Lịch Sử 10 Bài 31 Cách Mạng Tư Sản Pháp

     

Một dân cày chống mẫu cuốc (công gắng lao động nhà yếu) → tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp và sang trọng tăng lữ với quý tộc. Trong túi quần, túi của áo của nông dân là các văn tự, khế ước mà ông ta đề xuất vay mượn, cầm cố cho địa công ty và quý tộc

Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá mùa màng.

Bạn đang xem: Lịch sử 10 bài 31 cách mạng tư sản pháp

Tất cả những hại nông dân. Bức tranh tạo hình tượng về 3 đẳng cấp trong buôn bản hội Pháp trước bí quyết mạng và quan hệ giữa 3 quý phái này.

I. Nước Pháp trước bí quyết mạng

1. Tình hình tài chính xã hội

a. Kinh tế

- cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn chính là nước nông nghiệp

+ Công cụ, kỹ năng canh tác lạc hậu, năng suất thấp.

+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.

- công thương nghiệp nghiệp vạc triển

+ sản phẩm công nghệ móc thực hiện ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)

+ người công nhân đông, sinh sống tập trung

+ buôn bán mở rộng với rất nhiều nước.

b. Chủ yếu trị

* Trước phương pháp mạng Pháp là 1 nước quân chủ chăm chế , vua nắm phần đông quyền .

* xã hội: bao gồm 3 đẳng cấp:

- Đẳng cấp cho quý tộc: tất cả mọi quyền, không đóng thuế

- Đẳng cung cấp tăng lữ: bao gồm mọi quyền, không đóng thuế

- Đẳng cấp 3 bao gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không tồn tại quyền về chủ yếu trị, phải đóng thuế, với làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chỉ chiếm 90% dân số, tứ sản đứng đầu đẳng cấp và sang trọng thư cha vì họ bao gồm học, có nghĩa vụ và quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

- mâu thuẫn xã hội gay gắt.

*

2. Cuộc chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng:

Những bốn tưởng hiện đại phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường mang đến xã hội vạc triển.Triết học tia nắng dọn đường cho phương pháp mạng bùng nổ, định hướng cho một xóm hội bắt đầu tương lai.

Nhà bốn tưởng

Tên tác phẩm

Mông te xki ơ


Tinh thần nguyên lý pháp: đòi quyền thoải mái dân nhà cho con người

Von te

Những lá thư triết học: xóa bỏ nhà nước bảo thủ

Rút xô

Khế nước xóm hội: thoải mái là quyền thoải mái và tự nhiên của con người

II. Quá trình của cách mạng

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến

- Quần bọn chúng nhân dân nổi dậy khắp chỗ (cả thành thị và nông thôn), tổ chức chính quyền của tứ sản tài thiết yếu được cấu hình thiết lập (Quốc hội lập hiến).

Xem thêm: Steamed Puddings Can Be Cooked In A M A Pudding, The Best Yorkshire Pudding Recipe

+ trải qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

+ phát hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp nghiệp vạc triển.

+ mon 9 - 1791 trải qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân công ty lập hiến).

- Vua Pháp tìm biện pháp chống phá cách mạng, khôi phục lại chính sách phong loài kiến (xúi giục phản rượu cồn trong nước, liên kết với phong kiến mặt ngoài).

- mon 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với câu kết phong con kiến Áo - Phổ.

*

2. Tứ sản công thương thế quyền. Nền cùng hòa được thành lập:

- Ngày 21/9 Quốc hội tuyên ba lập nền cùng hòa thiết bị nhất, xử tử bên vua.

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới.

+ vào nước: đàn phản cồn nổi dậy; đời sống nhân dân cạnh tranh khăn.

Xem thêm: Giải Phương Trình Số Phức Bậc 4 Số Phức Mới Nhất 2022, Top 19 Giải Pt Bậc 4 Số Phức Mới Nhất 2022

+ mặt ngoài: kết hợp phong con kiến châu Âu đe dọa cách mạng.