Bài 3

     
*

*

Lý thuyết Sử 7: bài bác 3. Cuộc tranh đấu của thống trị tư sản chống phong con kiến thời hậu kì trung đại sinh sống châu Âu


Bài 3. Cuộc chiến đấu của thống trị tư sản kháng phong loài kiến thời hậu kì trung đại sinh sống châu Âu

1. Phong trào văn hóa Phục hưng

* Nguyên nhân:

*

*Phong trào văn hóa Phục hưng:

- Mục đích:

+ khôi phục nền văn hoá Hy Lạp, Rô Ma cổ đại

+ sáng chế văn hoá mới của ách thống trị tư sản.

Bạn đang xem: Bài 3

- Quê hương: Italy (Ý)

- Nội dung:

+ Phê phán xã hội phong kiến cùng Giáo hội

+ Đề cao giá trị nhỏ người

+ Chú trọng ngôn từ về công nghệ kĩ thuật

* Vai trò

- Cổ vũ đấu tranh chống phong kiến

- Mở đường cho sự cải tiến và phát triển của văn hóa châu Âu với nhân loại, được xem là “cuộc cách mạng hiện đại vĩ đại”.

2. Phong trào cách tân tôn giáo

* Nguyên nhân:

Giáo hội với kinh thánh của đạo Ki-tô do kẻ thống trị thống trị châu Âu lấy làm cơ sở tứ tưởng đã ngăn cản sự cải tiến và phát triển của tư sản

=> thống trị tư sản yên cầu phải “cải cách” tổ chức triển khai của Giáo hội đó.

* Khởi xướng: M. Luthơ (1483 – 1546), một tu sĩ làm việc Đức

* Nội dung:

*

* Kết quả, ý nghĩa:

- shop chống phong kiến

- tạo nên đạo Kitô phân hóa, mâu thuẫn và xung bất chợt với nhau:

+ Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ.

Xem thêm: Program Can’T Start; Api

+ Tân giáo là Tôn giáo cải cách.

Xem thêm: Thank You, John ” Said Daisy, Thank You, John, For Your Contribution

- nở rộ “chiến tranh dân cày Đức” – Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân bên dưới ngọn cờ của tứ sản kháng phong loài kiến ở châu Âu.