GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 TẬP 2

     

Viết tích thành tổng những số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu): Tô màu đỏ vào những thừa số, greed color vào tích tương ứng trong mỗi phép nhân sau: Số? >,

Câu 1 (Bài 38, tiết 2) trang 7, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tích thành tổng những số hạng cân nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18. Vậy 6 x 3 = 18

a) 3 x 4 = .......................................... = ......... Vậy 3 x 4 = .........

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 2 tập 2

b) 4 x 3 = .......................................... = ......... Vậy 4 x 3 = .........

c) 2 x 7 = .......................................... = ......... Vậy 2 x 7 = .........

Phương pháp: Quan cạnh bên ví dụ chủng loại rồi viết tích thành tổng các số hạng đều bằng nhau và tính.

Lời giải:

Phép nhân 3 × 4 tức là 3 được mang 4 lần buộc phải ta viết lại thành phép cộng: 3 + 3 + 3 + 3 và bởi 12. 

Phép nhân 4 × 3 tức là 4 được lấy 3 lần bắt buộc ta viết lại thành phép cộng: 4 + 4 + 4 và bởi 12.

Phép nhân 2 × 7 có nghĩa là 2 được đem 7 lần phải ta viết lại thành phép cộng: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 và bằng 14.

Xem thêm: Lý Thuyết Đại Cương Về Dòng Điện Xoay Chiều Lớp 12 : Bài 12, Lý Thuyết Đại Cương Về Dòng Điện Xoay Chiều

a) 3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12. Vậy 3 × 4 = 12.

b) 4 × 3 = 4 + 4 + 4 = 12. Vậy 4 × 3 = 12.

c) 2 × 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14. Vậy 2 × 7 = 14.

Câu 2 (Bài 38, tiết 2) trang 7, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu đỏ vào những thừa số, màu xanh lá cây vào tích tương ứng trong mỗi phép nhân sau:

*

Phương pháp:

Xác định quá số cùng tích trong những phép nhân rồi đánh màu ham mê hợp.

Lời giải:

*

Câu 3 (Bài 38, tiết 2) trang 8, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

*

Phương pháp:

a) Số ô tô ở 3 hàng = Số xe hơi ở mỗi sản phẩm x 3

b) Số xe hơi ở 4 cột = Số ô tô ở mỗi cột x 4

c) Dựa vào hiệu quả ở câu a, b em rút ra nhận xét.

Xem thêm: Mary Told The Police About The Burglary, Police Arrest Burglary Suspect

Lời giải:

*

Câu 4 (Bài 38, máu 2) trang 8, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

>, 2 × 4 (10 > 8)

Vậy em điền được như sau: 

*

Câu 5 (Bài 38, tiết 2) trang 8, VBT Toán lớp 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi xe đạp điện có 2 bánh xe. Hỏi 5 xe đạp như vậy gồm bao nhiêu bánh xe?

Phương pháp:

Số bánh xe của 5 xe đạp = Số bánh xe của mỗi xe đạp x 5

Lời giải:

Có 5 xe cộ đạp, mỗi xe có 2 bánh, có nghĩa là 2 bánh được mang 5 lần, yêu cầu ta có phép nhân 2 × 5 và tác dụng bằng 10.