English 8 unit 7

     

Task 3. Complete the sentences. Use the present perfect form of the verbs in brackets.

Bạn đang xem: English 8 unit 7

(Hãy chấm dứt các câu sau, cần sử dụng thì hiện tại dứt cho động từ trong ngoặc.)

a. I ______ here since last week. (live)

b. We _______ in that restaurant for two weeks. (not eat)

c. I ______ her since yesterday. (not see)

d. They _______ Quang Trung School since last year. (attend)

e. My Dad _______ for this company for trăng tròn years. (work)

f. Ba _______ stamps since 1995. (collect)


Lời giải bỏ ra tiết:


a. I have lived here since last week.


b. We haven"t eaten in that restaurant for two weeks.

c. I haven"t seen her since yesterday.

d. They have attended Quang Trung School since last year.

e. My Dad has worked for this company for trăng tròn years.

f. Ba has collected stamps since 1995.

Tạm dịch:

a. Tôi vẫn sống tại đây từ tuần trước.

b. Cửa hàng chúng tôi đã không ăn uống trong quán ăn đó khoảng chừng hai tuần.

c. Tôi chưa gặp gỡ cô ấy tính từ lúc hôm qua.

d. Họ đã theo học tập trường quang Trung từ thời điểm năm ngoái.

e. Ba tôi đã thao tác cho công ty này khoảng chừng 20 năm.

f. Cha đã xem thêm thông tin tem từ năm 1995.


bài xích 4

Task 4. Complete the conversation. Use the correct khung of the verbs in the box.

(Hoàn thành hội thoại sau, dùng hiệ tượng đúng của rượu cồn từ mang đến trong khung.)

hope be (3) live see look want

 

 

Ba: Hi. My name’s Ba.

Tom: Nice to lớn meet you, Ba. I"m Tom. 

Ba: Are you a newcomer here?

Tom: Yes. I (1)_______ here since last week.

Ba: I’m sure you’ll love this place. 

Tom: I (2) _______ so. How long _____ you (3) _______ here?

Ba: For 15 years.

Tom: So you must know the area very well. (4)_______ there a post office near here?

Ba: Yes. There"s one next to my house. Why?

Tom: Ah! I (5) ________ to lớn send this postcard khổng lồ my parents.

Ba: Let me have a look. Oh! It (6) ________ very beautiful. Where"s your house?

Tom: In London. _______ you ever (7) ________ there? 

Ba: Not yet. But I (8) _______ it through films and magazines. I’m going there with my father next summer.

Tom: That’s great. I hope lớn see you again there.

Lời giải đưa ra tiết:

(1) have been (2) hope


(3) have you lived (4) Is

(5) want (6) looks

(7) Have you ever been (8) saw

Tạm dịch:

Ba: Xin chào. Tên mình là Ba.

Tom: rất vui được chạm chán bạn, Ba. Mình là Tom.

Ba: Bạn có phải là người mới đến trên đây không?

Tom: Đúng vậy. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Ba: Mình chắc chắn các bạn sẽ thích địa điểm này.

Tom: Mình hy vọng vậy. Chúng ta sống ở chỗ này bao thọ rồi?

Ba: 15 năm rồi.

Tom: Vậy chắc chắn là các bạn phải biết quanh vùng rất rõ. Tất cả bưu năng lượng điện nào gần đây không?

Ba: Có. Có một cái ở bên cạnh nhà tôi. Các bạn có việc gì hả?

Tom: Ừ! Mình muốn nhờ cất hộ bưu thiếp này cho bố mẹ mình.

Ba: cho mình xem với. Oh! Nó trông siêu đẹp. Nhà của công ty ở đâu?

Tom: Ở London. Đã bao giờ bạn tới kia chưa?

Ba: Chưa. Nhưng tôi đã thấy nó qua các bộ phim truyền hình và tạp chí. Mình sẽ mang đến đó với phụ vương mình vào ngày hè tới.

Tom: thật tuyệt. Mình hy vọng sẽ chạm chán lại chúng ta ở đó.


bài bác 5

Task 5. Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. You will have khổng lồ use some words more than once.

Xem thêm: Bài 36 Công Nghệ 10 - Giải Bài Tập Công Nghệ 10

(Hãy chú ý tranh và kết thúc các câu sau, áp dụng từ mang đến trong khung. Em sẽ buộc phải dùng một vài từ hơn một lần.)

different expensive cheap

modern long same large

*
*


a) The magazine is not as large as the newspaper.

b) Lipton tea is different from Dilmah tea.

c) The red dictionary is ________ the xanh dictionary.

d) The bag on the left is________ the bag on the right.

e) The toy cat is_______ the toy dog.

f) Hoa’s backpack is________ Lan"s backpack.

g) The snake is_______ the rope.

h) The pocket-watch is________ the wristwatch.

i) The ruler is________ the eraser.


Phương pháp giải:

different (adj): khác

expensive (adj): đắt

cheap (adj): rẻ

modern (adj): hiện tại đại

long (adj): dài

same (adj): giống

large (adj): rộng

Lời giải đưa ra tiết:


a. The magazine is not as large as the newspaper.


b. The English newspaper is different from the Vietnamese newspaper.

c. The red dictionary is different from the blue dictionary.

d. The bag on the left is the same as the bag on the right.

e. The toy cat is not as large as the toy dog.

f. Hoa’s backpack is the same as Lan’s backpack.

g. The snake is not as long as the rope.

h. The pocket-watch is not as modern as the wristwatch.

i. The ruler is not as cheap as the eraser.

Tạm dịch:

a. Tờ tạp chí ko lớn bằng tờ báo.

b. Báo giờ Anh khác với báo giờ Việt.

c. Quyển từ bỏ điển red color khác với quyển từ điển màu xanh.

d. Chiếc túi mặt trái cũng như túi mặt phải.

e. Bé mèo đồ nghịch không lớn bằng con chó trang bị chơi.

f. Ba lô của Hoa tương tự như ba lô của Lan.

g. Con rắn ko dài bằng sợi dây thừng.

h. Đồng hồ đuc rút không văn minh như đồng hồ đeo tay.

i. Dòng thước không hề ít tiền bằng cục tẩy.

Xem thêm: Listening Trang 21 Sgk Tiếng Anh 10, Unit 2 Lớp 10: Listening


hoanggiaphat.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 158 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hoanggiaphat.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hoanggiaphat.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.