SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC LỚP 8

     

Nhằm mục tiêu giúp học sinh tiện lợi làm bài xích tập về bên trong Vở bài bác tập Hóa lớp 8, cửa hàng chúng tôi biên soạn giải vở bài xích tập Hóa lớp 8 bài 27: Điều chế oxi - bội nghịch ứng phân hủy giỏi nhất, ngắn gọn bám quá sát nội dung giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 8

A - học theo SGK

1. Kim chỉ nan

I. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

1. Thí nghiệm

a) Thí nghiệm làm cho nóng KMnO4:

Hiện tượng: KMnO4 phân hủy sinh ra luồng khí làm cho cháy tàn đóm đỏ

Giải thích: vị KMnO4 phân hủy có mặt khí oxi, oxi làm cho tàn đóm cháy

b) Thí nghiệm đun cho nóng KClO3

Hiện tượng: đung nóng KClO3 thấy khí oxi bay ra

Khi thêm bột MnO2: phản ứng xẩy ra nhanh rộng

Hai phương pháp thu khí oxi:

+) Đẩy không khí

+) Đẩy nước

2. Kết luận

Điều chế oxi trong chống thí nghiệm bởi cách: đun nóng các hợp chất giàu oxi cùng kém bền với nhiệt.

II. Phân phối khí oxi trong công nghiệp

Nguyên liệu: không khí hoặc nước

1. Cung cấp khí oxi từ không khí

Hóa lỏng không khí ở ánh sáng thấp và áp suất cao, sau đó cho bầu không khí lỏng bay hơi. Ở -1960C nhận được khí nitơ kế tiếp ở -1830C nhận được oxi

2. Cung cấp khí oxi trường đoản cú nước

Điện phân nước vào bình điện phân sẽ thu được nhị khí riêng rẽ biệt

III. Phản ứng phân hủy

làm phản ứng chất hóa học Số hóa học phản ứng Số chất sản phẩm
2KClO3 →2KCl +3O2 ↑ 1 2
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 1 3
CaCO3 → CaO+ CO2↑ 1 3

2. Định nghĩa: làm phản ứng phân bỏ là phản ứng hóa học trong những số ấy một chất sinh ra nhị hay nhiều chất mới

2. Bài xích tập

1. Trang 99 Vở bài bác tập hóa học 8 : Những hóa học nào trong số những hóa học sau được dùng để làm điều chế oxi trong phòng thử nghiệm :

a) Fe3O4 ;

b) KClO3 ;

c) KMnO4 ;

d) CaCO3 ;

e) ko khí;

g) H2O.

Lời giải

Những chất được dùng để làm điều chế oxi trong phòng thí điểm : b) KClO3 ; c) KMnO4 .

2. Trang 99 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : Sự không giống nhau giữa phản ứng phân hủy cùng phản ứng hóa hợp ? nêu ra hai thí dụ nhằm minh họa.

Lời giải

Điều chế oxi Phòng thí nghiệm Công nghiệp
Nguyên liệu KMnO4, KClO3 Khồn khí, nước
Sản lượng Đủ để gia công thí nghiệm Sản lượng lớn
Giá thành Cao Thấp

3. Trang 99 Vở bài tập hóa học 8 : Sự khác nhau giữa làm phản ứng phân hủy cùng phản ứng hóa đúng theo ? chỉ ra hai thí dụ nhằm minh họa.

Lời giải

làm phản ứng hóa vừa lòng Phản ứng phân hủy
Chất tham gia Hai hay các chất Một chất
Chất tạo thành Một chất Hai hay nhiều chất
Ví dụ S + O2 →SO2 CaCO3 → CaO+ CO2↑

4. Trang 99 Vở bài tập hóa học 8 Tính số gam Kali clorat quan trọng để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Lời giải

a) Phương trình phản ứng: 2KClO3 →2KCl +3O2 ↑

Số mol khí oxi cần điều chế: nO2 = 48/32 = 1,5 mol

Theo phương trình phản nghịch ứng, cứ 3 mol O2 buộc phải 2 mol KClO3

Số mol KClO3: nKClO3 = 2/3.1,5 = 1 mol; Số gam KClO3: mKClO3 = 1.122,5=122,5g

b) Số mol khí oxi buộc phải điều chế: nO2 = (44,8)/(22,4)= 2 mol

Theo phương trình phản ứng, cứ 3 mol O2 buộc phải 2 mol KClO3

Số mol KClO3: nKClO3 = 2/3.2 = 1,333 mol;

Số gam KClO3: mKClO3 = 1,333.122,5=162,3g

5. Trang 100 Vở bài tập chất hóa học 8 : Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO cùng khí cacbonic CO2.

a) Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 80 Sgk Toán 5, Bài 1 Trang 80 Sgk Toán 5

b) bội phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào ? vì sao ?

Lời giải

a) Phương trình hóa học: CaCO3 → CaO+ CO2↑

b) làm phản ứng nung vôi thuộc phản ứng phân hủy. Vì chưng dưới ảnh hưởng tác động của sức nóng độ, xuất phát từ một chất (đá vôi) bị phân hủy thành hai hóa học (vôi sống và khí cacbonic).

6. Trang 100 Vở bài tập chất hóa học 8 : Trong phòng thí nghiệm, fan ta điều chế oxit fe từ Fe3O4 bằng phương pháp dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a) Tính số gam sắt với oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?

b) Tính số gam kali penmanganat KMnO4 bắt buộc dùng để có được lượng oxi cần sử dụng cho phản nghịch ứng trên, hiểu được khi nung lạnh 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

Lời giải

Phương trình hóa học: 3Fe + 2O2 → Fe3O4

a) Số mol Fe3O4: nFe3O4 = (2,32)/((56.3+16.4))= 0,01 mol

Theo phương trình hóa học: Để pha trộn 1mol Fe3O4 cần 3 mol Fe với 2 mol O2

Số mol sắt: nFe = 0,03 mol; Số gam sắt: mFe = 0,03.56 = 1,68 g

Số mol oxi: nO2 = 0,02 mol; Số gam oxi: mO2 = 32.0,02 = 0,64 g

b) 1 mol O2 phải 2 mol KMnO4

0,02 mol O2 yêu cầu x mol KMnO4

→ x = 0,04 mol

Số gam KMnO4 yêu cầu dùng là: 0,04.158 = 6,32g

B - Giải bài bác tập

27.2. Trang 100 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước với đẩy không khí, tất cả 4 học viên A, B, C, D đang lắp ráp công cụ thí nghiệm như bên dưới đây. Hãy cho biết thêm học sinh nào đang lắp ráp đúng. Thêm ráp ko đúng. Giải thích. Xác minh công thức các chất 1, 2, 3 bao gồm trong hình vẽ của những thí nghiệm.

*
*

Lời giải

Chất 1 có thể là : KMnO4, KClO3, KNO3 …, hóa học 2 : khí oxi; hóa học 3 : nước.

Học sinh A đính ráp đúng ; học sinh B thêm ráp không đúng bởi vì ống dẫn khí không bước vào ống nghiệm đựng nước vì thế oxi bị mất một phần.

Xem thêm: Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Lớp 7, Bang Dong Tu Bat Quy Tac Lop 7

Học sinh C vẫn lắp ráp đúng ; học viên D vẫn lắp ráp không đúng vì ống dẫn khí oxi không lấn sân vào ống nghiệm, dẫn tới việc mất non khí oxi.

27.3. Trang 101 Vở bài tập hóa học 8 : Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương thức điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 hóa học khí lẻ tẻ là oxi cùng hiđro. Phương trình năng lượng điện phân nước được biểu diễn như sau :

2H2O ⟶ 2H2 + O2

Điền hầu hết số liệu phù hợp vào hầu như chỗ trống vào bảng bên dưới đây:

H2O đã dùng H2 chế tạo thành O2 tạo ra thành
a) 2 mol ....mol ....mol
b) ....mol ........g 16g
c) ....mol 10g ....g
d) 45g .......g ....g
e) .......g 8,96lít ....lít
f) 66,6ml .......g ....lít

Lời giải

H2O đã sử dụng H2 chế tạo ra thành O2 tạo nên thành
a) 2 mol 2 mol 1 mol
b) 1 mol 2 g 16g
c) 5 mol 10 g 80 g
d) 45 g 5 g 40 g
e) 7,2 g 8,96 lít 4,48 lít
f) 66,6 ml 7,4 g 4,48 lít

27.9. Trang 101 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : người ta pha trộn vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sinh sống thu được từ là 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là