LỊCH SỬ 11 BÀI 10

     

Để khôi phục tổ quốc sau chiến tranh, quần chúng. # Xô viết đã thực hiện thành công cơ chế kinh tế mới và triển khởi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xóm hội. Trải qua hai kế hoạch 5 năm, Liên Xô có được những thắng lợi to lớn về đông đảo mặt. Sau đây mời chúng ta cùng cho với bài học “Liên Xô xây sựng nhà nghĩa làng mạc hội (1921 – 1941)”.


*

A. Kỹ năng và kiến thức trọng tâm

I. Chế độ kinh tế mới và công việc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)

1.Chính sách kinh tế tài chính mới.

Bạn đang xem: Lịch sử 11 bài 10

Hoàn cảnh:Nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọngTình hình chính trị không ổn định, những thế lực phản phương pháp mạng nổi lên chống phá những nơi.Tháng 3/1921, Đảng Bôn – sê – vích quyết định thực hiện cơ chế kinh tế mới.Nội dung:Nông nghiệp: ban hành thuế lương thựcCông nghiệp: bên nước khôi phục công nghiệp nặng.Thương nghiệp, chi phí tệ: tư nhân được thoải mái buôn bán, tăng cường mối quan hệ giữa nông buôn bản với thành thị…

=> thực tế là gửi nền kinh tế tài chính do đơn vị nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vì chưng nhà nước kiểm soát.

2. Sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội công ty nghĩa Xô viết.

Xem thêm: Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Yêu Cực Hay Và Ý Nghĩa 2022

Cuối mon 12/1922, Liên Bang CHXHCN Xô viết được thành lập ( hotline tắt là Liên Xô).Gồm 4 nước cùng hòa, mang lại năm 1940 gồm thêm 11 nước.

II. Công cuộc desgin chủ nghĩa làng mạc hội sinh hoạt Liên Xô (1925 - 1941)

1.Những chiến lược 5 năm đầu tiên

Hoàn cảnh:Liên Xô vẫn có một nước nntt lạc hậu.Bị các nước đế quốc bao vây, cô lập.Biện pháp:Ưu tiên phạt tiển công nghiệp nặng.Có mục tiêu rõ ràng cho từng chiến lược dài hạn (1928 – 1932) cùng (1933 – 1937).Kết quả:Công nghiệp: 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng thành phầm quốc dân.Nông nghiệp: công cuộc tập thể hoá đã đưa 93% dân cày với bên trên 90% diện tích canh tác vào NN tập thể.Văn hoá giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, dứt phổ cập giáo dục tiểu học cả nước, phổ biến giáo dục trung học đại lý ở thành phố.Xã hội: Cơ cấu giai cấp thay đổi, các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ, chỉ còn giai cấp công nhân, nông dân bầy đàn và thế hệ trí thức XHCN.1937, chiến lược 5 năm lần thứ bố đang thực hiện thì bị gián đoạn bởi chiến tranh xâm lược của phạt xít Đức.

Xem thêm: Top 10 Giải Vbt Lịch Sử 7 Bài 7 Trang 16, Học Tốt Giải Vở Bài Tập (Vbt) Lịch Sử Lớp 5

2. Quan hệ giới tính ngoại giao của Liên Xô

Từng bước cấu hình thiết lập quan hệ ngoại giao với một trong những nước nhẵn giềng ở châu Á và châu Âu.Từng cách phá vỡ chính sách bao vây, cô lập về kinh tế tài chính và ngoại giao của những nước đế quốc.

=> Vị nắm Liên Xô ngày càng nâng cấp trên trường quốc tế