Giải Toán 8 Tập 1 Trang 5

     

(=left(- dfrac12xy ight) .4x^3 -left(- dfrac12xy ight). 5xy + left(- dfrac12xy ight).2x)

(= -2x^4y + dfrac52x^2y^2-x^2y)

Lưu ý:

Muốn nhân một đối kháng thức với một nhiều thức, ta nhân đối chọi thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích với nhau.
Bạn đang xem: Giải toán 8 tập 1 trang 5

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 1: Nhân đối kháng thức với đa thức khác • Giải bài 1 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 làm tính... • Giải bài xích 2 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 triển khai phép nhân,... • Giải bài bác 3 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 4 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đoán tuổi.Bạn... • Giải bài 5 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn gàng biểu... • Giải bài xích 6 trang 6 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đánh dấux vào ô...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 1: Nhân đối kháng thức với nhiều thức
• Giải bài 1 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 2 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 3 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 4 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 5 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 6 trang 6 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Hoá Học 8 Bài Thực Hành 2 Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa Học 8

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Các Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng, Những Ưu Và Nhược Điểm Của Chúng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12