Star

     

Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một sự việc hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai) : If + mệnh đề hiện tại tại, S + will/can... + V +…

Tạm dịch: Jack đã giành thành công trong cuộc bầu cử giả dụ anh ta vận động bạo dạn hơn.

Bạn đang xem: Star

Đáp án:C


Câu 2: We"re used khổng lồ (A) think (B) that there was (C) no life in the ocean depths. (D)

A. We"re used to

B. think

C. was

D. depths


Giải chi tiết:

Giải thích:

We"re used to => We used to

Cần minh bạch giữa used to vì sth cùng be used khổng lồ doing sth:

- used to do sth: sẽ từng làm những gì (bây giờ không có tác dụng nữa)

- be used lớn doing sth: quen với bài toán làm gì

Tạm dịch: công ty chúng tôi từng suy nghĩ rằng không có sự sống bên dưới đại dương.

Đáp án: A


Câu 3: A (A) large portion of the world"s (B) water supply have been (C) contaminated by factory waste, ships & oil spills. (D)

A. A

B. world"s

C. have been

D. spills


Giải đưa ra tiết:

Giải thích:

have been => has been

Sau “A large portion of N” cồn từ được phân chia như cùng với danh trường đoản cú số ít

Tạm dịch: nhiều phần nguồn cung ứng nước trên chũm giới đã trở nên ô nhiễm vì chưng rác thải của nhà máy, tàu với dầu tràn.

Xem thêm: Níu Em Trong Tay Tập 17 - Xem Phim Níu Em Trong Tay

Đáp án:C


Câu 4: Were Mr Morgan (A) still head teacher, he would (B) not permit such (C) bad behave. (D)

A. Were Mr Morgan

B. would

C. such

D. behave


Giải đưa ra tiết:

Giải thích:

behave => behavior

Phía trước có tính trường đoản cú “bad” nên tại chỗ này ta bắt buộc một danh từ.

Danh từ “behavior”: hành vi, bí quyết cư xử

Tạm dịch: giả dụ thầy Morgan vẫn luôn là hiệu trưởng, thầy đang không cho phép hành vi xấu như vậy.

Đáp án:D


Câu 5: Could (A) you tell me when does (B) the next train leaves (C) & where to lớn buy (D) tickets?

A. Could

B. does

C. leaves

D.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tính Tự Phụ ❤️️10 Bài Văn Nghị Luận Chớ Nên Tự Phụ " Số 8

lớn buy


Giải chi tiết:

Giải thích:

Bỏ “does”

Vế phía sau là một trong vế khẳng định, bởi vậy họ không hòn đảo trợ rượu cồn từ lên trước nhà ngữ.

Tạm dịch: chúng ta cũng có thể cho tôi biết chuyến tàu tiếp theo sau rời đi lúc nào và tải vé chỗ nào không?

Đáp án:B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát