Học Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

     

Chi tiết chỉ dẫn giải LESSON 2 – giờ Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name? của sách tiếng Anh lớp 3 chuẩn và xuất xắc nhất giành riêng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh muốn ôn luyện thêm và cung ứng việc học tập trên lớp một cách hiệu quả nhất. Tổng số có 6 phần sinh sống trang 14 – 15.

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 3 tập 1


LESSON 2 – tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name?

1. Nhìn, nghe cùng đọc lại – Look, listen & repeat. 

*
*
*
*
*
*
*

Tiếng AnhDịch tiếng Việt
1. A: Hi. My name’s Linda

B: Hi, Linda, I’m Hoa.

1. A: Xin chào. Mình tên là Linda.

B: Xin chào, Linda. Mình tên là Hoa.

2. A: What’s your name?B: My name’s Peter.2. A: Bạn tên là gì?

B: Mình thương hiệu là Peter.

3. A: How vị you spell your name?

B: N-A-M.

Xem thêm: Lực Ma Sát Trượt Là Gì? Công Của Lực Ma Sát Trượt Công Thức Tính Lực Ma Sát Trượt

3. A: Tên bạn đánh vần nỗ lực nào?

B: N-A-M.

6. Bọn họ cùng viết – Let’s write.

Tiếng AnhDịch giờ Việt
What’s your name?

My name’s Khoa.

How vì chưng you spell your name?

K-H-O-A.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Khoa.

Tên chúng ta đánh vần cố kỉnh nào?

K-H-O-A.

Xem thêm: Và Giờ Này Con Đường Ấy Chính Anh Qua Mỗi Ngày, Và Giờ Này Nơi Con Đường Ấy Chỉ Anh Qua Mỗi Ngày

Trên đó là kiến thức cụ thể về LESSON 2 – tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name? hay tốt nhất hy vọng bài viết này giúp giáo viên, phụ huynh và các em học viên sử dụng phía trên như một tài liệu xem thêm để cung ứng việc học trên lớp một cách tác dụng nhất.