Listen unit 13: festivals

     

Unit 13: Festivals – giờ Anh Lớp 8

Listen và Read

Listen & Read Unit 13 Trang 121 SGK tiếng Anh Lớp 8

Bài Nghe Listen & Read Unit 13 Trang 121 SGK giờ Anh Lớp 8 MP3

https://hoanggiaphat.vn/wp-content/uploads/2021/08/listen-and-read-unit-13-trang-121-sgk-tieng-anh-lop-8.mp3

Liz: Thanks for inviting me lớn the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening?

Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making và rice-cooking.

Bạn đang xem: Listen unit 13: festivals

Liz: Where does the water come from?

Ba: There’s a river about one kilometer away. One person from each team has lớn run to the river. There are four bottles of water on the river ngân hàng and each runner must take a bottle and return lớn the starting position.

Liz: That man seems upset. What did he just yell?

Ba: He ureed his teammate khổng lồ run faster.

Liz: What’s special about the fire-making contest?

Ba: The fire is made in the traditional way. Two team members try to lớn make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones lớn make a fire.

Liz: I’m interested in the rice-cooking contest, too.

Ba: Six people from each team participate in this event. They have lớn separate the rice from the husk and then cook the rice.

Liz: How bởi vì they decide who wins the contest?

Ba: The judges try the finished products & the most dclicious rice is the winner. Then all the points are added và the grand prize is awarded.

Liz: Is that what is happening now?

Ba: The council leader just said that he was pleased khổng lồ award the prize to the khiêm tốn Trieu team.

*

1. Practice the dialogue with a partner. (Thực tập đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

Hướng dẫn giải

Liz: Ba, cám ơn chúng ta đã mời mình đến tham dự tiệc nấu cơm. Bạn cũng có thể giải thích cho mình điều gì sẽ ra mắt không?

Ba: Được chứ. Gồm 3 cuộc thi: thi lẩy nước, thi đốt lửa, cùng thi nấu nướng cơm.

Liz: cầm nước ờ đâu?

Ba: từ thời điểm cách đó khoảng một cây số có một bé sông. Mồi tín đồ của mỗi đội đề xuất chạy ra sông. Gồm bốn lọ nước để ở bờ sông và mồi người phải rước một chai mang lại vị trí xuất phát.

Liz: tín đồ kia trông bao gồm vè bồn chồn. Anh ta la hét gì thế?

Ba: Anh ấy bảo bạn của đội mình chạy cấp tốc lên.

Liz: có gì đặc biệt trong hội thi tạo lừa?

Ba: người ta làm nên lừa theo phong cách truyền thống. Các thành viên của hai đội cổ gắng đốt lửa bằng phương pháp cọ xát những thanh tre với nhau. Bạn thắng cuộc là người thứ nhất nhóm được lửa.

Liz: mình còn ước ao biết về hội thi nấu cơm trắng nữa.

Ba: từng đội bao gồm sáu fan tham gia hội thi này. Họ đề xuất đãi gạo tách vỏ trấu ra kế tiếp nấu cơm.

Liz: Làm cố nào để ra quyết định ai là fan thắng cuộc?

Ba: hđ giám khảo sẽ test xem cơm trắng ai chín và ngon nhất thì kia là người thắng cuộc. Khi cùng lại số điểm của các phần thi ban giám khảo sẽ trao giải nhất.

Liz: Đấy là những gì đang diễn ra phải không?

Ba: chủ tịch hội đồng vừa bảo rằng ông ấy rất ăn nhập khi trao giải mang đến đội làng mạc Triều.

2. True or false? check (✓) the boxes. Then correct the false sentences và write them in your exercise book. (Đúng hay sai? Em hãy ghi lại (✓) vào cột đúng, kế tiếp sửa lại đa số câu sai và viết vào vở bài tập.)


TrueFalse
a. Two team members take part in the water-fetching contests.

Xem thêm: Nốt Nhạc Bài Anh Cứ Đi Đi Đi, Sheet Nhạc Piano Anh Cứ Đi Đi (Hari Won)

b. One person has to lớn collect four water bottles.
c. The fire is made without matches or lighters.
d. Pieces of wood are used khổng lồ make the fire.
e. In the final contest, the team members taste the rice.
f. The erand prize is aiven to the team with the most points.

TrueFalse
a. Two team members take part in the water-fetching contests. (Hai member trong team tham gia vào những cuộc thi mang nước.) → One person from each team take part in the water-fetchine contests. (Một fan từ mỗi đội tham gia vào những cuộc thi rước nước.)
b. One person has lớn collect four water bottles. (Một người phải mang được tư chai nước). → One person has to lớn collect one water bottle. (Một người phải đem được một chai nước.)
c. The fire is made without matches or lighters. (Nhóm lửa không được sử dụng diêm hoặc bật lửa.)
d. Pieces of wood are used khổng lồ make the fire. (Những miếng gỗ được thực hiện để sinh sản lửa.) → Pieces of bamboo are used khổng lồ make fire. (Những miếng tre được áp dụng để chế tác lửa.)
e. In the final contest, the team members taste the rice. (Trong phần thi cuối cùng, các thành viên trong nhóm nếm demo cơm.) → The judges taste the rice. (Các giám khảo nếm thử cơm.)
f. The erand prize is aiven khổng lồ the team with the most points. (Giải thưởng béo được trao mang đến đội có khá nhiều điểm nhất.)

Các các bạn Vừa xem Qua nội dung Listen and Read Unit 13 Trang 121 SGK tiếng Anh Lớp 8. Bài Học bao hàm Phần 1, 2, Sau bài học kinh nghiệm Này Các các bạn sẽ Đến Speak – Unit 13: Festivals, Chúc chúng ta Học giỏi Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: 50 Th I Wish People In The World ______ Conflicts And Lived In Peace


Các bạn đang xem Listen & Read Unit 13 Trang 121 SGK tiếng Anh Lớp 8 trực thuộc Unit 13: Festivals tại Tiếng Anh Lớp 8 môn tiếng Anh Lớp 8 của hoanggiaphat.vn. Hãy nhấn Đăng cam kết Nhận Tin Của website Để cập nhật Những thông tin Về học tập Tập mới nhất Nhé.