LÝ THUYẾT HÓA 8: BÀI 22

     

Bài học này trình bày nội dung: Tính theo phương trình hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, hoanggiaphat.vn vẫn tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và giải đáp giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây đang là tài liệu có ích giúp những em học tập tốt hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Để search khối lượng, thể tích hóa học tham gia và sản phẩm có công việc tiến hành:

Bước 1: Viết phương trình hóa họcBước 2: Chuyển trọng lượng chất và thể tích chất khí thành số mol chất.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 8: bài 22

Bước 3: phụ thuộc phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc hóa học tạo thành.Bước 4: đổi khác số mol hóa học thành khối lượng (m = n x M) hoặc thể tích khí sinh hoạt đktc (V = 22,4 x n)

Câu 1.(Trang 75 SGK)

Sắt công dụng với axit clohiđric: fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Nếu tất cả 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được sinh hoạt đktc.

Xem thêm: Top 10 Bài Kể Những Điều Em Biết Về Nông Thôn Hoặc Thành Thị❤️️

b) trọng lượng axit clohiđric buộc phải dùng.


Câu 2.(Trang 75 SGK) 

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, tạo ho, chính là khí lưu huỳnh đioxit bao gồm công thức chất hóa học là SO2

a) Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng lưu huỳnh cháy trong không khí.

b) Biết trọng lượng lưu huỳnh đioxit thâm nhập phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

Thể tích khí sulfur đioxit có mặt ở đktcThể tích ko khí yêu cầu dùng nghỉ ngơi đktc. Biết khí oxi chiếm 1 tháng 5 thể tích của ko khí.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Hịch Tướng Sĩ Lớp 8, Soạn Bài: Hịch Tướng Sĩ


Câu 3.(Trang 75 SGK)

Có phương trình hóa học sau:

CaCO3 →(to) CaO + CO2

a) bắt buộc dùng từng nào mol CaCO3 để pha chế được 11,2 g CaO ?

b) mong muốn điều chế được 7 g CaO đề xuất dùng từng nào gam CaCO3 ?

c) Nếu tất cả 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng đang sinh ra từng nào lít CO2 (đktc) ?

d) nếu thu được 13,44 lít khí CO2 ở đktc thì bao gồm bao nhiêu gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng?


Câu 4.(Trang 75 SGK)

a) Cacbon oxit CO chức năng với khí oxi tạo nên cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học

b) nếu như muốn đốt cháy đôi mươi mol teo thì cần dùng bao nhiêu mol CO2 để sau làm phản ứng tín đồ ta chỉ nhận được một hóa học khí tốt nhất ?

c) Hãy điền vào phần đa ô trống số mol những chất làm phản ứng và sản phẩm có sống những thời gian khác nhau. Biết hỗn hợp CO cùng O2 ban đầu được đem đúng tỉ lệ về số mol những chất theo phương trình hóa học.