Hóa học 12 bài 1

     
- Chọn bài xích -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về xà phòng và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 12 – bài 1: Este góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho các em một hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống kề bên các câu sau:

a) Este là thành phầm của bội phản ứng thân axit với ancol.

Bạn đang xem: Hóa học 12 bài 1

b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm COO–.

c) Este no, đối kháng chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n≥2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) thành phầm của bội nghịch ứng thân axit với ancol là este.

Lời giải:

a) S do có một số este được pha trộn bằng cách thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S do phân tử este không có nhóm COO– (chỉ bao gồm RCOO–)

c) Đ

d) Đ

e) S vày axit rất có thể là axit vô cơ. Câu đúng yêu cầu là: “Sản phẩm của bội nghịch ứng thân axit cacboxylic với ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với công thức C4H8O2 tất cả bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):
hóa học X bao gồm CTPT C4H8O2. Lúc X chức năng với hỗn hợp NaOH sinh ra chất Y gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu trúc của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y có CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): khi thủy phân este X gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong số ấy Z bao gồm tỉ khối tương đối so với H2 bởi 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

Xem thêm: Trình Tự Các Thành Phần Của Một Operon Là, Trình Tự Các Thành Phần Cấu Tạo Của Một Operon Là

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


Lời giải:

– Đáp án A.

– bởi Z có tỉ khối hơi so với H2 nên suy ra Z có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

CTPT của este X có dạng CnH2nO2 yêu cầu X là este no solo chức mạch hở. Vị đó, Z là rượu no đối kháng chức. Hotline CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): bội phản ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit và môi trường xung quanh bazơ khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– phản bội ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit là bội phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.


*

– bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là làm phản ứng một chiều, este phản bội ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà chống hóa.

*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đối chọi chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối bột Z. Viết công thức kết cấu của X và tính cân nặng của Z.

Xem thêm: Trăm Lối Đi Không Bằng Một Lối Về, Trăm Lối Đi, Chỉ Mong Một Lối Về

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đơn chức mạch hở. điện thoại tư vấn CTPT của este X là CnH2nO2


*

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ phương pháp phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no 1-1 chức phải Y cũng là rượu no đối kháng chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O