Lịch sử 12 bài 16

     
*

*

Lý thuyết Sử 12: bài xích 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (năm 1939-1945). Nước vn dân công ty cộng hòa ra đời


Bài 16. Phong trào giải phóng dân dộc với tổng khởi nghĩa mon Tám (năm 1939-1945). Nước Việt phái nam dân chủ cộng hòa rađời

I. TÌNH HÌNH VIỆT phái mạnh TRONG NHỮNG NĂM (1939 - 1945)

1. Tình trạng chính trị

a. Thế giới

- Pháp thực hiện cơ chế thù địch đối với những lực lượng tiến bộ vào nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 16

b. Việt Nam

- Ở Đông Dương, Toàn quyền Đơcu thực hiện cơ chế vơ vét sức người, sức của của Việt nam để dốc vào cuộc chiến tranh.

- 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt - Trung vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh lẹ đầu hàng.

- Nhật sử dụng bộ đồ vật thống trị của Pháp để vơ vét khiếp tế phục vụ đến chiến tranh, đàn áp giải pháp mạng.

- Ở VN, bên cạnh đảng phái thân Pháp còn có đảng phái thân Nhật như: Đại Việt, Phục Quốc. Ra sức tuyên truyền lừa bịp về văn minh, sức mạnh Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn đường mang lại Nhật hất cẳng Pháp.

- Việt phái nam đặt dưới ách thống trị của Nhật - Pháp.

- Đầu 1945, phạt xít Đức bị thất bại nặng nề (châu Âu), Nhật bị thất bại to ở nhiều nơi. (ở châu Á - thái bình Dương).

2. Tình trạng kinh tế - làng hội

a. Tởm tế

* cơ chế của Pháp

- Đầu tháng 9/1939, Toàn quyền Ca-tơ-ru ra lệnh tổng động viên nhằm cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của Đông Dương về quân sự, nhân lực, những sản phẩm và nguyên liệu”.

- Pháp thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”: tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới, sa thải công nhân, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm, kiểm rà soát gắt gao sản xuất, phân phối, ấn định giá bán cả.

* chính sách của Nhật

- Pháp phải cho Nhật sử dụng phương tiện giao thông, kiểm thẩm tra đường sắt, tàu biển. Nhật bắt Pháp vào 4 năm 6 tháng nộp khoản tiền 723.786.000 đồng.

- Cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu phục vụ mang lại chiến tranh.

Xem thêm: Bạn Đừng Nên Chờ Đợi Những Quà Tặng Bất Ngờ Của Cuộc Sống Mà Hãy Tự Mình Làm Nên Cuộc Sống

- Buộc Pháp xuất cảng những nguyên liệu chiến tranh sang trọng Nhật với giá rẻ như: than, sắt, cao su, xi măng.

- doanh nghiệp của Nhật đầu tư vào những ngành phục vụ đến quân sự như măng-gan, sắt, phốt phát, crôm.

b. Làng mạc hội

- bao gồm sách bóc tách lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới chỗ thuộc cực. Cuối 1944 đầu năm 1945 bao gồm tới 2 triệu đồng bào ta chết đói.

- các giai cấp, tầng lớp ở nước ta, trừ tay không đúng đế quốc, đại địa chủ với tư sản mại bản đều bị ảnh hưởng bởi chủ yếu sách tách lột của Pháp- Nhật.

- Đảng phải kịp thời, đề ra đường lối đấu tranh phù hợp.

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương mon 11 - 1939

Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) vì chưng Tổng túng thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì, xác định:

* Nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, tạo cho Đông Dương trọn vẹn độc lập.

* Chủ trương:

- Tạm gác lại khẩu hiệu phương pháp mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc với địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chông sơn cao, lãi nặng.

- chũm khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.

* Về phương pháp đấu tranh: Đảng chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đánh đổ thiết yếu quyền của đế quốc và tay sai; từ hoạt động hợp pháp,nửa hợp pháp quý phái hoạt động bí mật và bất hợp pháp.

* Đưa ra chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương ráng cho Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Đại Số Lớp 8 Lý Thuyết Và Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Đại Số 8

Ý nghĩa: Đánh dấu bước chuyển hướng quan lại trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên sản phẩm đầu, đưa quần chúng ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: bài 17. Nước Việt nam giới dân chủ cộng hòa