LỊCH SỬ LỚP 6 BÀI 13: GIAO LƯU VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

     

hoanggiaphat.vn xin trình làng Thầy/Cô và học sinh tóm tắt triết lý Lịch sử lớp 6 bài xích 13: Giao lưu văn hóa truyền thống ở Đông nam Á từ đầu Công nguyên đến ráng kỉ X sách Kết nối học thức hay, bỏ ra tiết, bám đít sgk lịch sử dân tộc 6 giúp học sinh học xuất sắc môn lịch sử vẻ vang 6 hơn.

Bạn đang xem: Lịch sử lớp 6 bài 13: giao lưu văn hóa ở đông nam á từ đầu công nguyên đến thế kỉ x

Tóm tắt định hướng Lịch sử 6 bài bác 13: Giao lưu văn hóa truyền thống ở Đông nam Á từ trên đầu Công nguyên đến vắt kỉ X

1. Tín ngưỡng, tôn giáo

- dân cư Đông nam giới Á có nhiều tín ngưỡng dân gian, như:

+ Tín ngưỡng phồn thực.

+ Tục thờ tự tổ tiên, tục cầu mưa…

*

- những tín ngưỡng phiên bản địa đã có sự dung phù hợp với Ấn Độ giáo với Phật giáo.

2. Chữ viết, văn học

a. Chữ viết:

-Nhiều nhóm dân cư Đông nam Á đã tạo ra chữ viết bên trên cơ sở hệ thống chữ viết cổ của Ấn Độ.

- người việt kế thừa hệ thống chữ Hán của tín đồ Trung Quốc.

b. Văn học:

- Văn học tập của Đông phái nam Á cũng chịu ảnh hưởng nhất định từẤn Độ. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất trong số tác phẩm như: Ramayana, Mahabharta, Riêmkê…

3. Loài kiến trúc-điêu khắc

- Nghệ thuật phong cách thiết kế và điêu khắc Đông nam giới Á phần lớn chịu tác động đậm nét của những tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo,

+ Kiểu phong cách thiết kế Ấn Độ giáo tiêu biểu ở Đông nam giới Á là bản vẽ xây dựng đền – núi...

*

+ mô hình điều khắc đa số ở Đông phái mạnh Á là phù điều, tượng thần, Phật,...

*

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 bài 13: Giao lưu văn hóa truyền thống ở Đông nam Á từ trên đầu Công nguyên đến cố gắng kỉ X

Câu hỏi nhấn biết

Câu 1. nội dung nào dưới đây khôngphải là tín ngưỡng phiên bản địa của dân cư Đông phái nam Á?

A. Tín ngưỡng phồn thực.

B. Thờ phụng Chúa Trời.

C. Tục thờ cúng tổ tiên.

D. Tục ước mưa.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Cáctín ngưỡng bản địa của dân cư Đông nam Á, bao gồm: tín ngưỡng phồn thực, thờ phụng tổ tiên, tục ước mưa….


Câu 2. Chữ Môn cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: B.

Trên cửa hàng chữ Pa-li, tín đồ Môn (người Mi-an-ma) đã sáng tạo ra chữ Môn cổ (SGK lịch sử hào hùng 6/ trang 59).


Câu 3. Chữ Mã Lai cổ được trí tuệ sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào bên dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Trên cửa hàng chữ Phạn, người Mã Lai đã trí tuệ sáng tạo ra chữ Mã Lai cổ (SGK lịch sử dân tộc 6/ trang 59).


Câu 4. Chữ Khơ-me cổ được sáng chế ra dựa vào cơ sở của hệ chữ viết nào bên dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Trên cửa hàng chữ Phạn, người Khơ-me đã trí tuệ sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ (SGK lịch sử hào hùng 6/ trang 59).


Câu 5. một trong những thế kỉ đầu Công nguyên, người việt nam đã kế thừa hệ thống chữ viết nào bên dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

Xem thêm: Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống 12 : Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Hán.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: D.

Trong rất nhiều thế kỉ đầu Công nguyên, người việt đã kế thừa hệ thống chữ Hán của người Trung Quốc.


Câu 6. Nghệ thuật phong cách thiết kế và điêu khắc Đông nam giới Á số đông chịu tác động đậm nét của các tôn giáo, như

A. Ấn Độ giáo, Phật giáo.

B. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.

C. Đạo giáo, Nho giáo.

D. Nho giáo, Hin-đu giáo.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Nghệ thuật bản vẽ xây dựng và chạm trổ Đông nam giới Á đầy đủ chịu ảnh hưởng đậm nét của những tôn giáo, như: Ấn Độ giáo, Phật giáo(SGK lịch sử 6/ trang 60).

Câu hỏi thông hiểu


Câu 7. Quần thể tháp siêng ở Mỹ tô (Quảng Nam, Việt Nam) chịu tác động từ thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình của tôn giáo nào?

A. Thiên Chúa giáo.

B. Hồi giáo.

C. Ấn Độ giáo.

D. Nho giáo.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Quần thể tháp chuyên ở Mỹ tô (Quảng Nam, Việt Nam) chịu tác động từ nghệ thuật và thẩm mỹ tạo hình của Ấn Độ giáo(SGK lịch sử 6/ trang 60).


Câu 8. Kì quan tiền Phật giáo lớn nhất quả đât là dự án công trình kiến trúc nào dưới đây?

A. Thánh địa Mỹ Sơn.

B. Phật viện Đồng Dương.

C. Đền Bô-rô-bu-đua.

D. Tháp bà Po Nagar.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: C.

Đền Bô-rô-bu-đua là kì quan lại Phật giáo lớn số 1 thế giới, được thi công vào núm kỉ VIII(SGK lịch sử vẻ vang 6/ trang 60).


Câu 9. công trình Ra-ma-kien của người thailand được lấy cảm hứng từ bộ sử thi nào bên dưới đây?

A. Ra-ma-ya-na.

B. Đăm-săn.

C. I-li-át.

D. Ô-đi-xê.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Tác phẩm Ra-ma-kien của người vương quốc của nụ cười được lấy xúc cảm từ bộ sử thi Ra-ma-ya-na (SGK lịch sử vẻ vang 6/ trang 59).

Câu hỏi vận dụng


Câu 10. nội dung nào sau đây không đúngkhi nhận xét về văn hóa truyền thống Đông phái nam Á giữa những thế kỉ đầu Công nguyên?

A. Không tồn tại sự giao lưu, tiếp xúc với những nền văn hóa khác trên nuốm giới.

B. Văn hóa truyền thống Đông nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

C. Cư dân đã trí tuệ sáng tạo ra những thành tựu văn hóa trên cơ sở văn hóa ngoại lai.

D.Các mô hình điêu khắc hầu hết ở Đông phái nam Á là: phù điêu, tượng thần, Phật…

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án: A.

Xem thêm: Bờ Môi Ai Dối Trá Để Rồi Hôm Nay Cách Xa, Lời Bài Hát Thế Thái

Văn hóa Đông phái nam Á sớm tất cả sự giao lưu, tiếp xúc với khá nhiều nền văn hóa truyền thống lớn, như: Trung Quốc, Ấn Độ.