BÀI 16

     

Hôm nay, bọn họ cùng mang đến với bài xích “Các nước Đông phái mạnh Á thân hai trận chiến tranh nhân loại (1918 – 1939)” lịch sử 11. Thông qua bài học, họ sẽ hiểu rằng những chuyển biến đặc biệt về ghê tế, chính trị, xã hội ở những nước Đông phái nam á sau chiến tranh thế giới trước tiên và hồ hết điểm new trong trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở quanh vùng này.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I. Tình trạng các nước ĐNA sau CTTG vật dụng nhất.

Bạn đang xem: Bài 16

1. Tình trạng kinh tế, bao gồm trị, xóm hội.

Kinh tế: Bị hấp dẫn vào khối hệ thống kinh tế TBCN, với tư giải pháp là thị phần tiêu thụ, hỗ trợ nguyên liệu thô.Chính trị: chính quyền thực dân khống chế tóm gọn mọi quyền lực.Xã hội: Bị phân hoá sâu sắc, hiện ra các kẻ thống trị tầng lớp mới: tư sản với vô sản

=> Ảnh hưởng trọn bởi cách mạng mon Mười và phong trào cách mạng thay giới

2. Khái quát về phong trào tự do dân tộc ở Đông phái mạnh Á.

Phong trào dân tộc bản địa tư sản bao gồm bước tiến rõ rệt.Từ đầu những năm 20, ách thống trị vô sản cũng bước đầu trưởng thành với tham gia đấu tranh.

=>Phong trào hòa bình dân tộc sinh sống Đông nam giới Á vào thời kì sôi nổi, quyết liệt.

II. Phong trào hòa bình dân tộc ở In- đô- nê- xi- a.

Thời gian

Sự khiếu nại chính

1918 – 1926

5/ 1920: ĐCS Inđônêxia ra đời lãnh đạo phương pháp mạng.

Tiêu biểu: Khởi nghĩa vũ trang ở Gia va với Xu ma tơ ra (1926 – 1927).

Xem thêm: Soạn Địa 10 Bài 31 : Vai Trò Và Đặc Điểm Của Công Nghiệp, Bài 31: Vai Trò Và Đặc Điểm Của Công Nghiệp

1927 – 1930

1927: Quyền lãnh đạo phong trào cách mạng gửi sang Đảng dân tộc Inđônêxia (của ách thống trị tư sản).

Thập niên 30

Đầu thập niên 30: phong trào mở rộng khắp những đảo

Cuối thập niên 30: Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a thành lập.

III. Phong trào đấu tranh kháng thực dân Pháp sinh sống Lào cùng Campuchia (1918-1939)

Nước

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Lào

Ong Kẹo và Com – ma –đam.

1901 – 1937

1918 – 1922

Cam – pu - chia

Phong trào chống thuế và phòng bất phu.

Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa trang bị của nhân dân Rô – lê – phan.

1925 - 1926

Phong trào cải tiến và phát triển mạnh tuy vậy còn mang ý nghĩa tự phát, lẻ tẻ.Có sự liên minh pk giữa 3 nước Đông DươngĐảng cộng sản Đông Dương ra đời tạo nên sự cách tân và phát triển mới của trào lưu cách mạng ngơi nghỉ Đông Dương.

IV. Cuộc chiến đấu chống thực dân Anh làm việc Mã lai cùng Miến Điện (1918-1939)

1. Mã Lai

Nguyên nhân: thiết yếu sách bóc tách lột nặng nài của thực dân Anh.Nét chính: Đầu rứa kỉ XX, kẻ thống trị tư sản trải qua tổ chức Đại hội toàn Mã Lai lãnh đạo.Hình thức chống chọi phong phú:Đòi dùng tiếng Mã Lai vào trường học.Đòi tự do kinh doanh, cải thiện việc làm.Giai cấp cho công nhân cùng tham gia tích cực.Tháng 4/1930: Đảng cùng sản được thành lập đã thúc đẩy trào lưu cách mạng cách tân và phát triển nhưng không đủ điều kiện để lãnh đạo cải cách và phát triển cách mạng.

Xem thêm: Bài Tập Về Cơ Năng Lớp 10 Bài 27: Cơ Năng, Bài Tập Động Năng

2. Miến Điện

Đầu thế kỉ XXPhong trào đấu tranh cách tân và phát triển dưới nhiều hình thức (bất thích hợp tác, tẩy chay hàng hóa Anh, không đóng góp thuế...).Phong trào đã hấp dẫn đông hòn đảo tầng lớp quần chúng tham gia. Tiêu biểu là đơn vị sư Ốttama đã đề xướng và lãnh đạo.Trong thập niên 30Phong trào cải cách và phát triển lên cách cao hơn.Tiêu biểu là phong trào Tha Kin đã hấp dẫn đông hòn đảo quần bọn chúng tham gia đòi quyền cai quản đất nước (đòi cải tân quy chế đại học, ra đời trường đh riêng cho Miến Điện, đòi tách Miến Điện ra khỏi Ấn Độ cùng được quyền từ bỏ trị).Kết quả: năm 1937 Miến Điện được tách ra khỏi Ấn Độ với hưởng quyền trường đoản cú trị vào khối hòa hợp Anh.Đặc điểm chungPhong trào đấu tranh phát triển mạnh.Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo.Đều tranh đấu bằng cách thức hòa bình.

V. Cuộc phương pháp mạng năm 1932 nghỉ ngơi Xiêm (Thái Lan)

Nguyên nhân: quần chúng. # Xiêm > Lãnh đạo: ách thống trị tư sản (Pri – đi trộn – nô – ngươi – ông)Kết quả, ý nghĩa: Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập cấu hình nền quân nhà lập hiến, mở đường đến Xiêm cải tiến và phát triển theo hướng tư bản.Tính chất: bí quyết mạng tư sản không triệt nhằm