Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 151 Sgk Toán 5

     

 Ôn tập về số thập phân Toán 5 (tiếp theo) – Đáp án và lí giải giải bài bác 1,2,3,4,5 trang 151

Bài 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3 ; 0,72 ; 1,5 ; 9,347.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 sgk toán 5

b) 1/2; 2/5 ; 3/4; 6/25

Đáp án: a) 0,3 = 3/10 ; 0,72 = 72/100; 1,5 = 15/10; 9,347 = 9347/1000

b) một nửa = 15/10; 2/5 = 4/10; ba phần tư = 75/100; 6/25 = 24/100

Bài 2: a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = …; 0,5 = …; 8,75 = …

b) Viết tỉ số xác suất dưới dạng số thập phân:

45% = …; 5% = …; 625% = …


Advertisements (Quảng cáo)


Đáp án: a) 0,35 = 35% ; 0,5 = 0,50 = một nửa ; 8,75 = 875%

b) 45% = 0,45; 5% = 0,05; 625% = 6,25

Bài 3 trang 151: Viết những số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) 1/2 giờ; ba phần tư giờ; 1/4 phút.

b) 7/2m; 3/10 km; 2/5 kg

Đáp án: a) 1/2 giờ đồng hồ = 0,5 giờ đồng hồ ;


3/4 giờ đồng hồ = 0,75 giờ đồng hồ ;

1/4 giờ đồng hồ = 0,25 phút.

Xem thêm: Vì Sao Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Phi Nghĩa, Tại Sao Nói Đây Là Cuộc Chiến Tranh Phi Nghĩa

b) 7/2 m = 3,5m ;

3/10 km = 0,3km ;

2/5 kilogam = 0,4 kg.

Bài 4 trang 151: Viết các số sau theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a) 4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,203.

Xem thêm: Ví Dụ Cụ Thể Về Nói Quá Là Gì Cho Ví Dụ Ng Và Ví Dụ "Nói Quá"

b) 72,1 ; 69,8 ; 71,2 ; 69,78.

Đáp số: a) hiệu quả là: 4,203 ;4,23 ; 4,5 ; 4,505 ;

b) Kết quả là: 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1 ;

Bài 5: Tìm một số thập phân tương thích để viết vào khu vực chấm, sao cho:

0,1


Advertisements (Quảng cáo)*


*
Đề soát sổ học kì 2 – giờ đồng hồ Việt 5: Người anh hùng thực sự trong câu chuyện trên là ai ?"/>

*
Đề trắc nghiệm với Tự luận mới nhất"/>

*


*