Giải vở bài tập địa lí 7

     
*

*

*
Giải bài bác 1 trang 4 VBT Địa Lí 7
*
Giải bài bác 2 trang 4 VBT Địa Lí 7
*
Giải bài 3 trang 4 VBT Địa Lí 7