UNIT 1

     

Tài liệu bao hàm những giáo án bài học Unit 1 lớp 9 A visit from a pen pal của mônTiếng Anh 9 giúp cho quý thầy cô có nhiều sự lựa chọn khi sẵn sàng giáo án cho tiết học. Với phần nhiều giáo án được tuyển chọn, nội dung theo lịch trình học đã có phân phối, hiệ tượng trình bày rõ ràng, sẽ giúp đỡ thầy cô giúp học sinh biết cách trình làng với về Việt Nam cho người khác, sệt là hà nội thủ đô và một số vị trí nổi tiếng tại Hà Nội. Hi vọng rằng mọi giáo án này để giúp đỡ thầy cô ngày tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị giáo án.

Bạn đang xem: Unit 1

Bạn vẫn xem: Giáo án tiếng anh 9 unit 1Bạn đã xem: Giáo án giờ anh 9 unit 1

YOMEDIA/Chủ đề:
*

LưuNội dung Text: Giáo án giờ đồng hồ Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Giáo án giờ Anh 9

UNIT 1 : A VISIT FROM A PEN PAL

LESSON 1 : GETTING STARTED và LISTEN & READ (P. 6 – 7)

I. OBJECTIVES :

By the end of the lesson, Ss will make new topic: introducing with a pen pal about Viet phái mạnh . Especially in Ha Noi và some famous places in Ha Noi.

II. LANGUAGE CONTENTS :

Grammar: - The past simple ( review)

Vocabulary : - correspond (v) - be impressed by (v) - mosque (n) - depend on (v) - pray ( - keep in cảm biến (v) - friendliness (n) - Mausoleum (n)

III. TEACHNIQUES: Networks, True/ false statements , matching . . .

IV. TEACHING AIDS: Books, pictures, poster. . .

V. PROCEDURE:

T’s and Ss’ activities

Contents

Time

- T asks Ss “ If you have a pen pal comes khổng lồ HN, where will you take her/him to go? “

- Ss can use English or toàn nước to answer.

- T will give some famous places after Ss answer.

- Ss take note.

- T says “Imagine that a foreign pen pal is coming lớn stay with you for a week. What activities would you lượt thích to do during the visit? The pictures in the book may help you.”

- Ss look the pictures & give the name of pictures.

- T asks Ss some questions:

- Ss answer freely.

- T introduces the content of new lesson “Lan has the pen pal and this is the first time this friend has come lớn HN. You listen lớn the text & find new words”.

- T gives new words on the board and Ss guess meaning of new words

- T reads new words twice, Ss listen & repeat.

- T checks new words by playing “Rut out and remember “

- Ss take note.

- T explains the grammar.

- Ss take note

- T gives some sentences on the board và Ss guess the content of lesson.

- Then Ss listen to lớn the tape twice and Ss read the text before the class (individually.)

- T gives Ss listen to the text again, and choose the correct option.

- Some Ss give the answer on the board.

Xem thêm: Top 31 Bài Tả Cây Phượng Hay Nhất, Tả Cây Phượng Trên Sân Trường Em Đạt Điểm 10, 9

- T corrects và Ss take note

- Ss work in group to bởi vì exercise, và some groups give the key on the board.

- T corrects

- Ss take note

* Answer

1.f 4. E 7.g

2.h 5.b 8. I

3.a 6. C

- T gives the homework.

- Ss take note.

I .WARM UP :

NETWORKS

- tp hà nội Opera House : đơn vị hát lớn

- sài gòn Mausoleum: lăng chủ tịch HCM

- Temple of Literature: văn miếu

- Museum of History: kho lưu trữ bảo tàng lịch sử

- One Pillar Pagoda: miếu một cột

1.GETTING STARTED

TempleLiterature templeDong xuan MarketMuseumHistorical palace

* Chatting:

- do you have any pen pal?

- Where does she/ he from ?

- Have you met him/her?

- If she/ he visits TN, what will you introduce him/her?

II. PRESENTATION :

2. LISTEN and READ

* New words :

- Correspond (v):(change by letter):liên lạc qua thư tín

- Be impressed by. . . : (v) ( translate) tuyệt hảo bởi...

- Friendliness ( n): ( translate) sự thân thiện

- Mausoleum ( n): ( picture) lăng mộ

- Mosque (n): ( picture) thánh địa hồi giáo

- Pray (v) (action) : cầu nguyện

- Peaceful atmosphere (n): fresh air

- Keep in touch: ( translate ) duy trì liên lạc

*The grammar: + Used khổng lồ + V- inf : vẫn từng làm việc gì rồi vào QK nhưng không hề ở hiện tại nữa.

* EX : Lan used khổng lồ walk past the mosque on the way lớn her primary school.

* GUESSING game :

TRUE/ FALSE STATEMENTS

1. Lan’s pen pal comes from Malay.

2. Kuala Lumpur is a small city.

3.The girls visited Hang Luoc street on Monday.

4.They will write letter to lớn each other again.

3. PRACTICE :

* Choose the correct option lớn complete the sentences

Answer

1.C 2.B 3.D 4.B

*Answer ( guessing )

1. T 2. F 3. F 4. T

4. PRODUCTION :

* Matching

1.Hoan kiem lake a.Q.truong bố Dinh

2.HCM’s stilt house b. Nha hat lon

3.Ba Dinh square c. Ho Tay

4.One Pillar Pagoda d. Chua mot cot

5.HN Opera House e. Ho hoan kiem

6.West lake f. Van mieu

7.Temple of Literature g. Nha san BH

8.HCM Mausoleum h. Lang HCM

5. HOMEWORK :

- Learn new words and mã sản phẩm sentence by heart

- Read the text many times.

- Supply the correct verbs :

1/ I used ( visit ) da lat with my family.

2/ She is used to ( get) up early.

3/ They used to ( watch) this film.

Xem thêm: Sau Delighted Là To V Hay Ving, Cấu Trúc Và Cách Dùng Delighted Trong Tiếng Anh

- Prepare Unit1:Lesson 2 SPEAK+LISTEN

5’

5’

5’

5’

10’

10’

5’

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung giáo án Tiếng AnhUnit 1 Lớp 9: A visit from pen pal, giúp xem trọn cỗ giáo án này quý thầy cô vui lòng đăng nhập website hoanggiaphat.vn và download về lắp thêm tính.