Sách bài tập tiếng anh lớp 6

     

Trọn bộ giải mã sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám quá sát chương trình sách bài tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài xích tập về công ty trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 6


*

A. Pronunciation (trang 26 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ gồm phần gạch chân được phân phát âm khác. Đọc to các từ)

1. A. Advice B. Price C. Nice D. Police

2. A. Express B. Exciting C. Expensive D. Excellent

3. A. Coffee B. See C. Agree D. Free

4. A. Thành phố B. Cathedral C. Central D. Cinema

5. A. Treat B. Clean C. Great D. Beach

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phát âm là /ai/, câu trả lời D phát âm là /i/

2. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phân phát âm là /i/, giải đáp D phạt âm là /e/

3. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D phạt âm là /i/, lời giải A phạt âm là /i:/

4. Đáp án B

Các đáp án A, C, D vạc âm là /s/, đáp án B phạt âm là /k/

5. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phát âm là /i:/, giải đáp C vạc âm là /ei/

Exercise 2. Give the names of the following pictures. Then read the words aloud. The first letter of each word is given (Đưa ra tên của không ít bức hình sau. Sau đó đọc to các từ. Kí tự đầu tiên của từng từ đã được cho)


*

Đáp án:

1. Building (toà nhà)

2. Ship (tàu thuỷ)

3. Gym (phòng đồng minh hình)

4. Street (đường phố)

5. Cathedral (thánh đường)

B. Vocabulary và Grammar (trang 26, 27, 28, 29 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud (Tìm từ khác loại, tiếp đến đọc lớn chúng)


1. A. Grocery B. Restaurant C. Café D. Cathedral

2. A. Better B. Smaller C. Worker D. Hotter

3. A. Candy B. Bread C. Cake D. Juice

4. A. Baker B. Grocer C. Neighbour D. Barber

5. A. Factory B. Park C. Theatre D. Cinema

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C thuộc đội nhà hàng

2. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D thuộc team tính từ ngơi nghỉ dạng đối chiếu hơn

3. Đáp án D

Các lời giải A, B, C ở trong nhóm đồ vật ăn

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D thuộc đội danh trường đoản cú nghề nghiệp

5. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D thuộc đội các địa điểm giải trí

Exercise 2. A. What are these places? Write the answers in the spaces. (Những địa điểm này là gì? Hãy viết câu trả lời của em vào tầm trống)

Example: It’s a place where we go for a walk, play & relax.

1. It’s a place where we go to buy stamps or send letters.

2. It’s a place where we borrow books.

3. It’s a place where trains stop for people lớn get on or off.

4. It’s a place where we can do physical exercise, often with equipment.

5. It’s a place in an open area in the centre of a town or city.

Xem thêm: Địa Lí 12 Bài 1: Việt Nam Trên Con Đường Đổi Mới Và Hội Nhập Địa Lí 12

6. It’s a place where we can see paintings và other works of art.

Đáp án và giải thích:

1. Nó là một địa điểm nơi họ đến tải tem hoặc gởi thư.

(It is) a post office (bưu điện).

2. Nó là một địa điểm nơi chúng ta mượn sách.


(It is) a library (thư viện).

3. Nó là một vị trí nơi tàu dừng cho người ta lên hoặc xuống.

(It is) a railway station (nhà ga xe pháo lửa).

4. Nó là 1 trong những nơi họ tập thể hình, thường với trang thiết bị.

(It is) a gym (phòng bọn hình).

5. Nó là một địa điểm nơi trong không gian mở ở vị trí chính giữa thị trấn hoặc thành phố.

Xem thêm: Thanh Nhôm Định Hình Ảnh Đèn Led Thanh Nhôm Định Hình, Đèn Led Thanh Nhôm Định Hình

(It is) a square (quảng trường).

6. Nó là một địa điểm nơi chúng ta xem đa số bức vẽ và những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ khác.

(It is) an art gallery (triển lãm nghệ thuật).

b. Now match the places you have written in a with the following pictures. (Bây giờ đồng hồ hãy nối các vị trí em vừa viết cùng với những album sau)

kimsa88
cf68