their talks và then do the tasks that follow.

(Bạn vẫn nghe Lan với Long nói đến những bạn bạn tốt nhất có thể của họ. Hãy nghe cuộc thì thầm của họ với làm các bài tập theo sau.)

Task 1 trang 18 sgk giờ Anh 11

Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe và quyết định những câu sau đúng giỏi sai.)

Lan’s TalkTF
1. Ha & Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.
2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.
3. Lan spent two days in vì chưng Son.

Xem thêm: Tiểu Luận Giải Tích Xét Tính Khả Vi Của Hàm Số Khả Vi, Làm Thế Nào Để Hiểu Hàm Số Khả Vi

4. Ha took Lan to bởi Son on her motorbike.
5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.
6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to bởi Son.
Long’s Talk
1. Minh and Long have been friends since school.
2. Long was a guitarist.
3. Long loves Minh’s sense of humour.
4. They have a lot of things in common.
5. Minh always helped Long out of difficulties.

Answer: (Trả lời)

Lan’s TalkTF
1. Ha & Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.
2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.
3. Lan spent two days in do Son.
4. Ha took Lan to vì Son on her motorbike.
5. Ha introduced Lan to lớn a number of her friends there.
6. Ha và Lan have become friends since Lan’s trip to vì Son.
Long’s Talk
1. Minh & Long have been friends since school.
2. Long was a guitarist.
3. Long loves Minh’s sense of humour.
4. They have a lot of things in common.
5. Minh always helped Long out of difficulties.

Tạm dịch:

Bài nói của LanTF
1. Hà với Lan sống tầm thường trong khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.
2. Lan cho rằng người tp. Hải phòng không thân thiện.
3. Lan đã thử qua 2 ngày ngơi nghỉ Đồ Sơn.
4. Hà dẫn Lan cho Đồ Sơn bởi xe máy.
5. Hà giới thiệu Lan với một trong những người bạn ở đây.
6. Hà và Lan đã trở thành bạn từ chuyến du ngoạn đến Đồ sơn của Lan.
Bài nói của Long
1. Minh với Long là đồng đội từ lúc đi học.
2. Long là người chơi lũ ghi-ta.
3. Long đam mê sự hài hước của Minh.
4. Họ có khá nhiều điểm chung.
5. Minh luôn giúp đỡ Long khi khó khăn.

Audio script: (Bài nghe)

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to lớn live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to lớn Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set lớn know her when I was going on a two-day trip lớn Doson last year & I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring & she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come lớn visit you.” So she rode on her motorbike khổng lồ Doson & twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened lớn know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing và Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, and that’s one of my favourite things about him. Và over the years. We have been through good times & bad times with each other, and that’s one of the thines I lượt thích best about him. Và we have a lot of the same interests. We like to go khổng lồ plays & movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, và he’s a very good listener, and he always helped me through.

Tạm dịch:

Bài nói của Lan

Bạn cực tốt của tôi là Hà. Công ty chúng tôi làm chúng ta được một khoảng thời hạn dài. Công ty chúng tôi đã từng sống tầm thường ở khu cư dân Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình của khách hàng ấy đã chuyển đến tp hải phòng năm 1985. Người ta nói rằng người hải phòng lạnh lùng, nhưng lại Hà thì thật sự thân thiện. Tôi biết chúng ta ấy vào một chuyến du ngoạn 2 ngày đến Đồ Sơn thời gian trước và tôi đang không biết bất cứ ai tại chỗ này cả. Tôi đã hotline cho Hà và bạn ấy vượt đỗi thân thiện, chúng ta ấy bảo ” Ồ mình sẽ tới thăm bạn.” vì vậy các bạn ấy đi xe cộ máy mang lại Đồ đánh và 20 phút sau các bạn ấy làm việc đây. Các bạn ấy ở cùng với cửa hàng chúng tôi khoảng 2 ngày. Các bạn ấy vô tình quen biết đa số người ở đây, vị vậy chúng ta ấy vẫn dẫn tôi đi bao quanh để giới thiệu, và shop chúng tôi làm các bạn từ đó.

Bài nói của Long

Bạn rất tốt của tôi là Minh. Chúng tôi gặp gỡ nhau khi học đại học. Ở đây tôi hát với Minh là fan chơi lũ ghi ta. Vì vậy shop chúng tôi làm việc cùng nhau khôn xiết nhiều. Minh hết sức vui tính với hài hước, và đó là trong những điều tôi đam mê ở bạn ấy. Năm tháng trôi qua shop chúng tôi cùng nhau trải qua mọi lúc vui buồn, và đó là một trong những điều tôi mê say nhất về các bạn ấy. Và shop chúng tôi có nhiều sở trường giống nhau. Shop chúng tôi thích cùng cả nhà đi coi phim với xem kịch. Nhưng lại khi shop chúng tôi khó khăn chúng ta ấy luôn luôn là người các bạn tốt, luôn luôn là tín đồ biết lắng nghe và giúp sức tôi thừa qua cực nhọc khăn.

Task 2 trang 18 sgk tiếng Anh 11

Listen again and chú ý down the ideas in the table below.

(Hãy nghe lại và khắc ghi các phát minh trong bảng bên dưới đây.)

How & where they metWhat they lượt thích about their friends
Lan
Long

Answer: (Trả lời)

How & where they metWhat they lượt thích about their friends
Lan– They used lớn live in the same residential area in Hanoi.– Lan went on a holiday to vị Son and Ha went there lớn visit her.– Ha’s very friendly và helpful.– Ha’s sociable. She’s got many friends in do Son and she introduced Lan around.
Long– They met in college.– Minh played the guitar. Long was a singer.– They worked together.– Minh has a sense of humour.– Minh likes to go lớn plays and movies.– Mirth is a good listener.– Minh is friendly and helpful.

Tạm dịch:

Họ gặp mặt nhau ra làm sao và sinh sống đâuHọ phù hợp gì về chúng ta của mình
Lan– Họ đã từng sống trong và một khu người dân ở Hà Nội.– Lan đi nghỉ mát sinh hoạt Đồ Sơn cùng Hà mang đến thăm bạn ấy.– Hà rất thân mật và trợ giúp mọi người.– Hà hết sức hòa đồng. Chúng ta ấy có nhiều bạn ở Đồ đánh và reviews Lan với tất cả người.
Long– Họ gặp nhau nghỉ ngơi đại học.– Minh chơi bầy ghi – ta. Long là tín đồ hát.– Họ làm việc cùng nhau.– Minh gồm khiếu hài hước.– Minh say mê xem kịch cùng xem phim.– Minh là người biết lắng nghe.– Minh gần gũi và tốt giúp đỡ.

3. After you listen trang 18 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan’s best friend và how Minh has been Lona’s best friend.

(Làm câu hỏi theo cặp. Hãy cố gắng phiên hỏi làm sao Hà trở thành fan bạn rất tốt của Lan, và Minh trở thành bạn bạn tốt nhất của Long.)

Answer: (Trả lời)

A: bởi vì you remember how Ha has been Lan’s best friend?

B: Let me see … They used to live in the same residential area in Hanoi. And then, Lan went on a holiday to bởi vì Son & Ha went there khổng lồ visit her.

A: How about Long và Minh?

B: They met in college. Minh played the guitar. Long was a singer. They worked together.

Tạm dịch:

A: bạn có nhớ Hà biến đổi bạn tốt của Lan ra làm sao không?

B: Để bản thân xem… Họ đã từng sống trong và một khu dân cư. Cùng sau đó, Lan đi ngủ mát ngơi nghỉ Đồ Sơn cùng Hà đến thăm Lan.

A: Còn Long và Minh thì sao?

B: Họ gặp gỡ nhau ngơi nghỉ trường đại học. Minh nghịch ghi-ta. Long là fan hát. Họ làm việc cùng nhau.

D. WRITING trang 19 sgk giờ Anh 11

Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines.

(Viết về một fan bạn, rất có thể viết thật hoặc tưởng tưởng theo hướng dẫn sau.)

• give your friend’s name, aae, sex and trang chủ address, when và where you met him or her

• describe his her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,…) & his/her personalities (helpful, sincere….)

• say what you lượt thích about him or her

Tạm dịch:

• nhắc tên, tuổi,giới tính vả địa chỉ cửa hàng nhà, bạn gặp gỡ bạn ấy ở đâu và lúc nào?

• mô tả ngoại hình (chiều cao, tóc, mắt, khuôn mặt, y phục,…) với phẩm chất (tính tốt giúp đỡ. Thành thật,…)

• Hãy nói bạn ngưỡng mộ điểm nào ở chúng ta ấy?

Answer: (Trả lời)

Among the friends that I have, Hung is my close friend. He is seventeen years old. Although we don’t live in the same district, we are now classmates. I met him when we first came to lớn this high school. So we’ve known each other for more than a year. Hung is a good-looking boy. He’s tall with short straight hair & clear black eyes. He has got a square face và looks very energetic & studious. His clothes are not expensive but always clean and well-ironed. We have been friends just because we nearly have the same tastes & qualities. We are very helpful to lớn each other when having difficulties. Moreover, there is completely mutual trust between us. We are always ready khổng lồ tell each other our most intimate secrets. Another thing is that Hung has a sense of humour. He is known as a class joker. He usually makes our class laugh. He’s very polite to lớn older people, generous và helpful khổng lồ his friends. When time goes by, our friendship becomes deeper và deeper.

Tạm dịch:

Trong số những người dân bạn cơ mà tôi có, Hùng là là bạn thân nhất. Chúng ta ấy 17 tuổi. Mặc dù chúng tôi không sống cùng thị trấn nhưng hiện nay chúng tôi là bạn cùng lớp. Tôi gặp mặt bạn ấy lần trước tiên tôi mang đến trường trung học này. Vì vậy công ty chúng tôi biết nhau hơn một năm. Hùng là một chàng trai ưa nhìn. Bạn ấy cao với mái tóc ngắn thẳng và đôi mắt đen vào veo. Chúng ta ấy có khuôn mặt chữ điền trông rất trẻ trung và tràn trề sức khỏe và chuyên học. Quần áo của khách hàng ấy không sang trọng nhưng dịp nào cũng nhỏ gọn và chỉnh chu. Chúng ta là bạn chính vì chúng tôi có sở trường và tính tình tương đương nhau. Chúng tôi hay giúp đỡ nhau khi cực nhọc khăn. Không dừng lại ở đó nữa, shop chúng tôi hoàn toàn tinh tưởng lẫn nhau. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị kể nhau nghe những kín thầm kín đáo nhất. Một điểm khác ở Hùng là bạn ấy khôi hài. Bạn ấy được biết đến như là cây hài của lớp. Bạn ấy luôn luôn làm cả lớp cười. Các bạn ấy rất lịch lãm với tín đồ lớn, rộng lượng và giúp cho bạn bè. Thời gian dần trôi tình chúng ta của cửa hàng chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn.

E. Language Focus trang 19 sgk giờ Anh 11

Pronunciation: /dʒ/ – /tʃ/

Grammar:

1. Infinitive with to

2. Infinitive without to

1. Pronunciation trang 19 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen and repeat (Nghe cùng lặp lại)

/dʒ//tʃ/
jamchildren
jokechangeable
Januarycheese
passengermutual
villagechurch

Practise reading aloud these sentences (Thực hành gọi to gần như câu sau)

1. Just outside the village, there’s a bridge.

2. Jane always enjoy George’ jokes.

3. Two jeeps went over the edge of the bridge.

4. Which picture bởi vì you think the child wants to lớn change?

5. Bởi you lượt thích French salad & fish and chips?

2. Grammar trang 20 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Exercise 1 trang 20 sgk tiếng Anh 11

Put the words in the correct order khổng lồ make sentences, writing the main verb in the present simple and making the other an infinitive with to.

(Đặt những từ đúng sản phẩm tự để chế tác thành những câu, viết hễ từ chính ở thì lúc này đơn và động từ khác dưới vẻ ngoài nguyên mẫu có “to”.)

1. Who something eat want?

2. Letters I write some have.

3. Delighted hear I be the news.

4. My shopping some mother vày have.

5. Always much talk have you too about.

6. Lovely see it again you be.

7. Out cold it go too be.

8. Passed exams know happy I be that you have the.

Answer: (Trả lời)

1. Who wants something lớn eat?

2. I have some letters to write.

3. I am/ was delighted khổng lồ hear the news.

4. My mother has some shopping lớn do.

5. You always have too much lớn talk about.

6. It’s lovely khổng lồ see you again.

7. It is/ was too cold to lớn go out.

8. I am happy to know that you have passed the exams.

Tạm dịch:

1. Ai muốn ăn uống chút gì nào?

2. Tôi bao gồm vài bức thư buộc phải gửi đi.

3. Tôi khôn xiết vui mặc nghe tin đó.

4. Chị em của tôi có vài thứ phải mua sắm.

5. Bạn muốn luôn có rất nhiều điều nhằm nói.

6. Thiệt vui lúc được gặp mặt lại bạn.

7. Trời quá lạnh nhằm đi ra ngoài.

8. Tôi cực kỳ vui khi biết rằng chúng ta đã qua các bài thi.

Exercise 2 trang 21 sgk tiếng Anh 11

Rewrite the sentences, using the words given in brackets.

(Viết lại câu, sử dụng các từ mang lại sẵn trong ngoặc.)

1. They Slot out of the car. (The police watched)

2. They allowed him khổng lồ write a letter to lớn his wife. (They let)

3. They talked in the next room. (I heard)

4. The customs officer told him to open the briefcase. (The customs officer made)

5. The mèo jumped through the window. (The boy saw)

6. Maybe the company will ask him khổng lồ pay some extra money. (Do yon think the company will make)

7. The animal moved towards me. I felt it. (I felt)

8. She wants lớn go for a picnic. (Do you think her parents will let)

Answer: (Trả lời)

1. The police watched them set out of the car.

2. They let him write a letter khổng lồ his wife.

3. I heard them talk in the next room.

4. The customs officer made him open the briefcase.

5. The boy saw the cát jump through the window.

6. Bởi vì you think the company will make him pay some extra money?

7. I felt the animal move towards me.

8. Bởi vì you think her parents will let her go for a picnic?

Tạm dịch:

1. Công an thấy bọn họ bước thoát khỏi xe.

2. Họ nhằm anh ấy viết thư đến vợ.

3. Tôi nghe họ nói chuyện phòng bên cạnh.

4. Nhân viên hải quan liêu bắt anh ta mở tư trang ra.

5. Cậu bé nhìn chú mèo nhảy đầm qua cửa sổ.

6. Bạn có nghĩ công ty sẽ buộc anh ấy trả chi phí thừa?

7. Tôi cảm giác con đồ dùng đó đi về phía tôi.

8. Các bạn có nghĩ bố mẹ cô ấy sẽ để cô ấy đi dã nước ngoài không?

F. Vocabulary (Phần từ bỏ vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
acquaintancen/əˈkweɪntəns/người quen
apartmentn/əˈpɑːtmənt/căn hộ (khép kín)
brighten upnlàm rạng rỡ, làm bừng sáng
constancyn/ˈkɒnstənsi/sự kiên định
enthusiasmn/ɪnˈθjuːziæzəm/lòng nhiệt độ tình
give-and-takensự nhịn nhường nhịn
gossipn/ˈɡɒsɪp/chuyện trung bình phào, lời đồn nhảm
loyaltyn/ˈlɔɪəlti/lòng trung thành
qualityn/ˈkwɒləti/chất, phẩm chất
residential areankhu dân cư
rumourn/ˈruːmə(r)/tin đồn
suspicionn/səˈspɪʃn/sự nghi ngờ, sự ngờ vực
two-sidedahai mặt, nhị phía
unselfishnessn/ʌnˈselfɪʃnəs/tính ko ích kỉ

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Động từ nguyên thể gồm to (to + infinitive)

– biểu đạt mục đích

Ví dụ: I went to lớn university lớn become a software engineer.

– Theo sau một trong những động từ:

+ cách làm S + V + to-V: afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would lượt thích prefer.

+ bí quyết S + V + O + to-V: advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.

Ví dụ:

He is expected to be good at English. (S + V + to-V)

My parents encourages me khổng lồ go khổng lồ university. (S + V + O + to-V)

– Theo sau một số tính từ: happy, glad, sorry,…

Ví dụ: Today I am very happy to be able to lớn tell you about my project.

– áp dụng trong phương pháp “would lượt thích /love/prefer”

Ví dụ: I would lượt thích to thank you for having helped me.

– Theo sau một vài danh từ: surprised, fun,…

Ví dụ: What a fun lớn be here.

– áp dụng trong cấu tạo “too-to”, “enough-to”

Ví dụ: She isn’t tall enough khổng lồ reach the ceiling.

– xuất hiện thêm trong một số trong những cụm: to lớn tell you the truth, lớn the honest, to begin with,…

Ví dụ: khổng lồ begin with, the mạng internet has exercised great influence over life of humans.

– Sử dụng cai quản ngữ của câu

Ví dụ: To play football is my favorite activity every day.

– sử dụng để bổ sung cập nhật ý nghĩa cho chủ ngữ, thường lép vế động từ “to-be”

Ví dụ: What I put on my priority now is to pass the entrance exam to lớn university.

– thực hiện để xác định nghĩa, thêm tin tức về một danh tự trừu tượng

Ví dụ: Jones’s desire to play football for national team became an obsession.

2. Động từ nguyên thể không có to

– Sau can, could, may, might, must, needn’t, shall, should, will, & would

Ví dụ:

We could go to an English speaking club.

Susan will be away from trang chủ for a few days.

I must speak lớn the sales manager.

– Sau “had better” và “would rather”

Ví dụ:

It’s raining. You’d better wear a raincoat.

I’d rather listen khổng lồ Jennifer Lopez than Britney Spears.

– Sau “make + túc từ” và “let + túc từ”

Ví dụ:

That play was funny. It really made me laugh a lot.

Terry will be here at noon. His boss is going lớn let him leave work early.

– Sau “hear/see + túc từ”

Ví dụ:

They saw the lights flash.

Xem thêm: Bài 53 Sinh Học 9 - Lý Thuyết Sinh 9: Bài 53

We all heard the bomb go off.

Bài tiếp theo:

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập trong Unit 1. Friendship trang 12 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, gọn gàng và đúng đắn nhất. Chúc chúng ta làm bài Tiếng Anh tốt!