Giải bài tập trang 58, 59 sgk toán 5

     

Giải bài bác tập trang 59 bài bác nhân một vài thập phân với một số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 58, 59 sgk toán 5


Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5;

b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;

d) 7,826 x 4,5.

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2: 

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b cùng của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phép nhân những số thập phân có đặc thù giao hoán: lúc đổi khu vực hai quá số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay hiệu quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 = 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

Giá trị a x b với b x a luôn luôn luôn bởi nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta tất cả ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3: Một vườn cây hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 15,62m cùng chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích sân vườn cây đó.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 13 Activities And The Seasons (P1)

Hướng dẫn giải:

 Chu vi vườn cửa cây là: 

(15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cửa cây là: 

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)

Bài 2 trang 59 sgk Toán lớp 5

Bài 2:

a) Tính rồi đối chiếu giá trị của a x b cùng của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có đặc điểm giao hoán: lúc đổi địa điểm hai thừa số của một tích thì tích không ráng đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay hiệu quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 = 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

Giá trị a x b và b x a luôn luôn luôn bằng nhau.

b) Theo đặc thù giao hoán của phép nhân ta tất cả ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 3.

Xem thêm: 8 Byte Có Độ Lớn Bằng Bao Nhiêu Bit, Khái Niệm Đúng Nhất Về Bit Và Byte

Một vườn cửa cây hình chữ nhật có chiều lâu năm (15,62m) và chiều rộng (8,4m). Tính chu vi và diện tích vườn cửa cây đó.