Soạn Sử 8 Trang 103

     

Bài 20: Phong trào hòa bình dân tộc sinh sống Châu Á (1918 - 1939)

I. Lý thuyết

1. Những nét phổ biến về phong trào tự do dân tộc ngơi nghỉ châu Á. Giải pháp mạng Trung Quốc trong số những năm 1919 – 1939.

Bạn đang xem: Soạn sử 8 trang 103

a. Các nét chung

- Do ảnh hưởng của bí quyết mạng mon Mười Nga với sự ngừng của Chiến tranh trái đất thứ nhất, phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở châu Á bùng phát mạnh, lên cao và lan rộng ra ở nhiều khu vực trên nỗ lực giới. Tiêu biểu là phương pháp mạng làm việc trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, cùng In-đô-nê-xia.

- ách thống trị công nhân tích cực và lành mạnh tham gia đương đầu giành tự do và những nước giữ vị trí lãnh đạo. Những Đảng cộng sản cũng theo lần lượt được thành lập và hoạt động ở các nước.

* Các phong trào tiêu biểu

- phương pháp mạng Mông Cổ win lợi, nước dân người chủ dân Mông Cổ ra đời.

- phong trào ở Đông nam giới Á lan rộng khắp nơi.

- Ở Ấn Độ: những cuộc làm reo của người công nhân và khởi nghĩa nông dân; Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân đương đầu đòi độc lập, tẩy chay hàng hóa Anh, phân phát triển kinh tế dân tộc.

- 1921- 1922, cùng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thành lập.

- biện pháp mạng việt nam phát triển bạo phổi ở cả nước.

b. Trung Quốc một trong những năm 1919 - 1939.

Phong trào Ngũ tứ. Sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Trung Quốc

- học sinh, sinh viên, lôi kéo đông đảo những tầng lớp khác trong làng hội.

Đặc biệt là giai cấp công nhân.

- từ bỏ Bắc Kinh mở rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước

- tháng 7/1921: Đảng cộng sản trung hoa ra đời.

Xem thêm: Bài 5 : Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa, Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa

*

c. Hoạt động của Đảng cùng Sản Trung Quốc:

+ 1926- 1927: Đảng Công sản lãnh đạo chiến tranh cách mạng lật đổ quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc.

+ 1927- 1937: nhân dân china tiến hành trận chiến tranh biện pháp mạng nhằm lật đổ nền giai cấp phản rượu cồn của tập đoàn QUốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch.

+ tháng 7- 1937: Đảng cùng sản hợp tác ký kết với Quốc dân đảng tao loạn chống Nhật phiên bản xâm lược.

II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG phái nam Á

1. Tình trạng chung của phong trào chủ quyền dân tộc nghỉ ngơi Đông nam Á.

- Đầu thế kỷ XX, Đông nam Á là ở trong địa của công ty nghĩa thực dân

- Sau chiến tranh thế giới đầu tiên phong trào đấu tranh chống đế quốc bùng n ổ bạo dạn do:

+ chính sách khai thác tách bóc lột nặng vật nài và tàn tệ của những nước đế quốc sau chiến tranh.

+ Ảnh tận hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.

- bắt đầu từ trong thời điểm 20, ách thống trị vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

+ đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản, ách thống trị công nhân và nhân dân lao động các nước đã vực lên đấu tranh kháng đế quốc.

+ trào lưu dân chủ tư sản cũng có thể có những bước văn minh rõ rệt, điểm mới là sự xuất hiện các chính đảng có tổ chức triển khai và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

*

2. Phong trào hòa bình dân tộc ở một vài nước Đông nam giới Á

- Phong trào hòa bình dân tộc ở một số nước Đông phái mạnh Á ra mắt sôi nổi và liên tiếp dưới nhiều hình thức

*Tại Đông Dương:

- Lào: khởi nghĩa của ông Kẹo cùng Cam ma đan (1901- 1936).

Xem thêm: Bài 19 Công Nghệ 11 - Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 19

- Campuchia: 1918- 1920- 1926 - trào lưu hướng dân chủ tứ sản của A - cha –Hem- chiêu 1930- 1935

- Việt Nam: cải tiến và phát triển mạnh độc nhất vô nhị là sau khi Đảng cùng sản thành lập và hoạt động (Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931 )

+ tại In đô nê xia: trong những năm 1926 – 1927: Đảng cộng sản lãnh đạo khởi nghĩa Xu-ma-tơ-ra tuy thế bị bọn áp. Quần chúng ngả theo phong trào dân chủ tư sản bởi Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ Đảng dân tộc bản địa đứng đầu.